Beskæftigelsestilbud til borgere med Handicap - SAABU

SAABU tilbyder beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud indenfor handicapområdet.

Du kan søge om beskyttet beskæftigelse, hvis din funktionsnedsættelse er så betydelig, at du ikke kan have et almindeligt arbejde eller et job støttet på anden måde fra Jobcenteret, og du er tilkendt førtidspension.

SAABU har en række alsidige og spændende beskæftigelsesmuligheder, hvor du har mulighed for at udvikle dig fagligt, socialt og personligt, så du kan øge din selvstændighed.

Vi arbejder ud fra en jobplan, hvor du har mulighed for at forfølge dine ønsker og mål for dit arbejdsliv.

Hvem kan benytte sig af SAABU?

Vi tilbyder beskæftigelse og afklaringsforløb for mennesker med udviklingshæmning. 

Vi tilbyder også afklaringsforløb for borgere i ressourceforløb og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Endelig tilbyder vi på SAABU Østerlund aktivitet og samvær til dig, der har brug for aktiverende støtte og omsorg. Tilbuddet omfatter aktiviteter, stimulation og træning i forskellig form.

Hvor ligger beskæftigelses og samværstilbuddene?
Navn Adresse Telefon nr.
SAABU Natur Bækvej 10, Sjellerup, 6430 Nordborg +45 27 90 62 68
SAABU Områdeleder Under Broen 20, 6400 Sønderborg +45 27 90 62 70
SAABU Møllestedgård Under Broen 20, 6400 Sønderborg +45 20 27 10 30
SAABU Østerlund Mellemvej 16, 6430 Nordborg +45 27 90 62 68
Hvordan finder kommunen det rigtige beskæftigelsestilbud til mig?

Alt efter ønsker og ressourcer har vi fire muligheder for dig:

 • Ind i job
  Jobbet foregår på et af SAABUs beskyttede væresteder. Her kan du arbejde med havearbejde, metal og maskinbetjening, kreativt arbejde, dyrehold, landbrug, butik, snedkeri og montage- og pakkeopgaver.
 • Ud i job
  Jobbet foregår hos en ekstern partner, dog med daglig støtte og de nødvendige individuelle skånehensyn. Du kan arbejde hos:
  - Bilka i Center Øst med bl.a. flaskerummet, affaldssortering, udpakning og ophængning af tekstiler, trimme varehylder, tørre borde af og oprydning i Bistroen samt opvask. Tilbuddet er for dig, der gerne vil være på en almindelig arbejdsplads, og til dig der ønsker målrettet optræning til et skånejob.
  - Caféen i Humlehøjhallen med betjening af gæster, madlavning, rengøring og salg.
  - Glas og Butik i Humlehøjhallen, hvor du er med til at lave højkvalitets glasprodukter til salg i butikken. Der er adgang til glasværkstedet for interesseret publikum, og du kan derfor blive kigget lidt over skulderen af nysgerrige besøgende.
  - Center for Verdensmål på Kær Vestermark, hvor du kan arbejde med naturpleje, strandrydning, vedligehold, beskæringer, græsklipning og vejledning af Center for Verdensmåls mange brugere. 

 • Unik job
  I et unikt job arbejder du på en virksomhed med henblik på optræning til et skånejob. Du bliver fulgt af en jobcoach, der følger op på, hvordan det går. Arbejdspladsen finder vi sammen med dig, ud fra dine ønsker til dit arbejdsliv. Du skal være motiveret, selv kunne transportere dig og kunne møde stabilt og til tiden.
 • Skånejob
  SAABU har ansat en jobkonsulent, der kan etablere skånejob. Jobkonsulenten er for dig, der gerne vil ud i et egentligt ansættelsesforhold på en almindelig arbejdsplads i det private eller det offentlige.
Hvad er aktiverende støtte og omsorg?

Tilbuddet er for dig, der har de mest omfattende funktionsnedsættelser, hvor vi altid tager udgangspunkt i dine individuelle behov.

Vi bruger leg, spil, sang, musik, bevægelse, højtlæsning og mange andre aktiviteter til at styrke dine personlige og sociale kompetencer.

Vi har forskellige rum, hvor der er mulighed for afskærmning, hvis du ikke kan tåle for mange sanseindtryk eller for mange sociale kontakter.

Tilbuddet foregår på SAABU Østerlund, Mellemvej 16, 6430 Nordborg. Langt de fleste i tilbuddet bor på boenheden Flintholm.

Kan jeg tage en uddannelse, hvis jeg har et handicap?

Hvis du har et handicap, kan du som ung tage en Særligt Tilrettelagt Uddannelse eller voksen specialundervisning

Hvor kan jeg finde kvalitetsstandarder og tilsyn?

Se alle kvalitetsstandarder her.

Se tilsyn her.

Image
SAABU julebutik

Kontakt os

SAABU
Under Broen 20
6400 Sønderborg