Stil et spørgsmål til Byrådet

Forud for byrådsmøderne kan borgere med bopæl i Sønderborg Kommune stille spørgsmål til Byrådet. Se her hvordan.

Før hvert ordinært byrådsmøde er der mulighed for at få svar på spørgsmål i spørgetiden. I de år, hvor der er kommunalvalg, er der dog ingen spørgetid i september, oktober, november og december måned. Enhver borger med bopæl i Sønderborg Kommune har lov til at stille spørgsmål til Byrådet.

Hvordan får jeg et spørgsmål med på et byrådsmøde?

Spørgsmål skal være skriftlige og skal være Sønderborg Kommune i hænde senest 10 dage før det byrådsmøde, hvor du ønsker et svar. Du kan sende spørgsmål pr. e-mail eller post til nedenstående adresse – skriv ”Spørgsmål til Byrådet” i emnefeltet. Husk at oplyse dit navn og din adresse.

Hvilke og hvor mange spørgsmål kan stilles?

Spørgsmål skal vedrøre kommunens forhold og være af almen interesse for kommunens borgere. Hver borger har kun mulighed for at få besvaret spørgsmål til ét emne hver gang, der er spørgetid.

Hvem besvarer spørgsmål?

Borgmesteren afgør, hvem der skal besvare de spørgsmål, der stilles til Byrådet. Hvis der er tale om spørgsmål vedrørende faktiske forhold, som kan besvares af administrationen, vil borgeren i stedet for spørgetid få et direkte svar fra en medarbejder i administrationen.

Hvilke type spørgsmål vil blive afvist af borgmesteren?
  • Spørgsmål der er et angreb på personer
  • Spørgsmål der indeholder oplysninger om enkeltpersoners private forhold
  • Spørgsmål om oplysninger der ikke må offentliggøres
  • Spørgsmål om ansættelsesretlige forhold for kommunens ansatte
Hvordan foregår spørgetiden?

Spørgetiden varer højst en halv time og finder sted på byrådsmøderne inden behandling af sager for åbne døre. Hvis du har stillet et spørgsmål, skal du være til stede i spørgetiden, hvor spørgsmålet bliver besvaret. Du får skriftlig besked om tidspunktet.

I spørgetiden har alle byrådsmedlemmer mulighed for at give en kort kommentar til svaret, hvorefter du får to minutter til at kommentere svaret på dit spørgsmål.

Image
Sønderborg Byrådssal

Kontakt os

Byrådssekretariatet og Jura
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg