Tilsyn på social- og ældreområdet

Læs mere om tilsyn og se tilsynsrapporter for fx hjemmeplejen, botilbud, sygeplejen og SAABU.

Sønderborg Kommune og andre myndigheder har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses på social- og ældreområdet.

Formålet med at føre tilsyn er at sikre, at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunen har truffet. Derudover at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, og at forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene bidrager med dialog og læring for kommunens tilbud.

Tilsyn på plejecentre

Tilsyn på kommunens plejecentre kan fremsøges på Plejehjemsoversigten.

Tilsyn på center for korttidspladser
Tilsyn på botilbud, Misbrugscenter Sønderborg og Sønderborg Kvinde- og Krisecenter

Tilsyn på kommunens botilbud, misbrugscenter og Sønderborg Kvinde- og Krisecenter kan fremsøges på Tilbudsportalen.

Tilsyn på væresteder
 
Tilsyn i hjemmeplejen
Tilsyn i sygeplejen, akutteam og borgerklinikker
Tilsyn i SAABU og Væksthuset
Tilsyn på friplejeboliginstitutioner

Kontakt os

Omsorg og Udvikling
Ellegårdvej 25A
6400 Sønderborg