Halmafbrænding

Herunder finder du reglerne for halmafbrænding.

Halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder må ikke afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer. Dog er følgende tilladt:

  • Flammebehandling af ukrudt
  • Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år
  • Halm, der har været anvendt til overdækning og lignende
  • Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer

Bemærk, at afbrænding af våde halmballer først må foretages, når der er sket orientering til Sønderborg Kommune på vagtcentral@sonderborg.dk.

Er der afstandskrav og forholdsregler ved halmafbrænding?

Der skal være et brandbælte på minimum 10 meter rundt om afbrændingsstedet og afbrændingen skal altid startes op mod vinden. 

Hvornår på dagen må jeg foretage halmafbrænding?

Afbrænding må tidligst påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet samme dag ved solnedgang.

Image
Halmafbrænding

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00