Midlertidig overnatning

Læs mere om reglerne for midlertidig overnatning i fx forsamlingshus, idrætshal m.m. Ansøg om midlertidig overnatning her.

Her kan du ansøge om midlertidig overnatning.

Sikkerhed er en topprioritet i sammenhæng med midlertidig overnatning. Du som ansøger tager ansvar for, at de brandmæssige forhold ved overnatningen er i overensstemmelse med det nedenstående.

Hvis du som forening, institution eller virksomhed ønsker at foretage midlertidig overnatning i et lokale, der ikke i forvejen er godkendt til overnatning, så skal du/I tage stilling til mange lovgivninger og regler. 

Hvor og hvor længe kan der foretages midlertidig overnatning?

Der kan kun meddeles om midlertidig overnatning i følgende bygninger:

 • Undervisningsafsnit
 • Forsamlingslokaler, idrætshaller mv.
 • Bygningsafsnit til plejekrævende borgere (typisk daginstitutioner/børnehaver)

Hvis midlertidig overnatning er indarbejdet i byggeriets DKV-plan (Drift-, kontrol og vedligeholdelsesplan), kan det arrangeres i alle anvendelseskategorier. I sådanne tilfælde skal DKV-planen medsendes meddelelsen til kommunen.

I bygningsafsnit godkendt til overnatning, hvor personer ikke kender flugtvejene, men selv kan hjælpe sig ud (anvendelseskategori 5, hoteller og lignende), er midlertidig overnatning tilladt, hvis det fremgår af DKV-planen. Her er meddelelse til kommunen om midlertidig overnatning i disse bygningsafsnit ikke et krav. Det vil dog stadig være hensigtsmæssigt.

Ønskes midlertidig overnatning i eks. kontor- eller lagerlokaler kræver dette en byggetilladelse, eller at det er indarbejdet i bygningens drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan.

Hvordan meddeler jeg Sønderborg Kommune om midlertidig overnatning?

Du meddeler os ved at udfylde formularen, som du tilgår via knappen øverst på siden.

Hvis der er maks. 50 overnattende, skal du meddele dette til Sønderborg Kommune senest 2 uger før første overnatningsdøgn.

Ved mere end 50 overnattende skal kommunen anmeldes herom 4 uger før arrangementet. Beredskab Sønderborg fører eventuelt tilsyn med midlertidige overnatninger, og indmeldelsen via formularen betragtes som en anmeldelse efter beredskabslovens bestemmelser.

Hvad skal jeg sende med, når jeg meddeler en midlertidig overnatning?

Når du meddeler en midlertidig overnatning, skal du medsende:

 • Driftsjournal inkl. ordensregler for forebyggelse af brand
  Drifttsjournalen, der vedhæftes meddelelsen, skal først afkrydses umiddelbart før overnatning finder sted. I meddelelsesformularen kan du downloade et forslag til indhold i en driftsjournal.
  Se også et eksempel på en driftsjournal her
   
 • Belægningsplan/oversigtstegning (kun hvis der overnatter mere end 50 i ét rum)
 • Hvis der er et lokale, hvori der overnatter mere end 50 personer, skal der udarbejdes en belægningsplan, hvor følgende fremgår: 
  - Hovedmål for lokalet, du ønsker overnatning i
  - Ca. målestoksforholdet på tegningen
  - Det totale antal sovepladser
  - Frie flugtvejspassager,(som skal være minimum 1,3 meter)
  - Bredden på udgangsdørene
  - Arealkravet pr. overnattende er 2,5 meter x 0,75 meter, hvor der er taget højde for bagagen
  - Hvis lokalet ikke har ABA-anlæg (automatisk brandalarmanlæg), skal placering af røgalarmen fremgå af belægningsplanen. Hvis lokalet har ABA-anlæg, skal placeringen af alarmtryk/varslingstryk markeres på belægningsplanen.
  - Placering af evt. vågen nattevagt, hvis der er mere end 150 overnattende. Vi anbefaler, at nattevagten er over 18 år og medbringer mobiltelefon samt går en runde hver halve time.
  - Ophængningssted for belægningsplanen

Se et eksempel på en belægningsplan her.

Hvilke krav gælder i forbindelse med midlertidig overnatning?

Reglerne for midlertidig overnatning er beskrevet i kapitel 7 i vejledningen til bygningsreglementets kapitel 5, men de væsentligste punkter er:

 • Røgalarmer
  Alle soverum skal være udstyret med røgalarm(er), enten som et automatisk varslingsanlæg eller som opsatte røgalarmer. Fra lokaler uden direkte adgang til det fri skal der også opsættes røgalarmer i tilhørende flugtveje. I store lokaler skal der højst være 10 meter mellem hver røgalarm og højst i 11 meters højde.
  Ved opsætning af flere røgalarmer, skal disse være sammenkoblede.
  Alternativ til brug af røgalarm kan være en fast, vågen vagt i selve overnatningslokalet. Dette kunne eks. være i en idrætshal. Vagten skal kunne varsle alle i hele lokalet, f.eks. med en megafon.
   
 • Brandslukningsudstyr
  For at sikre en sikker overnatning skal der være brandslukningsudstyr til rådighed. For bygninger uden slangevinde må der højst være 30 meter fra et vilkårligt punkt i overnatningslokalet til håndildslukker.
  Brandslukningsudstyr opstilles fortrinsvist ved døre og udgange. Brandslukningsudstyr opstilles altid synligt og let tilgængeligt.
   
 • Brand og evakueringsinstruks
  I overnatningslokalerne eller i flugtvejene skal der ophænges en brand- og evakueringsinstruks.
   
 • Flugtveje i lokaler større end 150 kvm
  Fra rum, der er større end 150 kvm eller benyttes af mere end 50 overnattende, skal der være mindst to udgangsdøre, der fører til to af hinanden uafhængige flugtveje helt til terræn i det fri. Det er ikke tilstrækkeligt med to døre ud i samme flugtvej. Udgangsdørene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.
  Der må højest være 30 meter til nærmeste udgang fra rummet.
   
 • Flugtveje i lokaler mindre end 150 kvm
  For lokaler under 150 kvm findes tre løsninger for flugtveje:
  1.  Udgang direkte til det fri
  2. Én flugtvejsgang
  Fra udgangen til lokalet skal man kunne gå i to retninger, Der må højest være 30 meter fra overnatningspunkt til udgangen, og der skal være en redningsåbning for hver 10. påbegyndte overnattende.
  En redningsåbning er et vindue eller lignende med frihøjde på mindst 0,6 meter og fribredde på mindst 0,5 meter, og hvor summen af højden og bredden er mindst 1,5 meter. Redningsåbningers underkant må ikke være mere end 2 meter over terræn udenfor og 1,2 meter over gulv indenfor. Redningsåbningen skal kunne betjenes let og uhindret uden brug af nøgle eller værktøj.
  3. Indrettes som lokale over 150 kvm (dvs. 2 uafhængige flugtveje)
   
 • Flugtvejspassager i rum
  I rum for midlertidig overnatning skal der være flugtvejspassager, der fra enhver soveplads fører til udgangsdør for rummet. For rum, der benyttes af højest 50 overnattende, skal flugtvejsbredden være 0,8 meter. For rum med over 50 overnattende skal flugtvejsbredden være 1,3 meter.
   
 • Overnatning over stueplan
  Midlertidig overnatning på ovenliggende etager kræver, at der fra overnatningslokaler findes to af hinanden uafhængige flugtveje. Dette betyder, at der fra lokalet skal være to fuldstændig separate flugtvejssystemer. Det er ikke tilstrækkeligt med to døre ud i samme flugtvej.
   
 • Rum med 10-50 overnattende skal skiltes
  For rum med med under til og med 50 overnattende skal der ophænges et skilt, der angiver maksimalt antal overnattende. Ved over 50 overnattende skal der være en synlig belægningsplan.
   
 • Ved overnatning med mere end 150 personer skal der være en fast, vågen vagt, som skal foretage runderinger.

Beredskab Sønderborg vurderer ud fra ansøgningen, om der skal udføres brandsyn af den midlertidige overnatning ud fra Bekendtgørelse 2341.

Image
Børn i soveposer

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00