Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)

Job med løntilskud til førtidspensionister er stillinger på særlige vilkår. Stillingerne kan være både hos private og offentlige arbejdsgivere.

Du kan få et skånejob (løntilskudsjob til førtidspensionister) hvis:

 • Du er bevilget førtidspension
 • Du ikke kan klare et job på nedsat tid uden tilskud, og du ikke kan revalideres hertil

Som ansat modtager du førtidspension sammen med lønnen. Førtidspensionen kan dog påvirkes af lønnen. 

Hvor kan jeg ansættes i et skånejob?

Du kan blive ansat på både private og offentlige arbejdspladser. Du kan dog ikke blive ansat på en privat virksomhed hvis:

 • Virksomheden ejes af din ægtefælle, registrerede partner eller samlever.
 • Du senest har været ansat i virksomheden.

Din arbejdsgiver skal være indforstået med at tage de nødvendige skånehensyn. Skånejob er som regel på nedsat tid.

Lønnen aftales mellem dig og din arbejdsgiver i samarbejde med den relevante faglige organisation. Arbejdsgiveren udbetaler dig den fulde løn og modtager tilskud fra kommunen.

Hvilke vilkår gælder for arbejdsgiver?

Arbejdsgiveren modtager 28,56 kr. pr. time (2019) i tilskud til lønnen. For private arbejdsgivere gælder, at tilskuddet maksimalt må udgøre 75% af de samlede lønomkostninger. Der kan søges tilskud til eventuelle relevante tillægsydelser hos Forvaltningen Job og Velfærd såsom hjælpemidler, arbejdsredskaber m.m.

For både private og offentlige arbejdspladser gælder, at der ved:

 • 0-5 ordinært ansatte kan være 1 person i virksomhedspraktik eller løntilskud (jf. formuleringen "dog altid 1 person")
 • 6-9 ordinære ansatte kan være 1 person i virksomhedspraktik eller løntilskud.
 • 10-14 ordinært ansatte kan være 2 personer.
 • 15-19 ordinært ansatte kan være 3 personer osv.

Når der oprettes et skånejob hos en virksomhed, skal der være tale om en nettoudvidelse af antallet af ansatte, eller stillingen skal være blevet ledig som følge af:

 • frivillig afgang
 • afgang på grund af alder
 • frivillig reduktion af arbejdstiden
 • afskedigelse på grund af en forseelse

Arbejdsgiver udformer en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev. Her skal fremgå løn, arbejdsvilkår og den forventede tilskudsperiode. Der er ingen varighedsbegrænsning på tilskudsperioden.

Hvor længe kan jeg være i skånejob?

Du kan være i et skånejob indtil folkepensionsalderen.

Image
Handicappet mand arbejder

Kontakt os

Handicap og psykiatri
Ellegårdvej 25A
6400 Sønderborg