Demens - hjælp til dig og dine pårørende

Kompetencecenter for Demens varetager rådgivning og undervisning til borgere med demens eller pårørende til en borger med demens.

Hvis du eller en af dine pårørende er ramt af demens, kan du få hjælp og rådgivning til at klare hverdagen.

Vi tilbyder:

 • rådgivning og vejledning om demens i borgeres hjem, på plejecentre og i botilbud
 • undervisning om demenssygdomme og demensforløb samt støttemuligheder
 • vejledning og koordinering af kommunale tilbud og muligheder samt eksterne samarbejdspartnere
Hvilke tilbud er der til mennesker med demens?

Hjernefitness - Cognitiv Stimulationsterapi (CST)

Har du fået en demensdiagnose for nyligt, og er du interesseret i at træne din hjerne sammen med andre, er CST måske noget for dig.

CST er et 7 ugers intensivt træningsprogram for mennesker med mild til moderat demens, hvor du mødes med ligesindede 2 gange pr uge. Formålet er at træne hjernens nuværende funktioner, stimulere hjernen til nye tanker, ideer og refleksioner samt socialt samvær og netværksdannelse med ligesindede.

Demenskoordinatorerne vil lede møderne. Møderne afholdes i Palmosehuset, Palmose 14, Dybbøl, 6400 Sønderborg.

Personer med demens, der har deltaget i et CST-forløb, kan efterfølgende deltage i en samtalegruppe en gang om ugen i 8 uger.

Demenscafé

Kom med til vores demenscafé og mød andre ligesindede med demens tæt inde på livet.

 • Tilbuddet er gratis
 • Alle er velkomne
 • Der kræves ingen tilmelding (kun ved få større arrangementer)
 • Kaffe og kage/frugt koster 20 kr.

Demenscafeen varetages af foreningen Netværkshuset i et samarbejde med Kompetencecenter for Demens. Man skal ikke være medlem af Netværkshuset for at deltage i cafétilbuddet.

Demenscaféen afholdes i Palmosehuset i Sønderborg, Palmose 14, Dybbøl, 6400 Sønderborg én gang om måneden. Se demenscaféens kalender for 2024 ved at klikke her. Kontakt formanden for Netværkshuset for at høre mere på tlf.: +45 40 11 66 23.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet kan være med til at forhale udviklingen af en demenssygdom, øge fysiske- og psykiske ressourcer samt forebygge livstilssygdomme.

Sønderborg Kommune tilbyder træning for hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende:

 • Motion Sind Samvær (tilbuddet er p.t. sat i bero, foreløbigt indtil maj 2023)
  På træningsforløbet Motion Sind Samvær foregår træningen indendørs, hvor vi træner balance, muskelstyrke og kredsløb med efterfølgende samvær.
  Selve træningen foregår på et hold, der træner to gange om ugen, og træningen varetages af en fysioterapeut. Træningen og efterfølgende samvær har en samlet varighed på 1 time og 30 min. Det er gratis at deltage i træningen med efterfølgende kaffe/the. Transport til og fra træningsstedet er ikke inkluderet.
  Efter ca. 2-3 måneder afsluttes forløbet. 

 • Gratis naturtræning i Gråsten, Nordborg og Sønderborg
  Naturtræningen varetages af en fysioterapeut og foregår på tre forskellige hold i den skønne natur i Sønderborg Kommune for både mennesker med demens og deres pårørende. Naturen og det sociale samvær er i fokus, når vi træner både muskelstyrke, balance og kredsløb. Transport til og fra træningsstedet er ikke inkluderet.
  Gråsten: mandage og onsdage kl. 14.15-15.30 i Gråstenskovene, mødested på Ahlmannsparkens p-plads, Ahlefeldtvej 4, 6300 Gråsten.
  Nordborg: mandage og onsdage kl. 9.30-10.45, mødested Nordborghus, Søvænget 7, 6430 Nordborg.
  Sønderborg: tirsdage og torsdage kl. 13.30-14.45 i Sønderskoven, mødested Egetoftevej 4 (parkeringspladsen overfor), 6400 Sønderborg.

Foredrag - for både mennesker med demens og pårørende

Hvis du for nylig har fået stillet en demensdiagnose eller er pårørende til en person med demens, kan du deltage i en gratis foredragsrække: 'Diagnosen og tiden efter'.

Formålet med foredragsrækken er at give dig og dine pårørende, viden og redskaber til et liv med demens.

Foredragsrækken består af 2 moduler på hver 2 timers varighed og foregår på Knøs' Gård, Knøs' Gård 1, Høruphav, 6470 Sydals. Du tilmelder dig via linket øverst. Modulerne er opbygget efter:

 1. Demenssygdomme og behandling
 2. Hverdagen og fremtiden
Hvilke tilbud er der for pårørende til mennesker med demens?

Det kan være svært at vide, hvordan du som pårørende kan hjælpe en nærtstående med demens. Derfor tilbyder Sønderborg Kommune kursusforløb for pårørende og pårørendegrupper til borgere med demens.

For ægtefæller/samlevende

Sønderborg Kommune tilbyder et kursusforløb, som strækker sig over 7 uger. Kurset bliver afholdt i Palmose 14, Dybbøl på onsdage kl.10-13. Der er plads til 10-12 personer på hvert hold. Der vil blive serveret kaffe/te og lidt frugt i løbet af kurset.

Formålet med kurset er:

 • at få viden om demens, støtte og øge forudsætningerne for at kunne mestre dagligdagen og de udfordringer, der følger med sygdommen
 • at få mulighed for samvær med andre i samme situation og netværksdannelse efter kurset

Inden deltagelse vil pårørendekoordinatoren gennemføre et interview med hver enkelt deltager for at afdække hver enkelt livssituation.

For voksne børn/svigerbørn

Der tilbydes et kursusforløb, som består af 4 aftener i alt. Kurset bliver afholdt i Sundhedscentret, Kantinen, Grundtvigs alle 150, Sønderborg på tirsdage kl. 18.30-21.00. Det er gratis at deltage, og der er plads til 18-20 deltagere på et hold.

Formålet med kurset er:

 • at få viden om demens og indsigt i metoder til kommunikation med personer med demens
 • at få mulighed for samvær med andre i samme situation og evt. netværksdannelse efter kurset 

Samtalegrupper til pårørende

For dig, der har en ægtefælle eller samlever med demens.

Formålet med en samtalegruppe er at give dig som pårørende:

 • støtte i at leve med en forandret livssituation
 • støtte til bearbejdning af tab/ sorg
 • mulighed for at udveksle erfaringer med ligesindede
 • mulighed for at opbygge sociale relationer
 • mulighed for socialt samvær

I en samtalegruppe er der mulighed for, at du kan gå i dybden med at forstå dig selv og dine reaktioner i din livssituation. For at indgå i en samtalegruppe kræves det af dig, at du har mod på at åbne dig for de andre i gruppen og har tillid til, at det demensfaglige personale forvalter processerne respektfuldt.     

Demenskoordinatorerne vil lede møderne, men det er gruppemedlemmernes ønsker og behov, der vil være omdrejningspunktet på møderne. Der vil være 8 møder, som vil foregå i Palmosehuset, Palmose 14, Dybbøl, 6400 Sønderborg.

Kontakt os

Kompetencecenter for Demens
Sommervej 17
6430 Nordborg