Miljøgodkendelser

Se vores generelle sagsbehandlingstid og find information om tjenesteydelsesvirksomheder.

Større virksomheder og virksomheder, der kan forurene omgivelserne, skal have en miljøgodkendelse. 

Har du et landbrug, kan du med fordel downloade en app til android eller iphone.

Skal jeg have en miljøgodkendelse?

Større virksomheder og virksomheder, som kan forurene omgivelserne, skal have en miljøgodkendelse. Du skal have en miljøgodkendelse, hvis du:

  • starter en godkendelsespligtig virksomhed
  • udvider eller ændrer din virksomhed, så den bliver godkendelsespligtig
  • udvider eller ændrer på en godkendelsespligtig virksomheds bygninger eller aktiviteter, så det giver øget/ændret forurening
  • flytter en godkendelsespligtig virksomhed til en ny adresse, før du bygger, eller starter en godkendelsespligtig virksomhed, og hvis du senere udvider eller ændrer virksomhedens bygninger eller aktiviteter.

Hvis du er i tvivl om noget, kan du også kontakte Erhvervsservice.

Hvad er sagsbehandlingstiden for en miljøgodkendelse?

Staten og Kommunernes Landsforening har aftalt servicemål for miljøgodkendelse af virksomheder, som fastsætter den gennemsnitlige maksimale tid, der må gå med at meddele en miljøgodkendelse. Målene er 130 dage for bilag 2-virksomheder og 200 dage for bilag 1-virksomheder.

Sagsbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget alle oplysninger i sagen. Derfor er det vigtigt, at jeres ansøgningsmateriale er gennemarbejdet før indsendelse. Hvis aktiviteten er omfattet af reglerne om risikovirksomheder eller VVM-pligtige virksomheder er sagsbehandlingstiden som oftest længere.

De fleste ansøgninger, Sønderborg Kommune har modtaget det sidste år, er blevet meddelt med en betydelig kortere sagsbehandlingstid.

Hvad koster det at få lavet en miljøgodkendelse?

Kommunen opkræver brugerbetaling for den tid kommunens sagsbehandler bruger i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelsen for virksomheden eller husdyrbruget.
Bliver ansøgningen annulleret, vil virksomheden eller husdyrbruget blive opkrævet for den tid som sagsbehandleren har brugt på udarbejdelsen indtil annulleringen. 

Brugerbetalingen opgøres på timebasis efter forbrugt tid, og indeksreguleres årligt af Miljøstyrelsen.

Gældende timesats - DKK: 451,36 kr. pr. time.

Du kan læse mere om brugerbetaling og taksterne på Miljøstyrelsens hjemmeside.


 

Image
Jordarbejde med traktor

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00