Partistøtte

Én gang om året kan partierne søge om udbetaling af økonomisk støtte til politisk arbejde.

Kandidatlister, der ved det seneste kommunalvalg har fået mere end 100 stemmer, kan ansøge Sønderborg Kommune om udbetaling af tilskud til politisk arbejde i indeværende år. Ansøgningsfristen er inden årets udgang.

Udbetaling sker én gang årligt og beregnes ud fra kandidatlistens stemmeantal ved seneste kommunevalg.

Hvor meget har partierne fået udbetalt i partistøtte i 2022?

Herunder ses hvad der indtil videre er udbetalt i partistøtte i år 2022 for partier i Sønderborg kommune.

Parti Beløb
Liberal Alliance 1.046,25
Det Radikale Venstre 3.231,75
Venstre 94.333,00
Nye Borgerlige 15.554,25
Socialdemokratiet 135.427,00
Frihedslisten 821,50
Socialistisk Folkeparti 6.269,75
Hvad skal tilskudsmodtageren afgive erklæring om ved ansøgningen?

I forbindelse med ansøgningen skal tilskudsmodtageren afgive erklæring om:

  • afholdte udgifter til politisk arbejde det foregående år
  • forventede udgifter til politisk arbejde i indeværende år
  • tilskud modtaget fra private og anonyme tilskud
Hvor kan jeg læse mere om partistøtte?

På Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside kan du læse mere om partistøtte.

Kontakt os

Byrådssekretariatet og Jura
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg