Stalddørssalg og vejboder

Læs mere om reglerne for stalddørssalg og vejboder.

Man må sælge sine egne uforarbejdede landbrugsprodukter direkte til forbrugeren til brug i forbrugerens egen husholdning.

Hvilke produkter må jeg sælge ved stalddørssalg?

Af animalske fødevarer må der kun sælges æg, mælk, fjerkræ (bortset fra struds), kaniner og fisk. Al stalddørssalg af animalske fødevarer skal være registreret hos Fødevarestyrelsen.

Salg af honning, frugt og grønt og vildt er omfattet af særlige vilkår og skal ikke registreres.

For alle produkter gælder, at de skal håndteres på en hygiejnisk forsvarlig måde.

Salget skal finde sted på egen ejendom. Hvis ejendommen er beliggende langt fra offentlig vej, kan man dog sælge sine produkter fra en ejendom, som ligger tættere på nærmeste offentlige vej. Man må altså ikke sælge fx kartofler fra et landbrug ved et hus i byen. Heller ikke selvom det har samme ejer.

Må jeg åbne en gårdbutik?

Varesortiment, størrelse af omsætning, indretning af salgslokale, skiltning, facade og annoncering er med til at bestemme, om der er tale om stalddørssalg eller gårdbutik. En gårdbutik skal være godkendt af Fødevarestyrelsen, før salget må gå i gang.

Image
Salg af jordbær

Kontakt os

By og Landskab
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Åbningstider:

Mandag - onsdag: 8.00 - 15.00
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 14.00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00