Erhvervsservice: hjælp til din virksomhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice er din indgang til vejledning for dit erhverv. Få hjælp til fx byggetilladelse, skilteregler, miljøregler m.m.

Erhvervsservice står klar med hjælp og vejledning til dig og din virksomhed uanset hvilken branche, din virksomhed hører til.

Hvad kan Erhvervsservice hjælpe din virksomhed med?

Erhvervsservice kan hjælpe dig, hvis du f.eks. vil:

  • Bygge til eller bygge om (byggetilladelser) - Du kan ansøge digitalt om en byggetilladelse her
  • Finde en god placering i kommunen til din fremtidige virksomhed
  • Flytte din nuværende virksomhed til en anden lokalitet i byen
  • Vide mere om skilteregler
  • Have information om miljøregler eller naturregler
  • Ændre eller udvide dit landbrug
  • Have mere at vide omkring hvad du må anvende dine erhvervslokaler til
  • Købe en erhvervsgrund
Hvordan er et typisk sagsbehandlingsforløb?

Efter kontakt til Erhvervsservice oprettes en konkret sag ved forespørgsler og ansøgninger. Du får tildelt én kontaktperson i kommunen, som vil følge, informere og guide dig i forbindelse med din forespørgsel.

Vi tilpasser sagsbehandlingen til den konkrete sag og har ugentlige screeningsmøder for erhvervssager, hvor relevante repræsentanter fra teknik- og miljøområdet deltager. På den måde tages der automatisk højde for byggeregler, miljøregler, Planlov etc., uanset hvad din sag omhandler. En korrekt udfyldt ansøgning tager kortere tid, så tag endelig kontakt til os, inden du sender din ansøgning, hvis du er i tvivl om, hvad der skal til.

I forløbet holdes tæt kontakt til dig som virksomhed, så du kan følge med i processen, tidsplanen og de forskellige områder, der skal tages højde for.

Hvis du får afslag på din ansøgning gennemgås begrundelsen herfor grundigt og alternative muligheder drøftes med dig.

Hvor hurtigt kan jeg få svar på min sag?

Vi ringer til dig inden for 22 timer efter, at du har henvendt dig til os. 
Vi vender tilbage til dig med forventet sagsforløb, invitation til opstartsmøde osv. inden for 7 hverdage.

Kan jeg hente materiale i forbindelse med profilering af Sønderborg-området?

På www.sonderborg.dk/toolbox kan du benytte tekster og billeder til din profilering af Sønderborg-området, for eksempel i forbindelse med rekruttering.

Hvor kan jeg se sagsbehandlingstider på byggesager?

Se alle sagsbehandlingstider her.

Kontakt os

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice
Rådhustorvet 7
6400 Sønderborg

Åbningstider:

Mandag - onsdag: 8.30 - 15.00
Torsdag: 8.30 - 17.00
Fredag: 8.30 - 15.00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 8.00 - 15.00
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 15.00