Privat pasningsordning og private institutioner

Læs mere om privat institution eller tilskud til privat pasningsordning. Find kontaktoplysninger på de private pasningsordninger.

Du kan søge om tilskud til privat pasningsordning:

  • Hvis du og barnet bor i Sønderborg Kommune
  • Fra barnet er 26 uger og til skolestart
  • Hvis barnet har ret til et kommunalt pasningstilbud
  • Når der foreligger en kontrakt mellem dig som forældre og den godkendte private pasningsordning. Kopi af underskrevet kontrakt skal vedhæftes ved ansøgning om tilskud.
Hvor meget kan jeg få i tilskud, når jeg vælger en privat pasningsordning?

Du kan få følgende i tilskud, når du vælger en privat pasningsordning:

Vuggestue/dagpleje fuldtidsplads (33-48 timer) 6.299 kr./md.
Vuggestue/dagpleje deltidsplads (op til 32 timer) 4.157 kr./md.
Børnehave fuldtidsplads (33-48 timer) 4.093 kr./md.
Børnehave deltidsplads (op til 32 timer) 2.701 kr./md.

Kommunen yder tilskud med højst 75% af udgiften til pasning af børn fra endt orlov indtil skolestart.

Der ydes søskenderabat efter gældende regler, hvis du har mere end et barn i kommunalt dagtilbud eller kommunal pasning. Der ydes ikke økonomisk eller socialpædagogisk friplads.

Tilskuddet udbetales forud den sidste hverdag i hver måned. Tilskuddet skal søges ca. 1½ måned før opstart for at garantere, at tilskuddet bliver udbetalt rettidigt.

Hvor finder jeg en privat pasningsordning eller privat daginstitution i Sønderborg/Dybbøl?

Private dagplejere

Private daginstitutioner

Hvor finder jeg en privat pasningsordning i Vester Sottrup?
Hvor finder jeg en privat pasningsordning i Nybøl?
Hvor finder jeg en privat pasningsordning eller privat daginstitution i Gråsten?

Private dagplejere

Private daginstitutioner

Hvor finder jeg en privat pasningsordning eller privat daginstitution i Augustenborg?

Private dagplejere

Private daginstitutioner

Hvor finder jeg en privat pasningsordning eller privat daginstitution i Nordborg/Guderup?

Private dagplejere

Private daginstitutioner

Hvor finder jeg en privat pasningsordning eller privat daginstitution i Broager?

Private dagplejere

Private daginstitutioner

Hvor finder jeg en privat pasningsordning på Sydals?
Hvor finder jeg en privat pasningsordning i Egernsund?
Hvor finder jeg en privat pasningsordning i Avnbøl/Ullerup/Blans?

Private daginstitutioner

Hvad gør jeg, hvis jeg vil oprette en privat daginstitution?

Privatinstitutioner skal overholde gældende lovgivning, Sønderborg Kommunes regler for etablering og drift af daginstitution samt de mål, politikker og pædagogiske principper, der er gældende i kommunens dagtilbud.

Imidlertid har privatinstitutioner nogle frihedsgrader i forhold til økonomi, overskud og forældrebetaling. Endvidere optager privatinstitutionen selv børn.

Privatinstitutioner, der ønsker at etablere og drive dagtilbud skal i ansøgningen dokumentere, hvordan de vil efterleve de krav og forventninger, der fremgår af Sønderborg Kommunes kriterier, der er formuleret i "Godkendelseskriterier for private daginstitutioner" (se 'Læs mere' boksen).

Kontakt os

Pladsanvisningen
Jyllandsgade 38
6400 Sønderborg