logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ledsageordning for unge

Er du mellem 12-18 år og har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du få bevilget 15 timers ledsagelse om måneden.

Selvbetjening

Søg om ledsageordning

Er du mellem 12 og 17 år, og kan du ikke færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, har du ret til 15 timers ledsagelse om måneden til selvvalgte aktiviteter.

Formålet med ledsageordningen er at give personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne større handlefrihed, så de på linje med andre kan komme hjemmefra, gøre indkøb og deltage i kulturelle og sociale aktiviteter uden altid at være afhængig af hjælp fra familie, venner eller medarbejdere i bomiljøet.

Opdateret 12.10.2021

Formålet med ledsageordningen er at øge din selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Ordningen giver dig mulighed for at deltage i aktiviteter udenfor hjemmet efter eget valg. Ledsagelse skal medvirke til, at du som menneske integreres i samfundslivet.

Er du mellem 12 og 18 år, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge kommunen om en ledsageordning.

Du har ret til selv at udpege en ledsager. Personen skal godkendes og ansættes af kommunen.

Hvor mange timer kan jeg have en ledsager?

Du får 15 timers ledsagelse om måneden gennem ledsageordningen. Du bestemmer selv, hvad du gerne vil lave i de 15 timer.

Det er muligt at "gemme" de 15 månedlige timer i højst seks måneder. Det vil sige, at du indenfor en periode på seks måneder maksimalt kan spare 90 timer sammen. Du kan dog ikke bruge dine ledsagetimer på forskud.

Skal jeg selv betale for transportomkostninger?

Ønsker du at tage din ledsager med i biografen, til koncert eller lignende, skal du selv dække omkostningerne. Det gælder også udgifter til din ledsagers transport. Kommunen kan dog yde et årligt tilskud på 919 kr. (2020-takst), som skal dække din ledsagers udgifter. Beløbet bliver udbetalt én gang årligt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter.

Kan jeg klage, hvis jeg ikke får den ledsageordning, jeg har søgt om?

Hvis du ikke kan få den ledsageordning, du har søgt om, kan du klage til kommunen inden fire uger. Derefter sender kommunen din klage med de tilhørende papirer videre til Det Sociale Nævn.