Hjerneskadekoordination

Hjerneskadekoordinatoren kan rådgive og vejlede personer, der har pådraget sig en hjerneskade.

Har du fået en hjerneskade fx blodprop i hjernen, hjerneblødning m.m. eller er pårørende til en hjerneskadet, kan du bruge Sønderborg Kommunes hjerneskadekoordinator.

Hjerneskadekoordinatoren fungerer som kontaktperson mellem sygehus og kommune og hjælper hjerneskadede borgere med rådgivning og vejledning i forhold til håndtering af ændrede livsvilkår i hjemmet, i fritiden og i forhold til arbejdet. 

Hjerneskadekoordinatoren foretager ikke en egentlig sagsbehandling og har ikke kompetence til at ændre kommunale afgørelser.

Hvem kan kontakte hjerneskadekoordinatoren?
 • Du kan selv henvende dig
 • Dine pårørende kan tage kontakt
 • Sygehuset kan kontakte hjerneskadekoordinatorerne
 • Egen læge kan rette henvendelse
 • Fagfolk, du er i kontakt med, kan formidle kontakt til hjerneskadekoordinatorerne
Hvem kan benytte tilbuddet?

Alle borgere i Sønderborg Kommune, som har pådraget sig en hjerneskade som følge af:

 • Blodprop i hjernen
 • Hjerneblødning
 • Hovedtraume (trafikuheld, fald, slag)
 • Betændelsestilstande i hjernen
 • Iltmangel (drukning, røgforgiftning eller genoplivning efter hjertestop)
 • Svulster i hjernen
 • Længerevarende følger efter hjernerystelse
Hvad kan hjerneskadekoordinatoren vejlede omkring?

Hjerneskade koordinator kan vejlede omkring de tilbud, der er i Sønderborg Kommune herunder:

 • forsørgelse, arbejde og fritid
 • familie og netværk
 • træning og forebyggelse
 • aktivitet og uddannelse
 • bolig og hjælpemidler
 • at klare hverdagen
 • ledsagelse og transport
 • pleje og omsorg
 • vejledning til pårørende
 • 2 x årligt afholdes kursusforløb for pårørende

Kontakt os

Kompetencecenter for Hjerneskade
Grundtvigs Allé 150
6400 Sønderborg