Vandscootersejlads

Læs de gældende regler for vandscootersejlads her.

Du skal være opmærksom på, at der nogle steder i Sønderborg Kommune er begrænsninger for sejlads med vandscootere og lignende fartøjer, og at det andre steder er forbudt.

Generelt er vandscootersejlads forbudt inden for 300 m fra kysten – på nær transport ud til 300 meter zonens ophør. Sejladsen derud skal foregå vinkelret på kysten med en hastighed på maksimalt 5 knob.

Af hensyn til naturværdier er sejlads med vandscootere forbudt i Natura 2000-områder (internationale naturbeskyttelsesområder), vildtreservater og fredede områder.

Sejlads med vandscootere må ikke ske fra og til kystområder, der er udlagt som kommunale badestrande.

Det er kommunen, der er tilsynsmyndighed efter vandscooterbekendtgørelsen og politiet, der håndhæver lovovertrædelser. Derfor kan du, hvis du oplever gener fra vandscootersejlads, meddele ulovligheder til os eller direkte til politiet.

Læs mere i Vandscooterbekendtgørelsen eller på politiets hjemmeside.

Image
kort over vandet ved Als og sundeved med begrænset sejlads

Kontakt os

Vand og Natur
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00