Hjerneskadekoordination

Hjerneskadekoordinatoren kan rådgive og vejlede personer, der har pådraget sig en hjerneskade.

Har du fået en hjerneskade fx blodprop i hjernen, hjerneblødning m.m. eller er pårørende til en hjerneskadet, kan du bruge Sønderborg Kommunes hjerneskadekoordinator.

Hjerneskadekoordinatoren fungerer som kontaktperson mellem sygehus og kommune og hjælper hjerneskadede borgere med rådgivning og vejledning i forhold til håndtering af ændrede livsvilkår i hjemmet, i fritiden og i forhold til arbejdet. 

Hjerneskadekoordinatoren foretager ikke en egentlig sagsbehandling og har ikke kompetence til at ændre kommunale afgørelser.

Hvem kan kontakte hjerneskadekoordinatoren?
 • Du kan selv henvende dig
 • Dine pårørende kan tage kontakt
 • Sygehuset kan kontakte hjerneskadekoordinatorerne
 • Egen læge kan rette henvendelse
 • Fagfolk, du er i kontakt med, kan formidle kontakt til hjerneskadekoordinatorerne
Hvem kan benytte tilbuddet?

Alle borgere i Sønderborg Kommune, som har pådraget sig en hjerneskade som følge af:

 • Blodprop i hjernen
 • Hjerneblødning
 • Hovedtraume (trafikuheld, fald, slag)
 • Betændelsestilstande i hjernen
 • Iltmangel (drukning, røgforgiftning eller genoplivning efter hjertestop)
 • Svulster i hjernen
 • Længerevarende følger efter hjernerystelse
Hvad kan hjerneskadekoordinatoren vejlede omkring?

Hjerneskade koordinator kan vejlede omkring de tilbud, der er i Sønderborg Kommune herunder:

 • forsørgelse, arbejde og fritid
 • familie og netværk
 • træning og forebyggelse
 • aktivitet og uddannelse
 • bolig og hjælpemidler
 • at klare hverdagen
 • ledsagelse og transport
 • pleje og omsorg

Tilbuddene tildeles efter en konkret, individuel vurdering. Målet er at fremme den enkeltes muligheder for et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Kontakt os

Kompetencecenter for Hjerneskade
Grundtvigs Allé 150
6400 Sønderborg