Skadedyr

Læs mere om bekæmpelse af måger, råger, vildkatte, mår, mårhunde og andre skadedyr.

Henvendelser om rotter rettes til Vej og Park på tlf. 88 72 41 48.

Du kan være generet af en række skadedyr. Visse skadedyr bekæmpes af kommunen (såsom rotter og mårhunde), mens andre er fredede eller bekæmpes af den enkelte borger.

Hvordan slipper jeg af med rotter?

Hvis du ser rotter eller tegn på rotter, skal du enten anmelde rotter online eller kontakte rottefængeren på +45 88 72 41 48.

Hvis du anmelder rotter eller tegn på rotter:

  • på en hverdag kommer rottefængeren samme dag eller senest næste hverdag
  • i det fri kan der gå op til syv dage, før rottefængeren tilser ejendommen
  • i weekenden kommer rottefængeren på besøg førstkommende mandag.

Uden for normal åbningstid kan du kontakte vagtcentralen på telefonnummer +45 88 72 47 87.

Et besøg af rottefængeren er gratis, men det er dit ansvar at anmelde rotter eller tegn på rotter.

Få gode råd til rottebekæmpelse på rotteangreb.dk

Hvad gør jeg, hvis jeg ser en vildkat?

Sønderborg Kommune har en samarbejdsaftale med Kattens Værn, som sørger for, at vildkatte indfanges efter reglerne.

Hvis du ønsker vildkatte indfanget og evt. genudsat, så kontakt Kattens Værn på +45 38 88 12 00 i tidsrummet mandag til torsdag kl. 10 til 15.00 eller fredag kl. 10 til 14.00.

Kan jeg stille noget op mod råger?

Hvis du generes af råger på din ejendom, kan du søge Naturstyrelsen Sønderjylland om tilladelse til at regulere bestanden. Ansøgningen skal helst ske omkring 1. april.

Råge

Kommunens reguleringsjægere vurderer hvert år, hvor der er behov for at regulere antallet af råger på de kommunale ejendomme. Dette sker for at begrænse generne fra rågekolonierne for de omkringboende.

Hvordan slipper jeg af med en mår?

Hvis du oplever usædvanlig larm fra/på dit loft i huset, kan det være en mår. Den kan dog også leve i et stendige, en stensætning, tæt buskads, skur, udhus eller lignende. Selvom måren ikke er sundhedsskadelig, kan den gøre stor skade, selvom den holder din bestand af rotter nede.

Mår

Når du skal have måren fjernet, kan du starte med at undersøge huset for huller (må ikke være større end et hønseæg), hvor måren kan komme ind. Sørg for, at måren er ude, og at den ikke har unger på loftet (normalt fra marts til juli) og luk alle huller ved vindskeder eller skotrender, langs tagrygningen eller ved kviste med det mest egnede materiale. Også en enkelt tagsten, der sidder skævt, eller et manglende trådgitter i en ventilationskanal kan gøre det muligt for måren at slippe ind på loftet.

Du kan også fange måren i en fælde, som du kan købe i jagtforretninger. Fælden stilles op udendørs, gerne ved et buskads eller langs med en hæk. Lokkemaden, som lægges i fælden, kan være et hønseæg med et lille hul i. Læg nogle æg forskellige steder nær huset, så lader måren sig lettere lokke af ægget i fælden. Hvis du fanger måren, kan du køre den ud i skoven, helst ved et stendige, og slippe den løs. Du kan også få den aflivet ved dyrelægen eller ved en jæger.

Hvis man vil undersøge, om man har en fastboende mår på stedet, inden man anskaffer en fælde, kan man starte med at udlægge æggene. Går måren i gang med lokkefoderet og vænner sig til at finde æg på netop dette sted, går den normalt ret hurtigt i fælden, når man stiller den op.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ser en mårhund?

Mårhunden er et invasivt dyr fra Asien., som truer dele af den danske natur.

Mårhund

I Sønderborg Kommune reguleres mårhunde af frivillige jægere, og indsatsen koordineres af Sønderborg Jægerråd ved Jens Hangaard Nielsen, som står for udlån af udstyr til reguleringen. Hvis du ser en mårhund, kan du kontakte jens@hangaard.dk – mobil: +45 40 58 64 58

Kan jeg gøre noget ved måger?

 

sølvmåger

Sølvmåger kan blive op til 30 år gamle, og de foretrækker at leve i kystområder, hvor der er let adgang til føde. 
Men fødegrundlaget svinder, og mågerne søger længere ind i bebyggede områder, hvor de fisker mad op fra skraldespande, stjæler fra tallerknerne på spisestederne, og stjæler æg og unger fra mindre fugle. Da mågerne kan leve i mange år, varer det længe før bestanden er tilpasset fødegrundlaget.

Fra 2024 regulerer kommunen måger på egne bygninger omkring Rådhustorvet i Sønderborg. 

Hvilke tilladelser hos Naturstyrelsen kan jeg få til at regulere sølvmågerne?
 

  • Fra 1. februar - 15. april kan sølvmåger reguleres med skydevåben og fælder.
  • Fra 1. april - 31. juli kan æg olieres eller æg og reder ødelægges. 
  • Fra 16. april – 31. august kan unger af sølvmåge reguleres med skydevåben. 

Du skal ansøge om tilladelse til at regulerer sølvmåger
 

Hvad kan du gøre, hvis du er generet af måger?
Du kan selv gøre forskellige ting for at forhindre, at mågerne tager ophold på din ejendom. Men måger er kloge, og derfor er de svære at undgå.

  • Der må ikke være nogen muligheder for føde fra fx fuglefodring, åbne skraldespande eller containere.
  • På flade tage kan du forhindre mågerne i at bygge reder, ved fx at lade en robotklipper køre rundt.
  • Du kan montere fuglepigge på ventilation og andre flade afkast, så mågerne ikke har nogen steder at sidde. Men vær opmærksom på, at mågerne er kloge. De dropper redemateriale ned imellem fuglepiggene indtil de kan bygge rede uden at få piggene i maven.
  • Du kan montere en mågeskræmmer – en fugl eller noget, der drejer rundt. Lyd er ikke en god idé i byen.


 

Hvad gør jeg, hvis jeg har problemer med andre skadedyr?

Hvis du har problemer med fx insekter, herunder bier og hvepse, myrer, sølvfisk, fugle, muldvarpe, mus, mosegrise med videre, kan du kontakte et skadedyrsfirma, som kan hjælpe dig med at bekæmpe skadedyrene. Se hvilke skadedyr, du skal have en tilladelse for at regulere/bekæmpe.

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00