Affald og genbrug

Læs mere om genbrug, affald, hvordan du skal sortere, genbrugspladserne og affald fra byggeri.

I Sønderborg Kommune er det SONFOR, som håndterer affald og genbrug. Har du henvendelser angående. affaldsbeholdere, tømning, ekstraposer osv. bedes du kontakte:

SONFOR på www.sonfor.dk eller på telefon 88 43 53 00

Hvor ofte bliver min affaldsbeholder tømt?

I Sønderborg Kommune bliver mad- og restaffaldsbeholderen tømt hver 14. dag. Vi tilbyder ugetømning for etageboliger uden plads og for alle boliger i sommerperioden.

De to øvrige beholdere i genbrugsordningen bliver tømt hver fjerde uge.

Se hvornår din affalds- eller genbrugsbeholder bliver tømt eller tilmeld dig sms-service

Du skal sørge for, at skraldemanden nemt kan tømme dine beholdere til dagrenovation og genbrug i tidsrummet 7-18.

Hvad skal jeg gøre, hvis min affaldsbeholder ikke er blevet tømt eller er gået i stykker?

Meld en fejl/afvigelse angående din beholder til SONFOR.

Hvordan skal jeg sortere mit affald?

På SONFOR's hjemmeside finder du en sorteringsguide til affald

Hvor finder jeg genbrugspladserne i Sønderborg Kommune og deres åbningstider?

Se genbrugspladserne i Sønderborg og deres åbningstider samt genbrugsbutikkerne og genbrugsbyggemarkedet.

Du har mulighed for at komme på genbrugspladserne uden for normal åbningstid, hvis du er tilmeldt adgang365-ordningen.

Hvad skal jeg gøre med affald fra byggeri?

I Danmark skal du som bygherre anmelde dit bygge- og anlægsaffald senest to uger før du går i gang med et renoverings- eller nedrivningsprojekt, hvis:

  • Et projekt frembringer mere end 1 ton affald
  • Byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder fra perioden 1950 til 1977

Hvis arbejdet frembringer støv eller støj, skal du også anmelde den midlertidige aktivitet.

Alle anmeldelser skal vedlægges en bygningskortlægning, som inden projektets start gennemgår bygningen for indhold af problematiske stoffer, fx PCB, klorparafiner, PAH’er, asbest og tungmetaller i malinger og bygningsdele. De fleste malede overflader indeholder forurenede stoffer og skal undersøges, helst af en professionel rådgiver. 

Ved nedrivning af carporte, drivhuse eller bygninger med ubehandlet murværk kan kortlægningen måske undværes.

Kontakt Erhverv og Affald for vejledning på +45 88 72 43 80.

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00