Puljen til Kulturelle Arrangementer og Events 2022-2025

Læs mere om formål, kriterier og ansøgning for Puljen til Kulturelle Arrangementer og Events.

I puljen for kulturelle arrangementer og events kan du søge støtte til aktiviteter, som synliggør, styrker og understøtter et godt sted at leve, et stærkt kulturmiljø på tværs og hotspot for børn og unge.

Puljen til Kulturelle Arrangementer og Events kan søges hele året, men søg i god tid. Tilskud kan gives direkte eller som underskudsgaranti. 

Hvem kan søge?
 • Kulturinstitutioner
 • Kulturaktører
 • Foreninger
 • Organisationer
 • Kunstnere
 • Andre, der arbejder med kultur, kunst, litteratur, kulturhistorie, kulturel kreativitet samt større og mindre kulturelle arrangementer og events, der holdes i Sønderborg Kommune.
Hvilke kriterier er der for at søge puljen?

Puljen kan søges af borgere og foreninger bosiddende både i og uden for Sønderborg Kommune til støtte af et kulturelt arrangement eller event med udgangspunkt i "det gode liv", der afholdes i Sønderborg Kommune.

Der prioriteres ansøgninger, der falder inden for følgende områder:

 • at sikre lige adgang til kultur for alle borgere
 • at styrke og understøtte kultur-, litteratur- og kunstoplevelser i hele kommunen
 • at markere unikke og historiske begivenheder
 • at fremme koblingen mellem kultur, sundhed og dannelse
 • at have fokus på kulturelle oplevelser, sports- og fritidsaktiviteter til vands
 • at styrke sociale og kulturelle mødesteder for unge i hele kommunen
 • at skabe mulighed for og lige adgang til at alle børn får adgang til oplevelser på kommunens scener og i foreningslivet i samarbejde med kulturaktører, institutioner, foreninger og ildsjæle.
 • at understøtte tværgående samarbejder mellem flere parter, f.eks. forskellige dele af kulturlivet, kulturinstitutioner, erhvervsliv og kommuner.
Hvilke arrangementer støttes ikke?
 • Ansøgninger der udelukkende er til gavn for ansøger eller dennes virksomhed; herunder private arrangementer, anlæg eller udgivelser.
 • Projekter hvor kultur ikke er det bærende element.
 • Projekter af partipolitisk eller religiøs karakter.
 • Projekter der ikke udføres i Sønderborg Kommune.
Hvad skal vores ansøgning indeholde?

Fakta om:

 • Ansøger: Foreningsnavn, adresse, kontaktoplysning, CVR-nummer m.v.
 • Arrangement: dato, sted m.v.
 • Beskriv formålet med arrangementet
 • Beskriv arrangementets indhold
 • Begrund din ansøgning:
  - Hvorfor skal Sønderborg Kommune støtte netop dette arrangement?
  ​- Hvordan taler ansøgningen ind i KulturKompassets mål og handleplan?

Økonomi:

 • Angiv konkret beløbet, der ansøges om og med beskrivelse af, hvad støtten skal gå til.
 • Vedhæft et separat budget, hvor der angives forventede indtægter og udgifter.
 • Angiv eventuel medfinansiering fx i form af fondsmidler eller egne frivillige timer.
 • Oplys om, hvilke øvrige kommunale midler og puljer, der er søgt eller påtænkes at søge, samt hvilke dele af projektet, der er søgt midler til, og hvor mange midler ansøgningerne har bidraget med.
 • Såfremt arrangementet er afholdt tidligere, skal ansøger oplyse hvilke kommunale midler, der er søgt og modtaget op til tre år tilbage. 
Hvornår udbetales tilskuddet?

Udbetaling sker efter aftale med ansøger, typisk inden arrangementet (gælder ikke, hvis det drejer sig om en underskudsgaranti). Senest tre måneder efter arrangementet er afviklet, skal du som ansøger give en tilbagemelding.

Du er forpligtet til:

 • At indsende et regnskab svarende til tilskudsbeløbets størrelse
 • At udfylde et elektronisk evalueringsskema
Hvad sker der hvis arrangementet aflyses?

Ved aflysning af et arrangement, der har modtaget tilskud gælder, at allerede afholdte uopsættelige udgifter betales, og at resten af tilskuddet tilgår Sønderborg Kommune.

Image
Kulturnatten

Kontakt os

Kultur, Idræt og Fritid
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg