Hjælpemidler og boligindretning

Har du eller dit barn et handicap eller er du ældre med varigt nedsat funktionsevne, kan du få tilskud til hjælpemidler, nødvendig boligindretning m.m.

Hjælpemidler eller boligændringer kan måske aflaste dig eller dit barn, hvis en af jer har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Kommunen yder støtte til dig, hvis et hjælpemiddel kan afhjælpe en funktionsnedsættelse, lette dagligdagen eller er nødvendig for, at du kan udføre et erhverv.

Kan jeg få bevilget kompressionsstrømper?

Hvis du har behov for kompressionsstrømper, for at du selvstændigt kan klare opgaver i din dagligdag, som du ikke vil kunne klare uden kompressionsstrømper, kan du søge om dem ved kommunen. Hvis strømperne i væsentlig grad medvirker til, at du får mulighed for at føre så normal og selvstændig en tilværelse som muligt og i størst mulig grad bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen, er det muligt at få bevilliget kompressionsstrømper som et hjælpemiddel efter serviceloven.

Læs mere om reglerne ved ansøgning om kompressionsstrømper

 

Hvis du ikke kan få bevilliget kompressionsstrømper - 

kan du eller dine pårørende kan selv købe kompressionsstrømper. 

Det er altid en god idé at I kontakter en leverandør, som er i stand til at tage mål til strømper.  Vær opmærksom på, om du har brug for hjælp til at komme hen til leverandøren eller om de skal besøge dig.
Du har også mulighed for at købe kompressionsstrømper online, hvis du kender dine mål fra tidligere og der ikke er sket forandringer.

Hvis du er tilknyttet hjemmeplejen og du eller dine pårørende ikke selv kan kontakte en leverandør, kan hjemmeplejen hjælpe dig.

Leverandører af kompressionsstrømper i Sønderborg Kommune:
 

Leverandør Serviceydelse(r)  Adresse Kontakt/booking/telefon
Sahva Salg af strømper inkl. måltagning og hjemmebesøg Sankt Jørgensgade 29, 6400 Sønderborg

Telefon: 70 11 07 11
Book en tid på www.sahva.dk 

Juzo Salg af strømper inkl. måltagning.  juzo.dk

Telefon: 20 61 71 50
Kontakt genbestilling af kompressionsstrømper:
Vicky Gudesen
mail: vicky.gudesen@juzo.dk

Apropo Online salg af kompressionsstrømper apopro.dk

Telefon (man-fre kl. 9-16): 89 88 15 95

Bandageshoppen.dk Online salg af kompressionsstrømper www.bandageshoppen.dk

Telefon (man-fre kl. 9-15): 71 74 10 71

 

Hvis du skal have hjælp til at tage kompressionsstrømper af og på - 

kan du fortsat søge om hjælp eller hjælpemidler til at tage dem på og evt. af. 

For at søge om dette, skal du henvende dig til Hjemmesygeplejen:
Sygeplejen distrikt Alssund: 88 72 47 67
Sygeplejen distrikt Fjord: 88 72 47 68
Sygeplejen distrikt Nordals: 88 72 47 69
Sygeplejen distrikt Sydals: 88 72 47 66

Sygeplejen kan bede en terapeut komme på et besøg ved dig og vejlede dig om påtagning og aftagning.

Har du brug for økonomisk støtte - 

og ønsker mulighed for at søge om personligt tillæg eller enkeltydelse, kan du kontakte:

Ydelsesteamet v. Jobcentret
Holger Drachmanns PLads 5,
6400 Sønderborg
Telefon: 88 72 40 34 

 

For yderligere rådgivning eller vejledning kan du kontakte hjælpemiddelafdelingen på telefon: 88725444

 

Kan jeg få bevilget kropsbårne hjælpemidler?

Kropsbårne hjælpemidler omfatter produkter fremstillet til at afhjælpe en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og for at gøre dig så uafhængig som muligt af andres hjælp i dagligdagen. Det kan fx dreje sig om:

 • Arm og handskekompression
 • Brystproteser
 • Hjælpemidler til diabetikere (fx. teststrimler, lancetter og kanyler)
 • Ortopædisk fodtøj (fodindlæg, tilretning af eget fodtøj, fx skoforhøjelse og gængesåler)
 • Parykker og toupé
 • Kompressionsstrømper (kræver lægehenvisning)
 • Arm- og benskinner, bandager og dropfodsstimulatorer
 • Stomiprodukter
 • Støttekorsetter

Kropsbårne hjælpemidler skal ikke leveres tilbage, når du ikke længere har brug for dem.​​​

Kan jeg få hjælp til udlånshjælpemidler?

Udlånshjælpemidler er hjælpemidler, der skal leveres tilbage igen efter endt brug. For alle udlånshjælpemidler gælder det, at det er produkter, der er fremstillet til at afhjælpe en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 

Hjælpemidlerne skal gøre dig så uafhængig af andres hjælp i dagligdagen som muligt. Det kan fx. dreje sig om:

 • El-kørestole
 • Kørestole
 • Rollatorer
 • Arbejdsstole
 • Bade/toiletstole
 • Hjælpemidler til husholdning og personlig pleje
 • Forflytningshjælpemidler m.m.
Kan jeg få hjælpemidler udleveret hurtigt?

Du kan henvende dig i Hurtig Hjælpemiddelservice (HHS), hvis du har en varig funktionsnedsættelse og din ansøgning om hjælpemiddel er ukompliceret. HHS er et tilbud til dig om hurtig og effektiv sagsbehandling, når din ansøgning drejer sig om udlånshjælpemidler som:

 • Rollator
 • Transportkørestol
 • Badebænk

Såfremt det vurderes at du er berettiget, afprøves hvilket hjælpemiddel der fungerer godt og dette hjælpemiddel bevilliges og udleveres med det samme, såfremt vi har det på lager.

Besøg HHS

Hurtig Hjælpemiddelservice
Ingolf Nielsensvej 21
6400 Sønderborg
Åbningstider: Tirsdag kl. 10.00-15.00 og torsdag kl. 13.00-15.30

HHS holder lukket følgende dage: 

 • Uge 29, 30 og 31
 • Mellem jul og nytår
 • Uge 42
 • Uge 7

Hvis dine behov er mere omfattende, skal du søge om hjælpemidler på normal vis via selvbetjeningsløsningen øverst. Her kan det være nødvendigt at indhente fx helbredsoplysninger fra din læge eller at besøge dig i hjemmet. I disse tilfælde bliver du henvist til den terapeut, der er tilknyttet i det område, hvor du bor.

I HHS vil der være en ergoterapeut eller en fysioterapeut til stede til at behandle din ansøgning om hjælp samt vurdere dit behov.

Kan jeg få hjælp til kommunikationshjælpemidler?

Hvis du har tale-, høre- eller synsproblemer, kan du og dine pårørende få specialundervisning, rådgivning eller hjælpemidler hos Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK Sønderborg). 

Børn og unge under 18 år med tale-, høre- eller synsvanskeligheder kan få hjælp ved henvendelse til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Tale- og stemmevanskeligheder

Hvis du har tale- eller stemmevanskeligheder, kan du måske have glæde af specialundervisning ved en talekonsulent. Du har ofte ikke behov for at bruge et kommunikationshjælpemiddel, selvom du har tale- eller stemmevanskeligheder. Hvis talekonsulenten finder ud af, at du har brug for et hjælpemiddel, arbejder de ofte sammen med IKT-konsulenten for at finde og tilpasse et hjælpemiddel til dig. 

Du kan kontakte en talekonsulent på tlf. +45 88 72 75 60 (alle hverdage mellem 8 og 9) eller på mail chk@sonderborg.dk 

Hørehjælpemidler

CHK Sønderborgs hørekonsulenter kan hjælpe dig, hvis du har: 

 • nedsat hørelse 
 • behov for høre-hjælpemidler (fx lydforstærkende hjælpemidler og andre alarm- og ringesignaler)
 • problemer med dine høre-hjælpemidler

CHK Sønderborg kan ikke udlevere, tilpasse eller justere høreapparater. Hørekonsulenterne kan godt vejlede dig om, hvordan du kan anskaffe høreapparater. Du kan også læse mere om høreapparatbehandling.

Hørekonsulenterne kan sammen med dig vurdere, om du har brug for undervisning i at håndtere dine hørevanskeligheder, eller om du kan have behov for et høre-hjælpemiddel i stedet for. Du kan også selv søge om høre-hjælpemidler ved at udfylde ansøgningsskemaet øverst på siden. 

Kontakt en hørekonsulent, hvis du vil lave en aftale eller har brug for hjælp til ansøgning om eller reparation af høre-hjælpemidler. 

Hørekonsulenterne har telefontid mellem klokken 8 og 9 på tlf. +45 88 72 74 80. Du kan også sende en mail på chk@sonderborg.dk 

Synshjælpemidler

Hos CHK Sønderborg arbejder synskonsulenten med:

 • Nedsat syn og/eller lysfølsomhed
 • Ansøgning, tilskud og afprøvning af synshjælpemidler (fx lup, lydbogsafspiller eller mobilitystok)
 • Reparation af synshjælpemidler, som er bevilget af CHK

Kontakt synskonsulenten, hvis du ønsker en aftale eller har brug for en snak om dine udfordringer.

Synskonsulenten har tlf. +45 88 72 74 77 og træffes mellem kl. 8 og 9. Du kan også skrive en mail til chk@sonderborg.dk

CHK Sønderborg behandler også din ansøgning om øjenprotese eller svagsyns- og specialoptik (fx lup-, prisme eller filterbriller). Du kan søge om optik ved at udfylde Ansøg om kropsbårne hjælpemidler øverst på siden. 

Kontakt sagsbehandleren, hvis du har brug for en snak eller hjælp til at søge. Sagsbehandleren træffes på hverdage mellem klokken 13 og 14 på tlf. +45 88 72 74 83 eller på mail chk@sonderborg.dk

Kommunikationshjælpemidler (IKT)

IKT står for Information, Kommunikation og Teknologi. 

Medarbejderne på IKT-området hjælper dig, der ikke kan læse, skrive, tale og/eller udtrykke dig på almindelig vis, men som har behov for særlige informationsteknologiske kommunikationshjælpemidler.

Hos CHK Sønderborg vejleder IKT-konsulenten inden for områderne:

 • Tale, fx billedbaserede kommunikationsprogrammer eller apps med taleunderstøttelse, ”talemaskiner”, stemmeforstærkere eller stemmevibrator
 • Syn, fx programmer/opsætning med forstørrelse, ændring af farver eller kontrast, oplæsning af tekst eller diktering af SMS og e-mail
 • Kognition eller nedsat struktureringsevne, fx vejledning i brug af kalender, påmindelser og alarm eller farvekodning af påmindelser og aftaler eller særlige strukturhjælpemidler
 • Alternativ betjening, fx skærmtastaturer eller tastaturer med specielle taster, særlig computer- eller øjenstyret mus, 0/1-kontakter til hånd-, hoved- eller fodbetjening af fx TV, lys, døråbner, mobiltelefon eller plejeseng
 • Læse-/skrivestøtte til ordblinde, fx vejledning i brug af tekstoplæsning, indtaling af SMS og e-mail eller særlige læse/skrivestøttende hjælpemidler
 • Kompenserende kommunikationshjælpemidler, fx apps, der kan læse skrevet tekst op, billedbaserede kommunikationsprogrammer med understøttende tale eller øjenstyrede computere

Kontakt IKT-konsulenten på tlf. +45 88 72 74 79 (mellem kl. 8-9) eller på mail chk@sonderborg.dk

Kan jeg få hjælp til inkontinens?

Ønsker du hjælp til at løse dit vandladnings- eller afføringsproblem, kan du kontakte kommunens en kontinenssygeplejerske på enten tlf. +45 88 72 56 60 eller tlf. +45 88 72 56 61 på alle hverdage kl. 8-9 og 13-14.

Kontinenssygeplejerskerne kan være dig behjælpelige med at planlægge udredning og evt. behandling samt vejlede om muligheder for hjælpemidler såsom bleer og kateter.

For alle inkontinenshjælpemidler gælder det, at det er produkter, der er fremstillet til at afhjælpe en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 

Kan jeg få hjælp til nødvendig boligindretning eller boligændringer på grund af en funktionsnedsættelse?

Hvis du har en varig funktionsnedsættelse, kan du søge om hjælp til indretning af din bolig, så denne bliver tilpasset dig og dine behov. Det kan f.eks. dreje sig om fjernelse af dørtrin eller ændring af dørbredde for at kunne komme igennem med en kørestol. 

Hvis du vurderes berettiget til at få foretaget ændringer, kan du:

 • Vælge andre materialer end dem kommunen har valgt. Evt. mod en merpris, hvis de koster mere end dem kommune kan bevillige.
 • Vælge at benytte en anden håndværker end den, kommune har valgt. Det er et krav at håndværkeren er faglært og momsregistreret.
 • Selv stå for at få ændringerne foretaget. Her vil du få dækket de udgifter, der svarer til det beløb kommunen ville have bevilliget ved deres løsning.

I visse tilfælde skal hjælpen tilbagebetales, og det kan blive aktuelt at sikre det tilbagebetalingspligtige beløb ved at tage pant i boligen. Du kan få råd og vejledning, hvis du selv ønsker at indrette din bolig, så den passer mest hensigtsmæssigt til dine behov. 

Det er vigtigt, at du ikke går i gang med en boligændring, inden du søger ved kommunen, da det sjældent kan lade sig gøre at få bevilliget boligændringer, hvis kommunen ikke har været involveret fra begyndelsen.

Kan jeg se og afprøve velfærdsteknologier og hjælpemidler?

Sønderborg Kommune har et udstillings- og showroom, der viser nogle eksempler på hverdagsteknologier og hjælpemidler. Det hedder ’Prøverummet – Hverdagsteknologi og Hjælpemidler’.

Velfærdsteknologi er teknologiske redskaber, værktøjer eller hjælpemidler, der kan understøtte og hjælpe dig med at klare dig i dit eget hjem længst muligt. Det kan være en form for robot, en app eller smarte løsninger til fx medicinpåmindelse, kommunikation, madlavning og personlig hygiejne. Nogle af disse hjælpemidler er udstillet i Prøverummet.

Besøg Prøverummet

Prøverummet
Ingolf Nielsensvej 21
6400 Sønderborg

Åbningstid (tidsbestilling ikke nødvendig):

Tirsdag: 10.00 - 15.00
Torsdag: 13.00 - 15:30

Prøverummet holder lukket følgende dage: 
•    Uge 29, 30 og 31
•    Mellem jul og nytår
•    Uge 42
•    Uge 7
 

Større grupper efter aftale.

Hør mere på tlf. +45 27 90 01 69 (kun inden for åbningstiden) eller proverummet@sonderborg.dk

Skal jeg betale for hjælpemidler eller boligændringer?

Hvis kommunen bevilger et hjælpemiddel til dig, kan du enten låne det gratis, eller du kan få tilskud til selv at købe det. 

Visse hjælpemidler er til låns og skal returneres til kommunen, når de ikke længere bruges. 

Hvis du vælger en anden leverandør eller et dyrere produkt end den kommunen har aftale med, skal du selv betale en eventuel merudgift. For ortopædisk fodtøj til voksne er der en egenbetaling på 920 kr. For ortopædisk fodtøj til børn er der en egenbetaling på 510 kr.

Du kan ikke få tilskud til ’forbrugsgoder’, der er en del af det sædvanlige indbo, fx en almindelig seng, fastnet-telefon, smartphones, GPS eller TV.

Kan jeg leje hjælpemidler eller få midlertidige hjælpemidler?

I Hjælpemiddelafdelingen kan du leje nedenstående hjælpemidler, hvis du har brug for dem i en midlertidig periode og ikke kan få dem fra sygehuset. Vi kan desværre ikke garantere, at alle hjælpemidler altid er tilgængelige, da vi som kommune kun må udleje af en eventuel overskudskapacitet.

Kontakt os gerne mindst tre hverdage, før du skal bruge hjælpemidlet.

Som udgangspunkt skal du selv sørge for at hente og aflevere lejede hjælpemidler, da vores chauffører desværre kun har begrænset mulighed for at hjælpe. I få tilfælde kan det lade sig gøre mod en betaling på 300,-

Betaling for leje og eventuel levering/afhentning foregår elektronisk. Du vil modtage en opkrævning via e-boks. Du skal være opmærksom på, om de udlånte hjælpemidler er forsikret via din indboforsikring.

Priser for udlejning af hjælpemidler

Hjælpemiddel Pris pr. døgn Pris for en weekend Pris pr. uge Pris pr. måned
Manuel lift 300,- 600,- 800,- 1200,-
Toiletforhøjer 100,- 200,- 400,- 700,-
Løse ramper 100,- 200,- 400,- 700,-
Rollator 100,- 200,- 400,- 700,-
Toiletstol 100,- 200,- 400,- 700,-
Badebænk 100,- 200,- 400,- 700,-
Sengebord 100,- 200,- 400,- 700,-
Albuestokke 50,- 100,- 150,- 300,-
Kan jeg få mine hjælpemidler repareret?

Hvis du har problemer med dine hjælpemidler, kan du henvende dig i Hjælpemiddelafdelingen. Hvis problemerne drejer sig om mindre reparationer, kan du tage hjælpemidlet med til vores Hurtig Hjælpemiddelservice (HHS). Her vil en terapeut vurdere behovet for reparation og få en eventuel reparationen foretaget på hjælpemiddeldepotets værksted med det samme. Mindre reparationer er for eksempel udskiftning af håndtag på rollatorer eller udskiftning af bremsekabel.

Besøg HHS

Hurtig Hjælpemiddelservice
Ingolf Nielsensvej 21
6400 Sønderborg
Åbningstider: Tirsdag kl. 10.00-15.00 og torsdag kl. 13.00-15.30

HHS holder lukket følgende dage: 

 • Uge 29, 30 og 31
 • Mellem jul og nytår
 • Uge 42
 • Uge 7
Kan jeg få støtte til bil?

Har du et varigt handicap, der i væsentlig grad påvirker din evne til at komme omkring, har du mulighed for at søge om støtte til køb af bil.

Kriterier for støtte

 • Du har et varigt handicap, der i væsentlig grad påvirker din evne til at komme omkring.
 • Du har et dagligt kørselsbehov, som ikke kan dækkes på anden måde.
 • Du kan ikke få støtte til en handicapbil, hvis du har en anden mulighed for at komme rundt, f.eks. offentlig transport eller en handicapkørselsordning.
Typer af biler, der kan støttes
 • Handicapbiler, der er indrettet til at imødekomme dine særlige behov.
 • Handicapbusser, der er indrettet til at transportere børn med handicap.
Størrelsen af støtten
 • Støtten kan være op til 206.000 kr.
 • Støtten ydes som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales over seks år.
Ansøgningsfrist
 • Ansøgningsfristen er 31. marts hvert år.
 • Yderligere oplysninger
 • Sagsbehandlingen tager ca. 6-9 måneder.
 • Du kan hjælpe os med at fremskynde sagsbehandlingen ved at skaffe følgende oplysninger og sende dem med din ansøgning:
  • Motorattest
  • Lægeoplysninger
  • Øvrige oplysninger: Hvis du har andre sager i kommunen, kan du give os lov til at indhente disse oplysninger. Nævn hvilke afdelinger vi må kontakte i din ansøgning.
Kan jeg selv aflevere mine hjælpemidler igen?

Du kan altid aflevere hjælpemidler, du ikke længere bruger i vores Hurtig Hjælpemiddelservice (HHS). 

Hjælpemidlerne er elektronisk registreret, så du får ikke en returneringsseddel. Den elektroniske registrering bliver slettet, mens du er i Hurtig hjælpemiddelservice.

Hvis du ikke har mulighed for selv at aflevere dit hjælpemiddel, så hjælper vi dig naturligvis, men vi vil gerne opfordre til, at du selv kommer ud til os. Hvis du ikke selv kan køre, så spørg eventuelt en pårørende eller en nabo. Du behøver ikke selv at være med ved aflevering.

Besøg HHS

Hurtig Hjælpemiddelservice
Ingolf Nielsensvej 21
6400 Sønderborg
Åbningstider: Tirsdag kl. 10.00-15.00 og torsdag kl. 13.00-15.30

HHS holder lukket følgende dage: 

 • Uge 29, 30 og 31
 • Mellem jul og nytår
 • Uge 42
 • Uge 7
Hvor kan jeg finde sagsbehandlingsfrister og kvalitetsstandarder?

Se sagsbehandlingsfrister her.

Se alle kvalitetsstandarder her.

Image
Hjælpemidler

Kontakt os

Hjælpemiddelafdelingen
Ellegårdvej 25A 
6400 Sønderborg 

Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK)
Ellegårdvej 25A
6400 Sønderborg

E-mail: omsorgogudvikling@sonderborg.dk

Telefonnumre:

Udlånshjælpemidler: +45 88 72 45 24
Kropsbårne Hjælpemidler: +45 88 72 45 38
Kontinenshjælpemidler: +45 88 72 56 60 / +45 88 72 56 61
Kompressionshjælpemidler: +45 88 72 54 44
Støtte til handicapbil: +45 88 72 56 48

Telefontider:

Kontinenshjælpemidler og Kompressionshjælpemidler: 08.00-09.00

Udlånshjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler og Støtte til Handicapbil: 08.00-09.00 og 13.00-14.00

E-mail: chk@sonderborg.dk

Tlf. nr.: +45 88 72 47 60

Telefontider:

Hverdage: 08.00 - 09.00 og 13.00 - 14.00