Sådan stiller du et spørgsmål til Byrådet eller et politisk udvalg

Forud for byråds/udvalgsmøderne kan borgere med bopæl i Sønderborg Kommune stille spørgsmål. Se her hvordan.

Før hvert ordinært byrådsmøde er der mulighed for at få svar på spørgsmål i spørgetiden. I de år, hvor der er kommunalvalg, er der dog ingen spørgetid i september, oktober, november og december måned. Enhver borger med bopæl i Sønderborg Kommune har lov til at stille spørgsmål til Byrådet.

Hvordan får jeg et spørgsmål med på et byrådsmøde?

Spørgsmål skal være skriftlige og skal være Sønderborg Kommune i hænde senest 10 dage før det byrådsmøde, hvor du ønsker et svar. Du kan sende spørgsmål pr. e-mail eller post til nedenstående adresse – skriv ”Spørgsmål til Byrådet” i emnefeltet. Husk at oplyse dit navn og din adresse.

Hvilke og hvor mange spørgsmål kan stilles?

Spørgsmål skal vedrøre kommunens forhold og være af almen interesse for kommunens borgere. Hver borger har kun mulighed for at få besvaret spørgsmål til ét emne hver gang, der er spørgetid.

Hvem besvarer spørgsmål?

Borgmesteren afgør, hvem der skal besvare de spørgsmål, der stilles til Byrådet. Hvis der er tale om spørgsmål vedrørende faktiske forhold, som kan besvares af administrationen, vil borgeren i stedet for spørgetid få et direkte svar fra en medarbejder i administrationen.

Hvilke type spørgsmål vil blive afvist?
 • Spørgsmål der er et angreb på personer
 • Spørgsmål der indeholder oplysninger om enkeltpersoners private forhold
 • Spørgsmål om oplysninger der ikke må offentliggøres
 • Spørgsmål om ansættelsesretlige forhold for kommunens ansatte
Hvordan foregår spørgetiden?

Spørgetiden varer højst en halv time og finder sted på byrådsmøderne inden behandling af sager for åbne døre. Hvis du har stillet et spørgsmål, skal du være til stede i spørgetiden, hvor spørgsmålet bliver besvaret. Du får skriftlig besked om tidspunktet.

I spørgetiden har alle byrådsmedlemmer mulighed for at give en kort kommentar til svaret, hvorefter du får to minutter til at kommentere svaret på dit spørgsmål.

Sådan stiller du et spørgsmål til et politisk udvalg

Hvordan stiller jeg spørgsmål til Arbejdsmarkedsudvalget?

Arbejdsmarkedsudvalget gennemfører borgerdialogmøder med formandskabet en gang i kvartalet i 2024. 

Du kan fremsende dit spørgsmål via sikker post her 

Gør det nemt for os at hjælpe dig!
Tilføj dine kontaktoplysninger i din henvendelse, så vi hurtigt kan komme i kontakt med dig.

Du vil herefter blive kontaktet af administrationen i forvaltningen.   

Frist for indsendelse af spørgsmål   Dato for borgerdialog med formandskabet  
14. marts 4. april
20. juni 6.august
17. oktober 29. oktober

 

Hvordan stiller jeg spørgsmål til  Børne- og Uddannelsesudvalget? 

Børne- og Uddannelsesudvalget gennemfører foretræde for formandskabet hver anden måned. 

Du kan fremsende dit spørgsmål via sikker post her 

Gør det nemt for os at hjælpe dig!
Tilføj dine kontaktoplysninger i din henvendelse, så vi hurtigt kan komme i kontakt med dig.

Du vil herefter blive kontaktet af administrationen i forvaltningen.   

Frist for indsendelse af spørgsmål   Dato for foretræde for formandskabet  
12. marts 3. april
21. maj 4. juni
20. juni 7. august
11. september 25. september
13. november 27. november
Hvordan stiller jeg spørgsmål til Natur-, Klima- og miljøudvalget? 

Natur-, Klima- og Miljøudvalget gennemfører foretræde for formandskabet hver måned.

Du kan fremsende dit spørgsmål via sikker post her 

Gør det nemt for os at hjælpe dig!
Tilføj dine kontaktoplysninger i din henvendelse, så vi hurtigt kan komme i kontakt med dig.

Du vil herefter blive kontaktet af administrationen i forvaltningen.   

Frist for indsendelse af spørgsmål   Dato for foretræde for formandskabet  
19. marts 10. april
17. april 1. maj
29. maj 12. juni
20. juni 14. august
21. august 4. september
18. september 2. oktober
23. oktober 6. november
20. november 4. december
Hvordan stiller jeg spørgsmål til  Social-, Senior- og Handicapudvalget ? 

Social-, Senior- og Handicapudvalget tilbyder dialogmøder med udvalget hver måned.  

Du kan fremsende dit spørgsmål via sikker post her 

Gør det nemt for os at hjælpe dig!
Tilføj dine kontaktoplysninger i din henvendelse, så vi hurtigt kan komme i kontakt med dig.

Du vil herefter blive kontaktet af administrationen i forvaltningen, hvor vi aftaler dato for, hvornår dialogmødet kan finde sted.

 • 7. marts 
 • 11. april  
 • 2. maj  
 • 13. juni  
 • 15. august 
 • 5. september  
 • 3. oktober  
 • 7. november  
 • 5. december     
Hvordan stiller jeg spørgsmål til Sundhedsudvalget ? 

Sundhedsudvalget gennemfører foretræde for formandskabet hver anden måned.

Du kan fremsende dit spørgsmål via sikker post her 

Gør det nemt for os at hjælpe dig!
Tilføj dine kontaktoplysninger i din henvendelse, så vi hurtigt kan komme i kontakt med dig.

Du vil herefter blive kontaktet af administrationen i forvaltningen.   

Frist for indsendelse af spørgsmål   Dato for foretræde for formandskabet  
11. marts 2. april
21. maj 4. juni
20. juni 6. august
10. september 24. september
12. november 26. november
Hvordan stiller jeg spørgsmål til Teknik-, By- og Boligudvalget? 

Teknik-, By- og Boligudvalget gennemfører foretræde for udvalget hver anden måned.

Du kan fremsende dit spørgsmål via sikker post her 

Gør det nemt for os at hjælpe dig!
Tilføj dine kontaktoplysninger i din henvendelse, så vi hurtigt kan komme i kontakt med dig.

Du vil herefter blive kontaktet af administrationen i forvaltningen.   

Frist for indsendelse af spørgsmål   Dato for foretræde for formandskabet  
18. marts 9. april
28. maj 11. juni
20.august 3. september
22. oktober 5. november
Hvordan stiller jeg spørgsmål til Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst? 

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst gennemfører foretræde for formandskabet hver måned.  

Du kan fremsende dit spørgsmål via sikker post her 

Gør det nemt for os at hjælpe dig!
Tilføj dine kontaktoplysninger i din henvendelse, så vi hurtigt kan komme i kontakt med dig.

Du vil herefter blive kontaktet af administrationen i forvaltningen.   

Frist for indsendelse af spørgsmål   Dato for foretræde for formandskabet  
12. marts 3. april
10. april 24. april
21. maj 4. juni
20. juni 7. august
11. september 25. september
9. oktober 30. oktober
13. november 27. november
Hvordan stiller jeg spørgsmål til Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab? 

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab gennemfører foretræde for formandskabet hver måned.

Du kan fremsende dit spørgsmål via sikker post her 

Gør det nemt for os at hjælpe dig!
Tilføj dine kontaktoplysninger i din henvendelse, så vi hurtigt kan komme i kontakt med dig.

Du vil herefter blive kontaktet af administrationen i forvaltningen.   

Frist for indsendelse af spørgsmål   Dato for foretræde for formandskabet  
11. marts 2. april
9. april 23. april
21. maj 4. juni
20. juni 6. august
13. august 27. august
10. september 24. september
8. oktober 29. oktober
12. november 26. november

 

Image
Sønderborg Byrådssal

Kontakt os

Byrådssekretariatet og Jura
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg