Puljen - Flere børn i foreningslivet

Sønderborg Kommune ønsker at flere børn og unge er foreningsaktive.

Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger som har til formål at få børn i alderen 0-18 år ind i fællesskaberne.

 

Hvilke foreninger kan søge om tilskud?

Man kan søge puljen ”Flere børn i foreningslivet”, hvis man:

•    Er en folkeoplysende forening.
•    Puljen støtter med økonomisk tilskud til aktiviteter og indsatser, som har til formål at få flere børn i alderen 0-18 år ind i fællesskaberne i de folkeoplysende foreninger.
 

Hvordan ansøger man?

Ansøgninger indsendes på en ansøgningsformular og behandles løbende. 

Hvor meget tilskud kan man søge?

Der bevilges administrative tilskud, når det ansøgte beløb er under 50.000 kr. Ansøgninger over 50.000 kr. bliver forelagt til politisk behandling i Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.

Hvad gives der tilskud til?

Kun fantasien sætter grænser for, hvad der kan søges om tilskud til.

Men det kunne eksempelvis være:

  • Opstart af nye hold/aktiviteter eller forening 
  • Udgifter til indkøb af aktivitetsting/udstyr 
  • Uddannelse af trænere og ansættelse af (børne)udviklingstrænere
  • Afholdelse af (større) arrangementer, Skole-OL, Cup
  • Workshop

Husk blot, at formålet om flere børn i foreningsfællesskabet skal være en tydelig del af dét, der ansøges om midler til.
 

 

Image
Puljen for flere børn i foreningslivet

Kontakt os

Kultur, Idræt og Fritid
Rådhustorvet 10
6400  Sønderborg