Ejendomsbidrag og skorstensfejerafgift

Læs mere om hvilke afgifter og grundskatter, der er pålagt din ejendom, hvordan du betaler og hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller vil klage.

Som husejer skal du betale ejendomsskat via din forskudsopgørelse.

Du modtager ejendomsskattebilletten i din digitale postkasse, og ejendomsskatten betales over to rater via separate indbetalingskort.

Hvordan udregnes ejendomsskatten?

Det er Vurderingsstyrelsen, der i forbindelse med ejendomsvurderingerne beregner ejendommenes ejendomsværdi og herunder den afgiftspligtige grundværdi. Ved de årlige budgetforhandlinger fastsætter byrådet grundskyldspromillen for det kommende år.

Du kan læse mere om ejendomsvurdering og ejendomsskat på borger.dk

Vurderingsstyrelsen kan kontaktes på telefon +45 72 22 16 16

Klagevejledning

Hvis du mener, der er fejl i ejendomsværdien og herunder grundværdien for din ejendom, kan du indsende en begrundet klage til Vurderingsstyrelsen, enten elektronisk eller skriftligt:

Skatteankestyrelsen
Glarmestervej 4
8600 Silkeborg

Skal jeg betale skorstensfejerafgift?

Hvis du har skorsten, opkræver Sønderborg Kommune en skorstensfejerafgift på vegne af skorstensfejermesteren. Hvis du har spørgsmål til afgiften eller det tekniske omkring indfyringsstedet og skorstenen, skal du kontakte skorstensfejermesteren direkte.

For ejendomme beliggende på Als
Skorstensfejermester John Clemmesen, Mellemvej 3, 6430 Nordborg, tlf. +45 73 49 00 03.

For ejendomme beliggende på fastlandet
Skorstensfejermester Bendt Olesen ApS ved Bo Olesen, Fiskbækvej 1b, 6300 Gråsten, tlf. +45 21 29 19 93

Kan jeg låne penge til at betale min ejendomsskat eller tilslutningsudgifter?

Når Skatteforvaltningen overtager lån til betaling af ejendomsskat den 1. januar 2024, vil lånet hos kommunen blive standset, men lånet vil i stedet fortsætte hos Skatteforvaltningen. Lånet hos kommunen sættes i bero, men der vil fortsat komme renter på. Lån oprettet før 2024 skal betales tilbage til kommunen. Du behøver dog ikke betale lån eller renter tilbage før du sælger din ejendom.

Vil du vide hvor stort dit lån er hos os, kan du kontakte Ejendomsskat på telefon 88 72 57 24.

Du kan søge om lån, til tilslutningsudgifter hos kommunen, hvis du eller din ægtefælle:

  • ejer fast ejendom og har fast bopæl her i landet
  • er efterlønsmodtager, er fyldt 65 år eller modtager social pension
  • selv bruger ejendommen til beboelse
  • har friværdi inden for ejendommens seneste offentlige vurdering

Har du flere ejendomme, kan du kun låne til én ejendom. Der ydes kun lån til selve grundskylden.

Sikkerhed for lånet

Kommunen tinglyser et skadesløsbrev som sikkerhed for lånet. Skadesløsbrevets pålydende skal have panteret inden for den senest ansatte offentlige ejendomsværdi.

Tinglysningsafgiften betales af kommunen. Der er ingen omkostninger for dig som låntager.

Når lånet inklusive renter udgør 95 % af værdien på skadesløsbrevet, tager kommunen stilling til om lånet kan fortsætte.

Optager du nye lån eller omlægger eksisterende lån, er der mulighed for, at skadesløsbrevet kan rykkes, hvis der stadig er dækning inden for ejendomsværdien.

Lånerenten

Renteprocenten fastsættes for et år ad gangen og lånebeløb forrentes med en markedsrente.

Lånerenten for 2024 er 3,57 %.

Nedslag i renten

Ved opkrævning af lånebeløb i forbindelse med indfrielse ydes der et nedslag i de beregnede renter. Rentenedslaget svarer til skatteværdien.

Rentenedslaget i 2023 udgør 25 %.

Renterne er ikke fradragsberettigede i den skattepligtige indkomst.

Tilbagebetaling

Hvornår skal lånet betales tilbage?

  • Når ejendommen bliver solgt (helt eller delvist).
  • Når låntager fraflytter ejendommen. (Der er særlige regler ved flytning til plejehjem eller institution. Kontakt ejendomsskatteafdelingen for at høre mere.)
  • Når låntager dør. Dog kan en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo overtage lånet.
Image
Udsigt fra Gl. Åbenråvej over Alssund

Kontakt os

Bolig og Opkrævning 
Voldgade 3
6400 Sønderborg

E-mail: opkraevning@sonderborg.dk - oplys gerne debitornummer ved henvendelse

Tlf. nr.: +45 88 72 40 08

Telefontider:

Mandag - onsdag: 10.00 - 15.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 14.00

Ejendomsskatteafdelingen
Voldgade 3
6400 Sønderborg

E-mail: ejendomsskatteafd@sonderborg.dk - oplys gerne ejendomsnummer ved henvendelse

Tlf. nr.: +45 88 72 57 24

Telefontider:

Onsdag - fredag: 10.00 - 12.00