logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Frivillighedsprisen

Frivillighedsprisen uddeles på frivillighedsdagen til en eller flere ildsjæle, der har gjort en særlig indsats inden for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område.
Opdateret 08.07.2021

Om frivillighedsprisen

Frivillighedsprisen uddeles på frivillighedsdagen, som altid afholdes den sidste fredag i september.

Prisen uddeles til en eller flere ildsjæle, der har gjort en særlig indsats inden for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område.

Hvad består frivillighedsprisen af?

Prisen består af et diplom, en buket blomster og en check/bankoverførsel på 10.000 kr.

Hvem kan komme i betragtning?

Frivillighedsprisen gives til én eller flere frivillige, foreninger, organisationer, grupper eller aktive medborgere, der har udført frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde for målgruppen og derigennem medvirket til:

  • at styrke livskvalitet og trivsel for særligt udsatte borgere
  • at højne den gode velkomst af nye frivillige i foreningsmiljøet, så borgere finder sig godt til rette i de eksisterende frivillige fællesskaber
  • at skabe samarbejdsrelationer mellem kommunen, foreningsmiljøet og aktive medborgere i lokalsamfundene til gavn for kommunens borgere
  • at færre borgere oplever ensomhed, specielt ældre, der bor alene, borgere med psykisk handicap eller unge som har svært ved at begå sig i et ungefællesskab
  • at flere borgere oplever øget mental sundhed, særligt ved at indtænke frivillige aktiviteter og aktivt medborgerskab som en vej til at skabe et sundt og meningsfuldt liv
  • at skabe synlighed og opmærksomhed på en ellers overset problematik for én eller flere sårbare målgrupper.

Hvem kan indstille, og hvem udvælger?

For at komme i betragtning til prisen skal du være indstillet. Alle borgere i Sønderborg Kommune kan indstille modtagere af prisen. Sundhedsudvalget udvælger prismodtageren ud fra de indkomne indstillinger.

Valget af prismodtager er dog ikke afhængigt af antallet af indstillinger.

Medlemmer fra Sundhedsudvalget overrækker frivillighedsprisen i forbindelse med frivillighedsfesten som afholdes i Nordals Idrætscenter den 24. september 2021. Se og tilmeld dig frivillighedsdagen 2021.

Hvordan indstiller jeg en/flere kandidat(er)?

Indstillingerne sendes senest den 3. september 2021 til kommunens frivillighedskonsulent, Johnny Gammelgaard Alfsen joal@sonderborg.dk.