Børnehaver med specialtilbud

Her får du et overblik over børnehaver med specialtilbud.

Sammen med barnets forældre kan PPR indstille til en børnehave med et specialtilbud.

Hvilke børnehaver har et specialtilbud til børn med udfordringer?

I Sønderborg Kommune er der tre børnehaver med specialtilbud, som kan imødekomme børn med særlige behov. Børnene kan have fysiske, psykiske og eller adfærdsmæssige vanskeligheder:

Hvilke børnehaver har et specialtilbud til børn med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne?

Børnehuset Sønderskov er et kommunalt dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte og behandling.

Hvordan får mit barn plads i et specialtilbud?

For at komme i betragtning til en plads i en af kommunens specialtilbud skal dit barn visiteres hertil. Visiteringen til pladsen sker gennem dialog med forældrene, evt. nuværende institution samt en pædagogisk konsulent.


Kontaktperson for visitering til specialtilbuddene er Birthe Lorenzen tlf. 27905306.


Du kan således som forælder ikke booke en plads direkte i en af specialtilbuddene da visiteringen sker gennem et visitationsudvalg i Børn, Unge og Familieenheden.

Hver af de 4 specialgrupper har hver deres individuelle kompetencer inden for barnets behov og udfordringer.

Image
Babyfødder

Kontakt os

Pladsanvisningen
Jyllandsgade 38
6400 Sønderborg