Kommunalvalg

Der afholdes kommunalvalg hvert fjerde år på den tredje tirsdag i november. Læs mere om valget her.

Sidste kommunalvalg blev afholdt tirsdag den 16. november 2021.

Ved kommunalvalget stemmer man på kandidater til Sønderborg Byråd, der består af 31 medlemmer. Medlemmerne vælges for en fireårig periode.

Ved at bruge sin stemme får man indflydelse på alle de beslutninger, der træffes i kommunen.

Hvem kan stemme til kommunalvalget?

Du kan stemme og stille op til kommunalvalget i Sønderborg Kommune, hvis du har fast bopæl i kommunen og er fyldt 18 år.
Herudover skal du enten:

 • have dansk indfødsret
 • være statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,
 • være statsborger i Island eller Norge, eller
 • uden afbrydelse have haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen
 • være britisk statsborger, der er bopælsregistreret i CPR pr. 31. januar 2020 og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark
Kan jeg stille op til kommunalvalget?

Hvis du opfylder betingelserne for at stemme, kan du også stille op til kommunalvalget på følgende måder:

 1. Stil op gennem et politisk parti
  Langt de fleste kandidater bliver opstillet gennem partierne på partilister. Det sker typisk ved, at partiernes lokalafdelinger i god tid før valget tager kontakt til potentielle kandidater og ved afstemning internt i lokalafdelingerne beslutter, hvor på listen de enkelte kandidater skal placeres.
 2. Stil op på en borgerliste
  ​Det er også muligt at blive opstillet gennem en partineutral borgerliste. Disse lister bliver typisk dannet af borgere, som går til valg på at ændre et specifikt forhold i kommunen, der ikke nødvendigvis har tilknytning til de politiske partier.
 3. Stil op alene
  Endeligt kan man stille op alene ved at lave en kandidatliste med kun et navn.

Kontakt os

Byrådssekretariatet og Jura
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg