Sundhedstilbud til psykisk sårbare - Sammen om Sundhed

Sammen om Sundhed er et sundhedstilbud til psykisk sårbare borgere. Tilbuddet består af individuelle sundhedssamtaler og gruppebaserede sundhedscaféer.

Hvis du er udfordret fysisk, psykisk eller socialt kan du få støtte til at arbejde med din sundhed i hverdagen.

Vi tager udgangspunkt i dig, din situation og dine ønsker om, hvad du gerne vil arbejde med.

Vi tilbyder gratis sundhedsdialoger med fokus på din udvikling og motivation, og holdbaserede sundhedscaféer, hvor du kan møde andre, der også vil gøre en indsats for at leve sundere.

Image
sammen om sundhed

Kontakt os

Socialpsykiatrien - Sammen om Sundhed

E-mail: socialpsykiatri@sonderborg.dk

Tlf. nr. ang. sundhedsdialoger: +45 92 43 30 23
Tlf. nr. ang. sundhedscafé: +45 27 90 69 80