Priser for pasning i SFO og klub

Se hvad det koster at få pasning af dit barn i SFO eller klub.

Betalingen opkræves forud 11 måneder om året (juli er betalingsfri). Betaling for SFO pasning i juli opkræves dog pr. uge.

Hvad koster skolefritidsordning/SFO (0. til 2. klasse)?
Fuld pakke (pasning fra kl. 6.30 til 16.30 - også i ferier med undtagelse af juli) 2.075 kr./md.
Morgenpasning 436 kr./md.
Eftermiddagspasning 1.438 kr./md.
Feriepasning i skoleferier og på fridage med undtagelse af juli måned (tilkøb) 470 kr./md.
Feriepasning i juli måned - tilkøbes pr. uge 463 kr./uge
Sommerferiemodul uge 31 (3 dage) 93 kr.
Hvad koster klub (3. til 6. klasse)?
En hel klubsæson (fra første skoledag til sidste skoledag) 1.175 kr./md.
Morgenpasning - kun for børn i 3. klasse  624 kr./md.

Feriepasning - kun for børn i 3. og 4. klasse (tilkøb)
Kan tilbydes i efterårsferien, mellem jul og nytår, vinterferien, før påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag.

130 kr./dag
Feriepasning juli måned - kun for børn i 3. og 4. klasse (tilkøb) 463 kr./uge
Kan jeg få søskenderabat eller fripladstilskud?

Læs mere om reglerne her.

Hvordan betales SFO og klub?

Første gang du tilmelder dit barn til SFO eller klub vil du få tilsendt et indbetalingskort i E-boks. Dette indbetalingskort kan du tilmelde PBS. Skifter dit barn fra børnehave til SFO eller fra SFO til klub, skal du være opmærksom på, at en evt. PBS aftale ikke længere vil være aktiv, men skal tilmeldes i din bank påny, da barnet skifter institutionstype. 

Image
Børn på klatrevæg

Kontakt os

Pladsanvisningen
Jyllandsgade 38
6400 Sønderborg