Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Natur-, Klima- og Miljøudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for natur, klima og miljø.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget er ansvarlig for blandt andet grønne områder og skove, miljølovgivningen, affalds- og spildevandsplaner, vandforsyning, den grønne omstilling og klimatilpasning. Udvalget har desuden den koordinerende rolle i forhold til udviklingen af Kær Vestermark, Naturpark Nordals og Project Zero. Udvalget er bindeleddet til Sønderborg Forsyning.

Udvalget består af 5 medlemmer.

Formand

Næstformand

Øvrige medlemmer