Social- og sundhedselev (SOSU)

Læs mere om uddannelsen til SOSU. Du kan både blive SOSU-hjælper eller SOSU-assistent.

Som SOSU-elev i Sønderborg Kommune får du et attraktivt uddannelsessted med engagerede vejledere, spændende uddannelsesforløb og et stort netværk for eleverne. 

Hvilke retninger kan jeg vælge som SOSU-elev?

Som social- og sundhedsassistent kan du efter grundforløbet vælge at blive:

  • SOSU-hjælper
    Du kan blive ansat i den kommunale hjemmepleje, på plejecentre eller i beskyttede boliger, hvor du blandt andet arbejder med personlig pleje og praktiske opgaver. Du kan senere specialisere dig ved blandt andet at uddanne dig til demens-støtteperson eller praktikvejleder.
  • SOSU-assistent
    Du kan blive ansat i hjemmeplejen, socialpsykiatrien eller på sygehuse, hvor du blandt andet arbejder med sygepleje. Du kan senere søge direkte ind på uddannelserne til socialrådgiver, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, farmakonom, pædagog m.m.
  • SOSU-assistent Digi tech.(Med særligt fokus på velfærdsteknologi. Se næste punkt)  
     
Hvad er særligt ved Digi tech?

SOSU-assistent Digi tech.(Med særligt fokus på velfærdsteknologi)  
Sosu-assistent digi tech kombinerer teori og praksis i uddannelsesforløbet, der varer 3 år og 3 måneder.
SOSU Syd står primært for den teoretiske del af uddannelsen, mens Sønderborg Kommune primært står for den praktiske del. Sammen kobler vi de to læringsrum, så der er sammenhæng mellem de teorier og metoder du lærer i skolen og det du lærer i oplæring. Denne oplæring sker blandt andet på plejecentre, i hjemmeplejen og i psykiatrien. 

Digi tech er en uddannelse, der både understøtter nutidens og fremtidens arbejdspladser og fortrolighed med brugen af velfærdsteknologi. Uddannelsens fokus på velfærdsteknologi binder de teknologiske muligheder sammen med den enkelte borgers behov. Samtidig understøtter og udvikler den måden, kommunen leverer omsorg og pleje på. 
 

Du vil blive undervist i kommunikation, samarbejde, problemløsning og innovation. Denne tilgang sikrer, at du både er fagligt dygtige og at de kan bringe flere fagligheder sammen om at løse nutidens og fremtidens udfordringer. 

Du vil også fungere som rollemodeller, der bruger digitale løsninger til at fremme livskvaliteten hos borgerne og understøtter et godt arbejdsmiljø.

 

Hvor kan jeg se ledige elevstillinger?

Ledige elevstillinger i Sønderborg Kommune bliver slået op løbende. Dette gælder både for dig, som skal starte på grundforløb 2 og for dig, som skal starte direkte på hovedforløb.

Se ledige elevstillinger her.

Få mere information om at blive Sosu

du kan læse mere om arbejdet som SOSU uddannelserne på sosuisoenderborg.dk

Kontakt os

Omsorg og udvikling - Uddannelsesenheden
Ellegårdvej 25A
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - fredag: 8.00 - 9.00 og 13.00 - 14.00