Sønderborg i Arbejde-mærket (CSR-mærke)

Hvert år uddeler Sønderborg i Arbejde et mærke til lokale virksomheder, som påtager sig et socialt ansvar.

Sønderborg i Arbejde-mærket skal synliggøre og anerkende det samfundsansvar, som mange lokale virksomheder løfter hver dag.

Hvad er Sønderborg i Arbejde?

Sønderborg i Arbejde er et partnerskab mellem virksomheder, uddannelser, fagforeninger og Sønderborg Kommune for at få flere folk i arbejde.

Partnerskabet arbejder for at skabe et fremtidssikret lokalt arbejdsmarked, hvor virksomhederne klarer sig godt, og flest muligt har et godt arbejde. 

Hvem kan få Sønderborg i Arbejde-mærket?

Din virksomhed kan blive certificeret som socialt ansvarlig virksomhed, hvis den ligger i Sønderborg Kommune og har ydet en indsats inden for mindst 2 ud af 3 af følgende områder:

  1. Det rummelige arbejdsmarked
    Virksomheden giver plads til mennesker i udsatte positioner
  2. Trivsel og sygefravær
    Virksomheden bekæmper sygefravær og dårlig trivsel
  3. Uddannelse og livslang læring
    Virksomheden bidrager til styrkede kompetencer og uddannelse for fremtidens arbejdskraft
Hvordan ansøger man om Sønderborg i Arbejde-mærket?

Du skal sende en digital ansøgning for at din virksomhed kan komme i betragtning til at modtage Sønderborg i Arbejde-mærket. I ansøgningen skal I beskrive jeres sociale indsats inden for de tre områder, som indgår i kriteriet.

Hvad kan min virksomhed bruge Sønderborg i Arbejde-mærket til?

Virksomheder, som tildeles Sønderborg i Arbejde-mærket har mulighed for at bruge det i rekrutterings- og markedsføringssammenhænge og vise omverdenen, at de påtager sig et frivilligt samfundsansvar og bidrager til en bæredygtig udvikling i kommunen.

Image
Sønderborg i arbejde 2024

Kontakt os

Virksomhedsservice
Holger Drachmanns Plads 5
6400 Sønderborg