Europa-Parlamentsvalg

Danmark er medlem af EU og har 13 repræsentanter i Europa-Parlamentet.

Der afholdes valg til Europa-Parlamentet hvert femte år.

Kan jeg stemme til Europa-Parlamentsvalget, hvis jeg er EU-borger?

Som EU-borger med fast bopæl i Danmark kan du stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, hvis du på valgdagen er fyldt 18 år.

For at kunne stemme til valget i Danmark, skal du først optages på valglisten. Det er frivilligt, om du ønsker at stemme til valget i Danmark, og dermed om du ønsker at blive optaget på valglisten.

Grunden til, at du som EU-borger med fast bopæl i Danmark kun kan optages på valglisten til valget i Danmark efter ansøgning, er, at du har mulighed for at vælge, om du ønsker at stemme til valget i dit hjemland eller i dit bopælsland. Du kan kun stemme ét sted.

Hvis du ønsker at stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, skal du udfylde et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet skal sendes til Københavns Kommune, Folkeregistret, Gyldenløvesgade 11, 1600 København V.

Hvis du tidligere har været optaget på valglisten og i den mellemliggende periode ikke har været fraflyttet til udlandet, står du stadig på valglisten og skal ikke søge om at blive optaget.

Image
Stemmebokse

Kontakt os

Byrådssekretariatet og Jura
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg