Aflastningsophold, korttidsplads og afløsning i eget hjem

Har du brug for et midlertidigt aflastnings- eller korttidsophold udenfor hjemmet, har du mulighed for at søge om det. Du kan også søge om afløsning i hjemmet.

Sønderborg Kommune tilbyder forskellige forløb for dig, som har behov for korte ophold med særlig pleje og omsorg:

  • Aflastningsforløb af pårørende
  • Døgnrehabiliteringsforløb efter fx indlæggelse
  • Palliativt forløb
  • Vurderingsforløb
Hvem kan få tilbudt et forløb?

Borgere med behov for et kort ophold med særlig pleje og omsorg kan visiteres til Center for Korttidspladser. Det kan være efter et sygehusophold, men borgeren kan også have behov for at komme hjemmefra i en kort periode.

Formålet med opholdet kan variere fra rehabilitering, vurdering og aflastning til akut pleje og smertelindring.

Kan jeg få afløsning i mit eget hjem?

Hvis du bliver passet i dit eget hjem af en pårørende pga. varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i de fleste af døgnets timer, kan vi tilbyde afløsning i dit eget hjem.

Ved afløsning i hjemmet sikrer vi os, at dine pårørende har ressourcer til at tage sig af dig og understøtter, at du kan blive i dit eget hjem på trods af din nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne.

Hvor lang tid varer et 'kort ophold'?

Et ophold på Center for korttidspladser kan vare fra få dage til flere uger eller måneder afhængig af dit behov.

Hvad koster et aflastningsophold?

Du betaler en fast pris pr. døgn

Hvordan er boligerne på en kortidsplads indrettet?

Til hver korttidsplads er der entré, køkken, stort badeværelse, stue og soveværelse. De fleste har egen terrasse og udgang til haven. Der er et fællesareal med opholdsrum, hvor du kan spise og se fjernsyn.

Klik her for at se Fødevarestyrelsens tildelte smileys på Center for Korttidspladser.

Skal jeg selv betale for transport?

Du skal selv sørge for transport til og fra korttidspladsen – herunder også for transport af eventuelle hjælpemidler som fx kørestol, rollator og så videre.
I ganske særlige tilfælde tilbyder Sønderborg Kommune dog liggende transport, når du tager ophold på eller skal hjem fra en af kommunens korttidspladser.

Du kan få bevilget liggende transport, hvis du:

  • Er ude af stand til at benytte dig af en siddende transport, hvor du fx bliver kørt af pårørende eller benytter kørsel via Sydtrafiks ordninger Flextrafik og Handicapkørsel

Bemærk dog, at hvis du har brug for transport, når du bliver udskrevet fra sygehuset, så er det sygehuset og ikke Sønderborg Kommune, der står for transporten.

Hvor kan jeg finde sagsbehandlingsfrister, kvalitetsstandarder og tilsyn?

Se sagsbehandlingsfrister her.

Se alle kvalitetsstandarder her.

Se tilsyn her.

Image
Center for korttidspladser

Kontakt os

Omsorg og Udvikling
Ellegårdvej 25A
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - fredag: 8.00 - 9.00