Spærretider på skole- og indfaldsveje

Vejene nedenfor er omfattet af et forbud mod vejarbejde på specielle tidspunkter i løbet af dagen.

På hverdage i tidsrummet kl. 7-9 og 15-17 er vejene nedenfor omfattet af forbud mod enhver form for vejarbejde, i eller over vej samt opstilling af container, kran- og liftarbejde m.m. 

Gælder dog ikke uopsættelige og trafikfarlige forhold.

Kort over veje i Sønderborg Kommune

Spærrede veje i Sønderborg kommune

Kort over veje i Sønderborg by

Spærrede veje i Sønderborg by

Kontakt os

Anlæg og Infrastruktur
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 10.00 - 15.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 14.00

Uden for åbningstiden kan du ringe til Den Fælles Vagtcentral på tlf. +45 88 72 41 10.