logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sundhedsplejen

Læs mere om Sundhedsplejen i Sønderborg Kommune og deres mange tilbud.
Opdateret 19.10.2021
Kan jeg få besøg af Sundhedsplejen, hvis jeg er gravid?

Hvis I venter barn, så tilbyder Sundhedsplejen i Sønderborg Kommune et graviditetsbesøg.

Udover at kommende forældre møder sundhedsplejersken, er der i graviditetsbesøget mulighed for vejledning og rådgivning, fx omkring forventninger, fødslen, amning, barsel m.m. Sundhedsplejen vil desuden informere jer om sundhedsplejens tilbud.

I graviditetsbesøget tilbydes kommende forældre en screening, hvor formålet er opsporing af fødselsdepression.

Kommer Sundhedsplejen på besøg, når vores barn er født?

Sundhedsplejen tilbyder besøg i hjemmet til alle familier med nyfødte børn og småbørn. Sundhedsplejersken får besked om fødslen og tager derefter kontakt til familien.

Sundhedsplejen i Sønderborg Kommune tilbyder:

 • Barselsbesøg på 3-5 dagen, såfremt familien er udskrevet fra sygehuset indenfor 72 timer efter fødslen
 • Besøg senest 7 dage efter udskrivelse (hvis der ikke har foregået et barselsbesøg ellers aftales et besøg senest 10 dage efter barselsbesøget)
 • 1 måneders besøg
 • 2 måneders konsultation
 • 4-6 måneders konsultation
 • 8 måneders besøg
 • 15-18 måneders besøg
 • Ekstra besøg ved behov

I alle besøg undersøger sundhedsplejersken dit barn og taler med dig om det, der er vigtigt for dig. Sundhedsplejersken vil også se på dit barns følelsesmæssige og sociale udvikling.

Du kan se dit barns oplysninger på Sundhedsvejen, hvor du også kan skrive til din sundhedsplejerske. Log ind med mors eller fars cpr. nr. samt NemID.

Hvilke gruppeforløb er der for mødre (mødregruppe) og fædre?

Mødregrupper

Sundhedsplejen sammensætter mødregrupper, som typisk består af 5-6 mødre fra lokalområdet, som mødes i hinandens hjem. Mødregruppen er tænkt som et netværk, som oftest ligger i barselsperioden. Sundhedsplejersken deltager ikke. 

Efterfødselsreaktionsgrupper

Et tilbud til mødre, som er ramt af en efterfødselsrektion. Gruppen mødes 6-7 gange hver anden uge og ledes af en familierådgiver og en sundhedsplejerske. Møderne er uden børn.

Far på færde

Et tilbud til fædre, som enten er på barsel eller går hjemme med et mindre barn.

Hver anden onsdag er der aktiviteter på programmet, hvor lokale fædre med forskellige færdigheder sætter gang i fælles aktiviteter og giver deres viden videre.

Forældregrupper

Sundhedsplejen tilbyder også forældregrupper, som dog kræver henvisning.​

Kan jeg få hjælp af Sundhedsplejen, når mit barn går i vuggestue eller børnehave?

Sundhedsplejen tilbyder generel og konkret rådgivning, vejledning og sparring til forældre og personalet i dagtilbud med henblik på at sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel.

Alle børn i Sønderborg Kommune tilbydes 3½ års konsultation, hvor sundhed og trivsel er i fokus. Konsultationen tager udgangspunkt i fx kost, renlighed, søvn, opdragelse, tænder/sut m.m. Barnet vejes og måles også.

Kan jeg få hjælp af Sundhedsplejen, når mit barn går i skole?

Sundhedsplejen i Sønderborg Kommune tilbyder undersøgelse og sundhedssamtaler til alle børn gennem skoletiden – tilbud, som skal støtte op om barnets sundhed og trivsel.

Dit barn ser skolesundhedsplejersken i skolen i: 

 • 0. klasse: Indskolingsundersøgelse med forældre (sundhedsorienteret samtale, motorisk screening, højde, vægt, syns- og høreprøve).
 • 1. klasse: Sundhedspædagogisk undervisning, højde og vægt.
 • 4. klasse: Sundhedsorienteret samtale samt synsprøve, højde og vægt.
 • 5. klasse: Pubertetsundervisning.
 • 6. klasse: Synsprøve, vægt og højde.
 • 8. klasse: Udskolingsundersøgelse (sundhedsorienteret samtale, højde, vægt, syns- og høreprøve).​
 • Seksualundervisning efter aftale i udskolingen
 • Elever, der går i specialklasse: Følger det samme tilbud som øvrige elever med behovssamtaler med mulighed for telefonisk råd og vejledning.