logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Frivillighedsprisen

Frivillighedsprisen uddeles på frivillighedsdagen til en eller flere ildsjæle, der har gjort en særlig indsats inden for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område.
Opdateret 31.07.2020

Hvad består frivillighedsprisen af?

Prisen består af et diplom, en buket blomster og en check/bankoverførsel på 10.000 kr.

Hvem kan komme i betragtning?

Frivillighedsprisen gives til én eller flere frivillige, foreninger, organisationer, grupper eller aktive medborgere, der har udført frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde for målgruppen og derigennem medvirket til:

 • at styrke livskvalitet og trivsel for særligt udsatte borgere
 • at højne den gode velkomst af nye frivillige i foreningsmiljøet, så borgere finder sig godt til rette i de eksisterende frivillige fællesskaber
 • at skabe samarbejdsrelationer mellem kommunen, foreningsmiljøet og aktive medborgere i lokalsamfundene til gavn for kommunens borgere
 • at færre borgere oplever ensomhed, -navnligt ældre, der bor alene, -  borgere med psykisk handicap, -  eller unge som har svært ved at begå sig i et ungefællesskab
 • at flere borgere oplever øget mental sundhed, -særligt ved at indtænke frivillige aktiviteter og aktivt medborgerskab som en vej til at skabe et sundt og meningsfuldt liv 
 • at skabe synlighed og opmærksomhed på en ellers overset problematik for én eller flere sårbare målgrupper.

Den ekstraordinære frivillighedspris

Prisen består af et diplom, en buket blomster og en check/bankoverførsel på 10.000 kr.

Hvem kan komme i betragtning?

Den ekstraordinære frivillighedspris gives til en person, forening, organisation, gruppe eller aktive medborgere, som gennem frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde har ydet en ekstraordinær indsats under Corona-pandemien og derigennem medvirket til:

 • at styrke livskvalitet og trivsel for særligt udsatte borgere  
 • at skabe synlighed og opmærksomhed på en ellers overset problematik for én eller flere sårbare målgrupper
 • at færre borgere har følt sig ensomme og isolerede
 • at tilpasse frivillige aktiviteter og indsatser i henhold til restriktioner og nye retningslinjer under Corona-pandemien til gavn for én eller flere sårbare målgrupper
 • at være et positivt eksempel for andre frivillige, foreninger, organisationer, grupper eller aktive medborgere.

Hvem kan indstille, og hvem udvælger?

For at komme i betragtning til prisen skal man være indstillet. Alle borgere i Sønderborg Kommune kan indstille modtagere af prisen. Sundhedsudvalget udvælger prismodtageren ud fra de indkomne indstillinger.

Valget af prismodtager er dog ikke afhængigt af antallet af indstillinger.

Medlemmer fra Sundhedsudvalget overrækker frivillighedspriserne ved en mindre ceremoni i Frivillighedens Hus på frivillighedsdagen den 25. september fra kl. 12-13.

Hvordan indstiller jeg en/flere kandidat(er)?

Indstillingerne sendes senest den 1. september 2020 til kommunens frivillighedskonsulent, Johnny Gammelgaard Alfsen joal@sonderborg.dk.

Baggrund for uddeling af Frivillighedsprisen

I Sønderborg Kommune har vi fokus på, at fællesskaber er noget, vi skaber sammen.

Vi ønsker at anerkende det store frivillige sociale engagement blandt frivillige, foreninger, organisationer, grupper og aktive medborgere på det frivillige sociale og sundhedsfremmende område i kommunen ved at uddele en frivillighedspris.

Formålet med prisen er at påskønne den frivillige indsats bredt. Der er særligt fokus på rummelige fællesskaber, hvor foreninger, organisationer og grupper støtter op om mulighederne for, at den enkelte borger kan deltage i et fællesskab.

Prisen er en årlig tilbagevendende begivenhed og uddeles altid i forbindelse med frivillighedsdagen, som afholdes den sidste fredag i september. I år har Byrådet valgt at uddele to frivillighedspriser, så der udover den årlige frivillighedspris uddeles en ekstraordinær frivillighedspris.