logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Foreningslånepuljen

Sønderborg Kommune råder over en foreningslånepulje, som kan søges af foreninger og andre aktører på fritids- og kulturområdet.
Opdateret 07.01.2022

Søg Foreningslånepuljen via ansøgningsskemaetSelvbetjeningslink knap

Hvis din forening står med en akut udfordring, kan Foreningslånepuljen ansøges.

Lånet er som regel et rentefrit, kommunalt lån, som afdrages over de følgende år - og max. 10 år. Lånets størrelse afhænger af puljens størrelse.

Til hvilke formål kan vi låne penge fra Foreningslånepuljen?

Lån kan ydes til følgende formål:

 • Til indretning af foreningers ejede lokaler/bygninger/udendørs anlæg
 • Til indretning af kommunalt ejede lokaler/bygninger/udendørs anlæg
 • Til indkøb/reparation af materiel, som benyttes i forbindelse med foreningens aktivitet
Hvordan ansøger vi midler fra Foreningslånepuljen?

Fremgangsmåde for opnåelse af rentefrit lån:

 • Foreningen fremsender ansøgning til Kultur og Fritid, Sønderborg Kommune.
 • Ansøgningsfristen er den 1. maj.
 • Ansøgningen skal indeholde oplysning om hvad lånet tænkes anvendt til.
 • Ansøgningen skal indeholde en oversigt over den samlede udgift incl. moms.
 • Ansøgningen skal indeholde oplysning om gældende kontingentsatser.
 • Der skal fremsendes sidst afsluttet regnskab samt budget for det kommende år.
 • Det skal fremgå hvilke initiativer foreningen har udvist for at skaffe midler – evt. fra fonde og indtægtsgivende virksomhed.
 • Såfremt der bevilges et rentefrit lån modtager foreningen et gælds- eller pantebrev på lånet.
Hvilke forudsætninger tages med i vurderingen?

Forudsætninger, der tages med i vurderingen:

 • Foreningens sammensætning, dvs. antal medlemmer under 25 år
 • Foreningens aktivitet og målgruppe
 • Foreningens indtægtsmuligheder fra medlemmerne samt andre end foreningens egne medlemmer
 • Om en renovering/nyetablering af foreningens benyttede faciliteter vil give større aktivitetsmuligheder for kommunens borgere
 • Om aktiviteten/faciliteten kan være medvirkende til, at kommunen vil være mere attraktiv at bosætte sig i.
 • Om foreningen har vist initiativ til at skaffe flere midler udefra – f.eks. fra fonde eller gennem indtægtsgivende aktiviteter o.l.