Ældreboliger

En ældrebolig er en bolig, som er særligt indrettet til ældre, handicappede og personer med vidtgående fysiske og psykiske handicap.

Ældreboligerne er for de flestes vedkommende to-rums boliger placeret i byerne tæt på plejecentrene.

Oplysninger om indretning, faciliteter med videre fås ved at kontakte den boligforening, der har ældreboligerne. Du kan se en samlet oversigt over Sønderborg Kommunes ældreboliger i ansøgningsskemaet på side 3.

Hvem kan blive optaget på venteliste til en ældrebolig?

Du kan blive optaget på venteliste til en ældrebolig, hvis:

  • Du på grund af fysisk funktionsnedsættelse har et varigt behov for en bolig, der er særligt indrettet til ældre eller handicappede.
  • Du fortrinsvis er over 65 år og bliver væsentlig mere selvhjulpen i forhold til praktiske opgaver (fx indkøb, tøjvask eller rengøring), hvis du får en bolig, der er særligt indrettet for ældre.
  • Du fortrinsvis er over 65 år og bliver væsentlig mere selvhjulpen i forhold til personlig pleje, hvis du får en bolig, der er særligt indrettet for ældre.
  • Du fortrinsvis er over 65 år og du på grund af særlige individuelle psykiske eller sociale forhold har et varigt behov for en bolig, der ligger i umiddelbar nærhed af plejecenter med aktivitets- og samværstilbud for ældre, som du ønsker at deltage i.

Det er en samlet vurdering af dine behov, der er afgørende for, om du kan få bevilget en ældrebolig.

Hvem kan ikke få en ældrebolig?

Du kan ikke få tilbudt ældrebolig, hvis:

  • Din ansøgning er begrundet i din nuværende boligs beliggenhed, at boligen er blevet for stor eller dyr, eller at haven er for uoverskuelig.
  • Din nuværende bolig kan indrettes hensigtsmæssigt ved tildeling af hjælpemidler eller mindre boligændringer.
  • Dit behov for en anden bolig skyldes udvendige adgangsforhold som fx trapper, niveauforskelle eller lignende.
  • Du har brug for en vedvarende indsats omkring fx aktiviteter og socialt samvær, og du er i stand til at benytte kommunens tilbud om daghjem eller private tilbud.
  • Alder er begrundelsen for ansøgningen om en ældrebolig.
  • Kommunen skønner, at du ikke har behov for en ældrebolig, der i sin indretning er særligt udformet til ældre, handicappede og personer med vidtgående fysiske og psykiske handicap.
Hvordan foregår det, når jeg skal søge en ældrebolig?

Du udfylder ansøgningsskemaet og sender det til os.

Sammen med dig og evt. dine pårørende vurderer vi dit funktionsniveau og behov.

Du bliver optaget på kommunens venteliste, hvis du bliver godkendt til ældrebolig. Når en ældrebolig bliver ledig, tilbydes boligen til den person, som har det største behov for den pågældende bolig. Er behovet ens hos to personer, tilbydes ældreboligen til den person, som i længst tid har stået på ventelisten.

Hvis du bliver visiteret til en ældrebolig kan du frit vælge, om du ønsker at bo i en af Sønderborg Kommunes ældreboliger eller i en ældrebolig i en anden kommune. Det er dog en forudsætning, at også tilflytningskommunen vurderer, at du opfylder deres betingelser for en ældrebolig (dobbeltvisitation).

Hvor kan jeg se sagsbehandlingstider og kvalitetsstandarder?

Se sagsbehandlingstider her.

Se alle kvalitetsstandarder her.

Image
Ældrebolig

Kontakt os

Omsorg og Udvikling
Ellegårdvej 25A
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - fredag: 8.00 - 9.00