Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab varetager forvaltningen af kommunens opgaver på kultur-, idræts- og fritidsområdet.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab er ansvarlig for blandt andet biblioteker, kulturelle institutioner, multikulturelle aktiviteter, kulturarbejde set i et ungeperspektiv, og herunder ungekoordinatoren, medborgerskab, idræt, kunst og kultur, Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg og Kulturregion Sønderjylland-Schleswig, folkeoplysende arbejde samt foreningsarbejde.

Udvalget består af 5 medlemmer.

Formand

Christel Leiendecker

Slesvigsk Parti

Næstformand

Øvrige medlemmer

Jesper Larsen

Socialdemokratiet

Bjørn Allerelli Andersen

Socialdemokratiet