Puljen for tilskud til Foreningsudvikling

Sønderborg Kommune ønsker at understøtte foreningers og selvorganiserede aktiviteters udvikling i henhold til Sønderborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik.
Hvem kan søge tilskud fra puljen til foreningsudvikling?
  • Godkendte folkeoplysende foreninger
  • Selvorganiserede grupper, med aktiviteter der ligger inden for Folkeoplysningslovens rammer – dvs. aktiviteter, hvor sigtet er at styrke deltagernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
Hvordan ansøger man puljen til foreningsudvikling?

Du ansøger ved at benytte formularen "Ansøg om tilskud til Foreningsudvikling"  . Ansøgninger skal indeholde budget, finansieringsplan, herunder om der er søgt om midler andre steder, samt indblik i foreningens/aktørens likvide midler.

Hvor meget tilskud kan vi søge fra puljen til foreningsudvikling?
  • Der kan maksimalt søges 20.000 kr. pr. initiativ.
  • Ansøgninger behandles løbende.
Hvad forpligtiger tilskuddet os til?
  • Når projektet er gennemført, skal foreningen/aktøren fremsende regnskab med dokumentation. Desuden skal medsendes en projektevaluering.
  • For folkeoplysende foreninger skal regnskabet være underskrevet af hele bestyrelsen. For selvorganiserede grupper skal regnskabet være underskrevet af mindst 2 personer fra brugergruppen.
  • Projekter skal påbegyndes inden for et år efter bevillingen er givet, ellers frafalder tilskuddet. Ubrugte midler, eller midler der ikke er brugt i overensstemmelse med de forudsætninger der er lagt til grund for bevillingen, skal tilbagebetales ved projektets afslutning.

 

Image
foreningsudvikling

Kontakt os

Kultur, Idræt og Fritid
Rådhustorvet 10
6400  Sønderborg