Social- og sundhedselev (SOSU)

Læs mere om uddannelsen til SOSU. Du kan både blive SOSU-hjælper, SOSU-assistent eller Pædagogisk Assistent.

Som SOSU-elev i Sønderborg Kommune får du et attraktivt uddannelsessted med engagerede vejledere, spændende uddannelsesforløb og et stort netværk for eleverne. 

Hvilke retninger kan jeg vælge som SOSU-elev?

Som social- og sundhedsassistent kan du efter grundforløbet vælge at blive:

  • SOSU-hjælper
    Du kan blive ansat i den kommunale hjemmepleje, på plejecentre eller i beskyttede boliger, hvor du blandt andet arbejder med personlig pleje og praktiske opgaver. Du kan senere specialisere dig ved blandt andet at uddanne dig til demens-støtteperson eller praktikvejleder.
  • SOSU-assistent
    Du kan blive ansat i hjemmeplejen, socialpsykiatrien eller på sygehuse, hvor du blandt andet arbejder med sygepleje. Du kan senere søge direkte ind på uddannelserne til socialrådgiver, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, farmakonom, pædagog m.m.
  • Pædagogisk assistent
    Du kan blive ansat i vuggestuer, børnehaver, skoler, SFO eller bosteder og kan senere læse videre til pædagog, socialrådgiver m.m.
Hvor kan jeg se ledige elevstillinger?

Ledige elevstillinger i Sønderborg Kommune bliver slået op i marts måned med ansøgningsfrist i april. Uddannelsesstart til august samme år.

Se ledige elevstillinger her.

Kontakt os

Ungecenter
Ørstedsgade 53
6400 Sønderborg

Ungdommens Uddannelsesvejledning
​E-mail: uu@sonderborg.dk
Tlf. nr.: +45 88 72 44 24

Sønderborg Ungdomsskole (herunder også 10. klasse og modtagelsesklassen)
E-mail: ungdomsskolen@sonderborg.dk
Tlf. nr.: +45 88 72 44 32