Frivilligt beredskab

Bliv frivillig brandmand, hjælp til i søredningstjenesten eller forplejningsenheden. Læs mere om Beredskab Sønderborg.

Det stærke beredskab i Sønderborg kommune skyldes i høj grad frivillige kræfter, og vi mangler dig til at blive en del af fællesskabet. 

Beredskabet er en gruppe på cirka 450 personer af både ansatte og frivillige.

Hvordan bliver jeg brandmand/-kvinde?

I Sønderborg er det primært de frivillige brandværn og ansatte brandmænd, der udfører slukning, redning, og miljøarbejde.

For at blive brandmand/-kvinde skal du igennem en uddannelse bestående af en grunduddannelse på 74 timer og funktionsuddannelse på 148 timer. Uddannelsen sker som en blanding af hverdags- og weekendaktiviteter.

Når du er uddannet, kan du fx yde førstehjælp, frigøre personer fra køretøjer, røgdykke, eftersøge personer i bygninger og selvfølgelig slukke brande. Efter din uddannelse vil der løbende være øvelser, der sikrer, at alle fortsat er opdateret på arbejdet som brandmand/-kvinde.

Du skal også:

 • have en ren straffeattest
 • kunne tale og forstå dansk
 • være fyldt 18 år – og max. ca. 50 år, afhængig af fysisk form og øvrige kompetencer
 • være i fornuftig fysisk form (der er en fysisk test, der skal kunne bestås)
 • være mentalt stærk - hermed menes, at du skal kunne tåle at se blod og det, der er værre

Du må ikke:

 • have højdeskræk, klaustrofobi, skræk for mørke rum etc.
 • lide af fysiske skavanker som fx dårlig ryg, knæ eller hofter

Interesseret i at høre mere om, hvordan du bliver brandmand/-kvinde?

Tag fat i din lokale brandstation for at høre mere. Der er altid brug for flere hænder, og man bliver del af et unikt og inkluderende fællesskab, der løser en vigtig samfundsopgave.

Kan jeg blive en del af forplejningsenheden?

Forplejningsenheden laver bl.a. mad til beredskabet i hele Sønderborg Kommune under længerevarende indsatser. I de senere år har der også været brug for enheden under de længerevarende skybrud samt oversvømmelser, når der pumpes vand over flere dage.

Forplejningsenheden har til huse på Sønderborg og Gråsten Brandstation. Der holdes øvelsesaftener ca. hver 3. uge.

Som frivillig i forplejningsenheden får du:

 • en uddannelse i førstehjælp samt elementær brand
 • deltagelse i hygiejnekursus
 • et godt socialt fællesskab

Send en e-mail til kredsleder@bf-sonderborg.dk for at høre mere.

Kan jeg blive en del af søredningstjenesten?

Søredningstjenesten er en frivillig enhed, der sejler ud ved ulykker på havet, dykker/redning på havet samt miljøopgaver.

Der er to både i Beredskabet. Den ene har sin faste plads på stationen i Sønderborg, og den anden står på brandstationen i Havnbjerg.

Søredningstjenesten i Sønderborg har ca. 20 frivillige samt et antal fastansatte brandfolk.

Kontakt lederen af søredningstjenesten, Jesper Sejrup, per e-mail: Jesper.nielson@gmail.com

Kan unge mellem 12-18 år blive en del af beredskabet (Ungdomsbrandværn Sønderborg)?

Ungdomsbrandværn Sønderborg er et tilbud til unge i alderen 12-18 år, hvor de får mulighed for at prøve kræfter med arbejdet som brandmand/-kvinde.

Du får bl.a.:

 • et inkluderende fællesskab
 • selvtillid og robusthed
 • styrkede faglige, sociale og personlige kompetencer velegnet til skolelivet

Tilbuddet består af en brandkadetuddannelse på 65 timers undervisning, hvor de unge bliver undervist i følgende:

 • Beredskabets organisering og aktører
 • Brug af trykluftsapparat og røgdykkerens arbejde
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Farlige stoffer
 • Forebyggelse af ulykker
 • Fysisk træning og sundhed
 • Førstehjælp
 • Grundlæggende redning
 • Knob og stik
 • Kommunikation og navigation
 • Slangeudlægning
 • Stiger
 • Uniformering, sikkerhed og løftetekniker

De unge kan være en del af ungdomsbrandværnet, indtil de er fyldt 18 år, og kan herefter blive en del af de lokale beredskaber og den grundlæggende branduddannelse.

Kontakt lederen af Ungdomsbrandværnet, Jens Frandsen, på e-mail jegr@sonderborg.dk eller tlf. +45 88 72 70 26.

Image
Brandskole

Handleplaner

Kontakt os

Beredskab Sønderborg
Ingolf Nielsens Vej 17
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 10.00 - 15.00
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 12.00