Foreningslånepuljen

Sønderborg Kommune råder over en foreningslånepulje, som kan søges af foreninger og andre aktører på fritids- og kulturområdet.

Hvis din forening står med en akut udfordring, kan Foreningslånepuljen ansøges.

Lånet er som regel et rentefrit, kommunalt lån, som afdrages over de følgende år - og max. 10 år. Lånets størrelse afhænger af puljens størrelse.

Til hvilke formål kan vi låne penge fra Foreningslånepuljen?

Lån kan ydes til følgende formål:

 • Til indretning af foreningers ejede lokaler/bygninger/udendørs anlæg
 • Til indretning af kommunalt ejede lokaler/bygninger/udendørs anlæg
 • Til indkøb/reparation af materiel, som benyttes i forbindelse med foreningens aktivitet
Hvordan ansøger vi midler fra Foreningslånepuljen?

Fremgangsmåde for opnåelse af rentefrit lån:

 • Foreningen fremsender ansøgning til Kultur og Fritid, Sønderborg Kommune.
 • Ansøgningsfristen er den 1. maj.
 • Ansøgningen skal indeholde oplysning om hvad lånet tænkes anvendt til.
 • Ansøgningen skal indeholde en oversigt over den samlede udgift incl. moms.
 • Ansøgningen skal indeholde oplysning om gældende kontingentsatser.
 • Der skal fremsendes sidst afsluttet regnskab samt budget for det kommende år.
 • Det skal fremgå hvilke initiativer foreningen har udvist for at skaffe midler – evt. fra fonde og indtægtsgivende virksomhed.
 • Såfremt der bevilges et rentefrit lån modtager foreningen et gælds- eller pantebrev på lånet.
Hvilke forudsætninger tages med i vurderingen?

Forudsætninger, der tages med i vurderingen:

 • Foreningens sammensætning, dvs. antal medlemmer under 25 år
 • Foreningens aktivitet og målgruppe
 • Foreningens indtægtsmuligheder fra medlemmerne samt andre end foreningens egne medlemmer
 • Om en renovering/nyetablering af foreningens benyttede faciliteter vil give større aktivitetsmuligheder for kommunens borgere
 • Om aktiviteten/faciliteten kan være medvirkende til, at kommunen vil være mere attraktiv at bosætte sig i.
 • Om foreningen har vist initiativ til at skaffe flere midler udefra – f.eks. fra fonde eller gennem indtægtsgivende aktiviteter o.l.
Image
Klatrevæg

Kontakt os

Kultur, Idræt og Fritid
Rådhustorvet 10
6400  Sønderborg