Tandpleje og tandregulering

Læs mere om tandplejens tilbud såsom tandpleje til børn, socialtandpleje, specialtandpleje og omsorgstandpleje.

Tandplejens ferielukning sommer 2024

Børn- og ungetandpleje for de 0 til 20-årige

 • Tandplejen Sønderborg Kommune – tlf.nr. 88 72 41 85
 • Ferielukket – fra mandag den 22. juli til og med fredag den 9. august.
 • Ved akut behov for tandlægehjælp, kan du kontakte privat tandlæge.

Udenfor privat tandlæges åbningstid, kan du:

 • ved akut tandskade kontakte Skadestuen på tlf. nr. 70 11 07 07.
 • ved akut behov for tandlægehjælp lørdag og søndage kontakte Tandlægevagten
  på tlf. nr. 99 44 08 09 i tidsrummet kl. 9-12. Akut tandbehandling er gratis for dig.

Tandregulering (bøjletandlæge)

 • Tandreguleringshuset - tlf.nr. 76 13 14 80
 • Ferielukket - fra mandag den 29. juli til og med fredag den 9. august.
 • Ved akut bøjleproblem ring til Tandreguleringshuset.
  Eventuel behandling vil foregå på klinikken i Esbjerg.
  Akut tandbehandling er gratis for dig. Udgifter til transport er for egen regning.

Omsorgstandpleje

 • Ferielukket – fra mandag den 8. juli til og med fredag den 9. august.
 • Er du visiteret til omsorgstandpleje og får akut behov for tandlægehjælp kan du kontakte
  privat tandlæge eller egen læge for smertelindring.

Socialtandpleje

 • Ferielukket - fra mandag d. 8. juli til og med fredag den 9. august.
 •  Er du hjemløs, og har du akutte tandsmerter, kan du ansøge om socialtandpleje ved at kontakte
  personalet på kommunens herberger.
 • Er du allerede visiteret til socialtandpleje og har tandsmerter kan du kontakte Hjemmetandplejen A/S.
  Hjemmetandplejen A/S - tlf.nr. 70 27 52 85 

Specialtandpleje

 • Ferielukket - mandag den 15. juli til og med fredag d. 26. juli.
 • Er du visiteret til specialtandpleje og får akut behov for tandlægehjælp, kan du ringe til Specialtandplejen
  på tlf. 99 44 08 30.

 

Er der gratis tandpleje til børn?

Tandplejen tilbyder gratis tandpleje til børn og unge med folkeregisteradresse i Sønderborg Kommune. 

Folketinget har besluttet, at børn og unge født i år 2004 eller senere modtager gratis tandpleje, indtil de fylder 22 år.

Tandplejen tilbyder følgende:

 • Forebyggende tandpleje
 • Vejledning i, hvordan tænderne skal passes og børstes (læs tandbørsteinstruktion på danskengelsk og arabisk)
 • Undersøgelse og behandling af tænder, mund og kæber

Dit barn indkaldes første gang i 2½ års alderen. Dog køres aktuelt også et projekt, hvor børn på Nordals indkaldes til konsultation allerede ved 1 år.

Det vurderes individuelt, hvor længe der skal gå mellem undersøgelserne af dit barns tænder.

Hvis dit barn går til tandlæge i udlandet, kan du få tilskud til de samme behandlinger, som er tilskudsberettigede i Danmark. Vælger du behandling i udlandet, skal du selv afregne med tandlægen, og bagefter skal du søge tilskud hos kommunen.

Læs mere om reglerne for behandling og ansøgning af tilskud her.

Er der frit tandlægevalg?

Du kan frit vælge at modtage tandpleje på en af de kommunale klinikker eller hos privatpraktiserende tandlæger. Serviceniveauet er kommunalt fastsat og ens, uanset om tandplejetilbuddet udføres hos privatpraktiserende tandlæger eller i den kommunale tandpleje.

Fritvalgsordningen gælder for det samlede tandplejetilbud, som omfatter almen tandpleje og tandregulering jf. Tandplejebekendtgørelse §3 og §4.

Ønsker du at skifte tandlæge skal du kontakte Tandplejen Sønderborg Kommune. Som udgangspunkt kan et tandlægeskift tidligst ske 1 år efter det seneste skift.

Fritvalgsordningen 0-15 årige:
Vælger du at modtage tandpleje hos en privatpraktiserende tandlæge, vil du have en egenbetaling på 35%. Tandplejen Sønderborg Kommune afholder de resterende 65% af udgifterne. Undtaget er tandregulering, hvor du max kan få refunderet 65% af det beløb, som en tilsvarende behandling ville koste i den kommunale tandpleje. Det resterende beløb er egenbetaling.

Fritvalgsordningen 16-21 årige:
Vælger du at modtage tandplejetilbuddet hos en privatpraktiserende tandlæge, ydes der 100% kommunal betaling ved almindelige tandplejeydelser. Undtaget er tandregulering, hvor du max kan få refunderet det beløb, som en tilsvarende behandling ville koste i den kommunale tandpleje. Det resterende beløb er egenbetaling.

Ydelser udenfor kommunalt fastsatte serviceniveau:
Ønsker du en behandling hos privatpraktiserende tandlæge, der ligger uden for det kommunalt fastsatte serviceniveau, eller en behandling, som ikke kan godkendes af kommunen, har du mulighed for at tilkøbe disse ydelser som egenbetaling. Egenbetaling afregnes direkte med den private tandlæge.

Hvad skal jeg gøre, hvis mit barn har brug for akut tandlægehjælp?

Hvis dit barn falder og slår munden eller tænderne, kan du kontakte Tandplejen i deres åbningstid på tlf. +45 88 72 41 85.

Uden for åbningstid og i ferier kan du kontakte en privat tandlæge. Dette er uden beregning for dig.

Hvis den private tandlæge er lukket, kan du:

Mælketand: Vær opmærksom på, at en mælketand, som er slået ud, ikke skal sættes på plads igen. Med tiden vil den blivende tand vokse frem. 

Blivende tand: En blivende tand, som er slået ud, skal lægges bag underlæben eller i et glas mælk, indtil i så hurtigt som muligt kommer til behandling på tandklinikken. Hvis tanden er knækket, skal det afbrækkede stykke tages med, hvis det er muligt at finde det.

Kan jeg få reguleret mine tænder med en bøjle?

Dit barns tandsæt følges løbende og vurderes mht. tandstillingsfejl.

Sundhedsstyrelsen har opstillet en række kriterier for, hvornår man kan få bøjle:

 1. Skader på tænder og omgivende væv
 2. Funktionelle risici
 3. Senskader
 4. Psykosociale risici

Skæve tænder i sig selv er ikke nok til at give ret til bøjlebehandling. Her kan du se en mere detaljeret forklaring.

Tandregulering tilbydes ofte, hvis:

 • Kæberne ikke vokser rigtigt, dvs. store overbid eller underbid. Nogle overbid og underbid kan ikke korrigeres alene med bøjler og vil kræve en kirurgisk flytning efter vækstens afslutning.
 • Krydsbid er ofte en god ide at korrigere og nogle saksbid
 • Ekstrem pladsmangel, hvor problemet ikke kan løses alene med tandudtrækning
 • Tænderne ikke kan komme frem, eller de har en forkert frembrudsretning

Der foretages ikke kosmetisk tandregulering i Tandplejen Sønderborg Kommune. Enhver tandregulering forudsætter, at man er visiteret af Tandplejen Sønderborg Kommune.

Tandregulering varetages af Tandreguleringshuset, mens Tandplejen hjælper med at opdage tandstillingsfejl ved de almindelige undersøgelser. Alle børn og unge vil blive tilset af en specialtandlæge omkring 13-års alderen til en systematisk visitation. Enkelte tandstillingsfejl korrigeres dog enten helt eller delvist på et tidligere tidspunkt allerede i 6-9 års alderen. 

Du kan kontakte Tandreguleringshuset på tlf. +45 76 13 14 80.

Er der omsorgstandpleje til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne?

Omsorgstandplejen er et tilbud til dig med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som:

 • ikke er i stand til at varetage egne behov for tandpleje og/eller
 • ikke kan overskue konsekvenserne af manglende tandpleje og/eller
 • ikke kan flytte sig ved egen hjælp eller ved brug af lift eller tilsvarende og/eller
 • ikke kan komme udenfor eget hjem

Ansøg om omsorgstandpleje gennem formularen eller ring på tlf.: +45 88 72 45 23 (telefontid er hverdage kl. 08.00-09.00) eller på e-mail: velfaerd@sonderborg.dk

Når du er blevet visiteret til omsorgstandpleje, kan du vælge mellem Tandplejen Sønderborg Kommune eller en privat praktiserende tandlæge. Der er en årlig egenbetaling, som justeres årligt.

Undersøgelse og behandling foregår efter behov og sædvanligvis i dit eget hjem eller på et plejecenter. Hvis der er behov for det, kan behandling også foregå på én af Tandplejens tre klinikker. 

Der ydes ikke tilskud til transport. 

Er der specialtandpleje til personer med fysisk eller psykisk udviklingshæmning?

Specialtandpleje er et tandplejetilbud til dig, der er fysisk eller psykisk udviklingshæmmet, er sindslidende eller kronisk syg med så stor funktionsnedsættelse, at du ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Du bliver henvist til Specialtandplejen gennemt et botilbud, privatpraktiserende tandlæger/læger/psykiatrisk hospitalsafdeling eller særligt dagtilbud.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i din situation, kan du udvisiteres af specialtandpleje.

Hvad koster specialtandpleje?

Der er en årlig egenbetaling, som justeres årligt. Egenbetalingen er kun gældende for personer, der er fyldt 18 år. Der er ingen egenbetaling for børn under 18 år.

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du søge tilskud til egenbetalingen. Da tilskuddet ikke sker automatisk, skal du selv søge om det.

Du er selv ansvarlig for transport til og fra sygehuset.

Er der socialtandpleje for udsatte borgere?

Socialtandpleje er et gratis tilbud til særligt udsatte, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger i privat tandlægepraksis, omsorgstandpleje eller specialtandplejen.

Hvem kan indstilles til socialtandpleje?

 • Hvis du er gadehjemløs og benytter herberger, varmestuer, væresteder, frivillige organisationer fx Kirkens Korshær på grund af hjemløshed
 • Hvis du ikke kan opholde dig i egen bolig

Dine sociale forhold, funktionsevne og tandbehandlingsbehov er afgørende for retten til at benytte socialtandpleje og er uafhængig af dit forsørgelsesgrundlag.

Det akutte tandbehandlingsbehov beror på en tandfaglig vurdering.

Anmodning til socialtandplejen skal ske igennem socialfaglig medarbejder, der på dine vegne indstiller til socialtandpleje hos tandplejen.

Kan jeg klage over min tandlæge?

Læs mere om tandplejen og klagemuligheder på borger.dk eller læs her mere om, hvordan du klager over den kommunale tandpleje.

Hvor kan jeg finde kvalitetsstandarder?

Se alle kvalitetsstandarder her.

Image
Humlehøj tandpleje

Kontakt os

Tandplejen

Humlehøj-Skolen
Stråbjergvej 5
6400 Sønderborg

Engparken 4
6300 Gråsten

Luffes Plads 4
6430 Nordborg

E-mail: tandplejen@sonderborg.dk

Tlf. nr.: +45 88 72 41 85

Telefontider:

Mandag - fredag: 7.50 - 10.00 og 13.00 - 15.00