Sygedagpenge

Er du på grund af sygdom ude af stand til at arbejde i en kortere eller længere periode skal du, din arbejdsgiver eller din A-kasse ansøge om sygedagpenge.

Du kan få sygedagpenge, hvis du:

  • er ude af stand til at arbejde pga. din egen sygdom eller hvis du er kommet til skade
  • bor i Danmark
  • betaler skat af din indtægt
  • opfylder et nærmere fastsat krav om beskæftigelse.

Læs mere om reglerne for sygedagpenge som ledig, som lønmodtager eller som selvstændig.

"Mit Sygefravær" 

Det er obligatorisk for sygemeldte at orientere sig om/udfylde følgende i Mit Sygefravær:

  • Underretningsbreve
  • Anmodning om sygedagpenge 5
  • Oplysningsskema

Du vil modtage besked om og vejledning i at udfylde ovenstående punkter via din digitale postkasse.

Der vil dog være sygemeldte, som ikke kan betjene sig digitalt i Mit Sygefravær. Disse personer kan kontakte Sygedagpengeteamet på telefon +45 88 72 40 36 (undtagen på onsdage) for at blive undtaget fra selvbetjeningsløsningen. En undtagelse fra Mit Sygefravær gælder fra tidspunktet for bevillingen af undtagelsen indtil borgeren er rask/sygefraværet ophører. 

Hvornår udbetales sygedagpenge?

Sygedagpenge udbetales enten månedsvis (den sidste torsdag i hver måned), ugevis eller med 14 dages interval.

Hvis du får udbetalt hver eller hver anden uge, kan din udbetaling forrykke sig i forhold til helligdage.

Hvorfor får jeg et spørgeskema fra HjulmandKaptain?

Hvis udbetalingen af sygedagpenge skyldes en ulykke (fx trafikulykker, arbejdsskader, ulykker forårsaget af hunde eller voldelige overfald), kan kommunen i visse tilfælde kræve erstatning for sygedagpengene fra den, der er ansvarlig for ulykken. Det er typisk et forsikringsselskab.

Sønderborg Kommune har indgået en aftale med advokatfirmaet HjulmandKaptain, som hjælper os med denne opgave. Samarbejdet med HjulmandKaptain har ingen betydning for din ret til (fortsat) at modtage sygedagpenge. Det har heller ingen betydning for din arbejdsgivers eventuelle ret til at modtage refusion til delvis dækning af udbetalt løn.

Du kan dog få tilsendt et spørgeskema fra HjulmandKaptain, som vi beder dig om at udfylde og returnere til advokatfirmaet. Det gælder også, selv om der efter din opfattelse ikke er andre, der er ansvarlige for din sygemelding.

Har du spørgsmål til skemaet, så er du velkommen til at kontakte HjulmandKaptain direkte

Hvor anmelder jeg sygefravær som selvstændig?

Sygdom kan kun anmeldes digitalt på www.nemrefusion.dk

Hvor finder jeg sagsbehandlingstider for sygedagpenge?

Se sagsbehandlingstiderne her.

Kontakt os

Jobcenter Sønderborg, Sygedagpenge
Holger Drachmanns Plads 5
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - tirsdag: 10.00 - 15.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 14.00