Alle har ret til at færdes i naturen

Vi må alle færdes i naturen, men vi skal tage hensyn til dyr, planter og andre mennesker.

Retten til at færdes i naturen er sikret i Naturbeskyttelsesloven, men der kan være tilfælde, hvor adgangen til naturen somme tider kan være begrænset, f.eks. i forbindelse med jagt.

Husk at al færdsel i naturen sker på eget ansvar. 

Hvor må jeg gå og cykle?

I korte træk gælder følgende regler: 

  • Du må gå langs alle kyster og strande i Danmark
  • Du må cykle og gå på veje og stier i skovene. I skove ejet af staten og offentlige stiftelser må du også gå uden for stierne, men ikke cykle. 
  • Du må cykle og gå på alle anlagte veje og stier i det åbne land.
  • Du må færdes til fods på udyrkede arealer, der ikke er indhegnede. Det gælder bl.a. på heder, enge, moser og overdrev. 
Skal hunde være i snor?

Hunde skal føres i snor hele året, når du færdes i naturen. På strande og kyster gælder dette dog kun i perioden fra 1. april – 30. september, og hvor der er græssende husdyr. 

Image
Skov

Kontakt os

By og Landskab
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Åbningstider:

Mandag - onsdag: 8.00 - 15.00
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 14.00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00