Transport til læge og speciallæge

Her finder du regler og kan ansøge om lægekørsel. Læs mere om befordring og flextur.

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport i forbindelse med behandling hos alment praktiserende læge eller speciallæge. I visse tilfælde kan du få tilkendt transport eller godtgørelse til transport, også kaldet befordring/befordringsgodtgørelse. Befordringen skal altid ske med det billigste, forsvarlige transportmiddel.

Er du allerede visiteret til befordring, skal befordringen bestilles på et særligt nummer ved Sydtrafik, tlf.: +45 88 72 44 72. Husk at oplyse: 

  • personnummer, navn og adresse
  • hvilken læge/speciallæge du skal køres til
  • dato og tidspunkt og varighed for aftale hos lægen
  • om der skal ledsager eller hjælpemidler med
Kan jeg få befordring til lægen som folke- og førtidspensionist?

Befordring til pensionister kan kun bevilliges, hvis der er helbredsmæssige grunde til, at du ikke kan benytte offentlige transportmidler til egen læge eller nærmeste speciallæge. 

Brug Flextur eller søg om visiteret befordring via linket øverst på siden. Hvis du benytter Flextur til lægebesøg, kan du søge om at få refunderet udgifterne. Læs mere om dokumentation hertil under 'Hvilken dokumentation skal jeg sende med, når jeg søger om befordringsgodtgørelse?'.

Der ydes kun befordringsgodtgørelse til nærmeste speciallæge. Vælges en speciallæge længere væk, ydes der stadig kun godtgørelse til nærmeste speciallæge. Behandlingen hos speciallægen skal ske for Regionens regning.

Befordringsgodtgørelsen til folke- og førtidspensionister ydes kun, når udgiften til og fra behandlingsstedet overstiger 48kr. i alt med billigste forsvarlige befordringsmiddel. 

Kan jeg få befordring til lægen, hvis jeg ikke er pensionist?

Der ydes kun befordringsgodtgørelse til nærmeste speciallæge. Vælges en speciallæge længere væk, ydes der stadig kun godtgørelse til nærmeste speciallæge. Behandlingen hos speciallægen skal ske for Regionens regning.

Befordringsgodtgørelsen ydes kun, når udgiften til og fra behandlingsstedet overstiger 113 kr. i alt. Der skal være over 50 kilometer fra egen bopæl eller opholdssted til speciallægen.

Kan jeg få befordring til lægevagten?

Pensionister, der ikke selv kan komme til lægevagten, kan bestille en almindelig taxa og få refunderet udgiften. Husk at få udleveret en kvittering for taxa og et stempel fra vagtlægen. Kvitteringen skal sendes til Teknologi og Hjælpemidler, Visiteret Transport.

Hvilken dokumentation skal jeg sende med, når jeg søger om befordringsgodtgørelse?

Vil du søge om befordringsgodtgørelse, skal du indsende dokumentation for lægebesøg.

Ved refusion for flextur skal du indsende bon påført med cpr.nr. samt lægens stempel og underskrift.

Begge dele skal sendes til Teknologi og Hjælpemidler, Visiteret Transport, se kontaktoplysninger nederst på siden.

Hvad er sagsbehandlingstiden, og hvor kan jeg finde kvalitetsstandarder?

Sagsbehandlingstiden er 2 uger fra modtagelse af anmodning om befordringsgodtgørelse.

Se alle kvalitetsstandarder her.

Hvor kan jeg klage?

Ønsker du at klage over afgørelser vedrørende befordringsgodtgørelse eller visiteret befordring eller har du spørgsmål, kan du læse mere på Region Syddanmarks hjemmeside.

Du er velkommen til at ringe til Teknologi og Hjælpemidler, Visiteret Transport for at få afgørelsen uddybet.

Image
Transport med taxa

Kontakt os

Teknologi og Hjælpemidler
Ellegårdvej 25A
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - fredag: 8.00 - 10.00