Rådgivning til børn, unge, familier og pædagogisk personale

Læs om rådgivning og vejledning, PPR samt gruppetilbud til børn og unge og forældrekurser.
Hvor kan jeg henvende mig, hvis jeg eller mit barn har brug for hjælp?

Du kan enten:

 • Henvende dig til Modtagelsen på mail eller telefon (se kontaktoplysninger nederst på siden)
 • Bede om konsultativt møde i dit barns daginstitution/skole
 • Kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
 • Ansøge om deltagelse i et gruppeforløb gennem Børne- og Ungerådgivningen (læs mere herunder) 
 • Booke en tid til åben anonym rådgivning
  Rådgivningen foregår torsdage fra kl. 14.00-17.00 ved personligt fremmøde i Havnbjerg hver uge og i Sønderborg hver 14. dag (i lige uger) eller via telefon. Du kan komme uanmeldt i tidsrummet 15.00-16.30, men i så fald kan der forekomme ventetid, eller du bliver henvist til ugen efter.
Hvad er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)?

Hvis du som forælder eller dit barns institution eller skole er bekymret for dit barns læring, udvikling og trivsel, kan du få hjælp af PPR.

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) tilbyder pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning til børn, forældre og personaler i dagtilbud og skole.

Det kan være, at du som forældre oplever, at dit barn:

 • Har sproglige og hørevanskeligheder
 • Har sensoriske og motoriske vanskeligheder 
 • Ikke udvikler sig som forventet eller mistrives

I sådanne tilfælde kan PPR hjælpe.

Kontakt

Leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Lone Nørgaard Andresen
Mail: lnan@sonderborg.dk

 

Gruppeforløb for børn 

For børn der er pårørende til en forælder med en fysisk eller psykisk sygdom og/eller misbrug (MindU) - Gruppeforløb for børn i alderen 8-18 år

MindU er et gruppeforløb til børn/unge af forældre med psykisk sygdom.

I forløbet møder børn/unge andre børn/unge, der er i lignende situation som dem selv. Igennem gruppeforløbet arbejdes der med barnets styrker i forhold til selvværd og selvforståelse med udgangspunkt i familiens udfordringer, hvor der veksles mellem aktiviteter, lege, øvelser, film og samvær.

Der er 8 sessioner á 2 timer for barnet/den unge, samt 1-2 sessioner á 2 timer til forældre, 1 session á 2 timer for udvalgte lærere og 2 familiesamtaler á 1 time.

Forløbet foregår på Borgmester Andersens Vej 26, 6400 Sønderborg.

Ansøg om deltagelse i gruppeforløbet her. Når du ansøger om deltagelse i gruppeforløbet, vil du blive kontaktet af én af gruppelederne. I vil her sammen finde ud af, om tilbuddet er det rette for dig.   

Skilsmissegruppe for børn i skilsmisseramte familier - Gruppeforløb for børn i alderen 8-18 år

Skilsmissegruppen er et gruppeforløb for børn og unge, der har forældre, som er skilt.

I skilsmissegruppen arbejder vi med at give børnene/de unge mulighed for at sætte ord på deres tanker og følelser i forbindelse med forældrenes skilsmisse. For de fleste børn og unge er det en lettelse at møde andre i samme situation som én selv. I gruppen arbejder vi blandt andet med historiefortælling, film, tegning, kropslige aktiviteter og lege.

Der er 8-10 sessioner á 2 timer, som foregår på Borgmester Andersens Vej 26, 6400 Sønderborg.

Ønsker du afklaring ift. deltagelse i gruppeforløbet, kontakt da Modtagelsen (se kontaktoplysninger nederst på siden).

Sorggruppe for børn, der har mistet forældre eller søskende - Gruppeforløb for børn i alderen 6-18 år

En sorggruppe er et tilbud til børn/unge mellem 6-18 år, der skal miste eller har oplevet at miste en forælder eller søskende eller anden nær omsorgsperson.

Barnet/den unge kan deltage i sorggruppen, når det er klar til det. Nogle børn/unge kan have brug for at starte i sorggruppeforløb inden dødsfald, andre starter kort tid efter dødsfald, mens andre først oplever behovet efter flere måneder eller år.

I sorggruppen taler vi blandt andet om sorgens mange følelser, om at ingen sørger ens, om at holde af, om at miste, om livet/døden, om omverdenens reaktioner, om fremtiden og om meget andet.

Vi har et ønske om, at ingen børn og unge skal stå alene med deres sorg.

Der er sessioner på 1½ time hver anden uge, som barnet/den unge kan deltage i, så længe det vurderes, at barnet har behov for det. Forløbet foregår på Mejeriet, Løngang 2, 6400 Sønderborg.

Ansøg om deltagelse i gruppeforløbet her. Når du ansøger om deltagelse i gruppeforløbet, vil du blive kontaktet af én af gruppelederne. I vil her sammen finde ud af, om tilbuddet er det rette for dig.

For søskende til børn med diagnoser - Gruppeforløb for børn i alderen 8-18 år

Søskendegrupper til børn med diagnoser er et gruppeforløb for børn/unge, der har en søskende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse som f.eks. autisme, ADHD, sukkersyge m.v.

Det kan være svært at forstå reaktionerne hos ens søskende, da de kan opleves anderledes, uforudsigelige eller meget styrende derhjemme. I forløbet møder børn/unge andre børn/unge, der er i en lignende situation som dem selv.

Forløbet vil veksle mellem oplæg, små film og aktiviteter og strækker sig over 8 sessioner á 2 timer, samt 2 sessioner á 2 timer til forældre, 1 session á 2 timer for udvalgte lærere og 1 familiesamtale á 1 time.

Forløbet foregår på Borgmester Andersens Vej 26, 6400 Sønderborg.

Ansøg om deltagelse i gruppeforløbet her. Når du ansøger om deltagelse i gruppeforløbet, vil du blive kontaktet af én af gruppelederne. I vil her sammen finde ud af, om tilbuddet er det rette for dig.

For børn anbragt i plejefamilier - Gruppeforløb for børn i alderen 8-18 år

Netværksgruppen er en gruppe for unge, der er anbragt i plejefamilier, og som har mod og lyst til at møde andre unge, der ligeledes er anbragt i plejefamilie i Sønderborg Kommune.

Målet med Netværksgruppen er at styrke de unges trivsel gennem bedre forståelse af egne følelser og reaktioner samt at tilbyde et netværk mellem de unge.

Gennem oplæg, drøftelser, øvelser og aktiviteter vil vi arbejde med de unges selvforståelse i et fællesskab med andre børn/unge, der, ligesom dem selv, ikke bor hos deres biologiske familie.

Gruppen mødes hver anden uge på Borgmester Andersens Vej 26, 6400 Sønderborg.

Ansøg om deltagelse i gruppeforløbet her. Når du ansøger om deltagelse i gruppeforløbet, vil du blive kontaktet af én af gruppelederne. I vil her sammen finde ud af, om tilbuddet er det rette for dig.

LGBT+ gruppe - gruppeforløb for LGBT+ personer i alderen 13-18 år.

LGBT+ gruppen er for LGBT+ personer i alderen 13-18 år. 

Som deltager får man et fællesskab og viden om og mulighed for at reflektere over emner, der knytter sig til LGBT+ spektret. Der vil være særligt fokus på at håndtere de fysiske, psykiske og sociale udfordringer, som LGBT+ personer kan opleve.

Forløbet veksler mellem drøftelser, oplæg, film og aktiviteter og strækker sig over 6 sessioner á 2 timer med opstart hhv. forår og efterår. 

Forløbet foregår på Mejeriet, Løngang 2, 6400 Sønderborg. 

Ansøg om deltagelse i gruppeforløbet her. Når du ansøger om deltagelse i gruppeforløbet, vil du blive kontaktet af én af gruppelederne. I vil her sammen finde ud af, om tilbuddet er det rette for dig.
 

For følelsesmæssigt udfordrede unge (Mento)
Gruppeforløb for unge (12-18 år)

Mento - Unge er et gruppeforløb for unge i alderen 12-18 år, som opleves følelsesmæssigt udfordret og ofte misforstås/føler sig misforstået af deres omgivelser.

I forløbet arbejdes der med den unges, samt forældrenes og netværkets forståelse af adfærd som et udtryk for følelsesmæssige vanskeligheder. Gennem oplæg, dialog, øvelser og aktiviteter, udvikles der nye handlestrategier omkring den unge, når livet bliver svært.

Forløbet strækker sig over 8 sessioner á 2 timers varighed, samt 2-3 sessioner med forældre og skole, 1 afklaringssamtale inden forløbet og 1 afsluttende samtale efter forløbet.

Gruppesessionerne foregår på Borgmester Andersens Vej 26, 6400 Sønderborg.

Ønsker du afklaring ift. deltagelse i gruppeforløbet, kontakt da Modtagelsen (se kontaktoplysninger nederst på siden).

 

Gruppeforløb for forældre

Skilsmissegruppe - Gruppeforløb for forældre

I forældregruppen støtter vi jer som forældre i at fastholde fokus på barnet/børnenes trivsel og mindske konflikterne. Dette er en proces, hvor metoder og teknikker præsenteres ift. at forbedre dynamikken i relationen mellem forældrene.

Forløbet vil bestå af temabaseret oplæg samt inddragelse af gruppen med fokus på ’hvad rør sig’.

Vi har fokus på, at vi ser fremad, og deltagerne får herved konkrete redskaber, der kan anvendes hjemme, samt hjemmeopgaver, man som forældre skal arbejde med.

Forløbet strækker sig over 7 sessioner én gang hver anden uge på Borgmester Andersens Vej 26, 6400 Sønderborg.

Ansøg om deltagelse i gruppeforløbet her. Når du ansøger om deltagelse i gruppeforløbet, vil du blive kontaktet af én af gruppelederne. I vil her sammen finde ud af, om tilbuddet er det rette for dig.

Klar til baby (inden 20. graviditetsuge) - Gruppeforløb for kommende forældre

Klar til baby er et tilbud til forældre. Tilbuddet starter i graviditeten og løber til og med barnets første leveår. Forløbet er for kommende forældre, der har brug for hjælp og støtte til at kunne håndtere de nye udfordringer som forældre samt til at kunne skabe en god og nær kontakt til barnet. Forløbet bidrager til at gøre dig og din partner klar til en tryg start som forældre.

Før fødslen vil I bl.a. få viden om fødsel og spædbørn herunder kost, søvn, udvikling, kontakt og tilknytning til barn, parforhold, familie, forældrerolle, sundhed, vaner og livsstil. Efter fødslen vil vi drøfte nogle temaer, som passer løbende til barnets udviklingsniveau, samt tage udgangspunkt i jeres hverdag med barnet.

Forløbet strækker sig over 4 sessioner á 2 timer før fødslen på Borgmester Andersens Vej 26, 6400 Sønderborg samt 2 sessioner á 2 timer ved jordmoderen.

Ønsker du afklaring ift. deltagelse i gruppeforløb, kontakt da din jordmoder eller sundhedsplejerske.

Mødre med en efterfødselsreaktion - gruppeforløb

Efterfødselsreaktionsgrupper er et gruppeforløb til mødre med en efterfødselsreaktion, hvor der er mulighed for at møde andre mødre, som også har en efterfødselsreaktion. Gruppeforløbet er uden børn.

I gruppeforløbet er der mulighed for at dele erfaringer i et trygt miljø, hvor alle gruppemedlemmerne har mulighed for at bidrage med deres tanker, overvejelser og erfaringer. Det kan eksempelvis være: rollen som mor, kontakten mellem mor og barn, uoverkommelighedsfølelse m.m.

Gruppen mødes 2 timer ad gangen hver anden uge på Borgmester Andersens vej 26, 6400 Sønderborg.

Ønsker du afklaring ift. deltagelse i gruppeforløb, kontakt da din sundhedsplejerske.

God start baby (0-1 år) - Gruppeforløb for småbørnsforældre

God start baby er et tilbud for nybagte forældre, der gerne vil styrkes i den nye forældrerolle og styrkes i at skabe trygge og udviklingsstøttende rammer for deres barn.

I forløbet vil vi drøfte nogle temaer, som passer løbende til barnets udviklingsniveau, samt tage udgangspunkt i jeres hverdag med barnet, hvor I er eksperter i jeres barn liv.

Igennem oplæg og gruppedrøftelse vil vi bl.a. tale om at aflæse barnets behov og skabe en god og udviklingsstøttede kontakt. Håndtering af barnets gråd, samt tillade og forstå barnets behov for at udforske mm.

Forløbet strækker sig over 8 sessioner á 2 timer i løbet af barnets første leveår på Borgmester Andersens Vej 26, 6400 Sønderborg.

Ønsker du afklaring ift. deltagelse i gruppeforløb, kontakt da din sundhedsplejerske.

Livet med småbørn (2-5 år) - Gruppeforløb for småbørnsforældre

Livet med småbørn er et gruppeforløb for forældre med børn i alderen 2-5 år, som oplever, at familielivet med småbørn kan være udfordrende, og som ønsker hjælp til at forstå og imødekomme barnets behov.

Gruppeforløbet består af oplæg fra gruppelederne, fælles drøftelser samt øvelser. Der tages udgangspunkt i de enkelte deltagere og deres udfordringer og erfaringer.

Forløbet strækker sig over 6 sessioner á 2 timer i Sundhedscentret, Grundtvigs Allé 150.

Ansøg om deltagelse i gruppeforløbet her. Når du ansøger om deltagelse i gruppeforløbet, vil du blive kontaktet af én af gruppelederne. I vil her sammen finde ud af, om tilbuddet er det rette for dig.

Familien i fokus (6-12 år) -  Gruppeforløb for forældre

Familien i fokus er et gruppeforløb for forældre, med børn i alderen 6-12 år, som ønsker at støtte deres barn i at udvikle et positivt selvbillede.

Vi tilbyder et gruppebaseret forløb med fokus på:

 1. Forældrerolle: Få redskaber til at styrke din rolle som forælder og skabe en tryg ramme for dit barn.
 2. Skab en sund kropsforståelse: Få redskaber til at guide dit barn mod at acceptere og værdsætte sin krop, samt opnå større forståelse for håndtering af følelser.
 3. Konflikthåndtering: Lær effektive måder at håndtere konflikter og kommunikere positivt med dit barn.

Forløbet strækker sig over 8 sessioner. Dit barn deltager to gange.
Forløbet foregår på Borgmester Andersens Vej 26, 6400 Sønderborg.

Ansøg om deltagelse i gruppeforløbet her. Når du ansøger om deltagelse i gruppeforløbet, vil du blive kontaktet af én af gruppelederne. I vil her sammen finde ud af, om tilbuddet er det rette for dig.
 

For følelsesmæssigt udfordrede børn (Mento)
Gruppeforløb for forældre til børn (6-12 år)

Mento - Børn er et gruppeforløb til forældre med børn, der har socioemotionelle vanskeligheder og vigtige nøglepersoner i skolen. Socioemotionelle vanskeligheder viser sig ofte ved, at barnet har udfordringer i sin adfærd, kontakt og trivsel.

Gruppen er som udgangspunkt ikke målrettet børn med diagnoser.

Forløbet strækker sig over 8 sessioner á 2 timers varighed, hvoraf skolen inviteres med 2 gange. Hver gruppegang er bygget op omkring et tema og målet for forældrene er, at få viden om temaer som typisk udfordrer, samt få ideer til håndtering af konflikter ud fra en mentaliserende tilgang.

Ønsker du afklaring ift. deltagelse i gruppeforløbet, kontakt da Modtagelsen (se kontaktoplysninger nederst på siden).
 

 

Forløb for familier

Individuelle forløb og individuelt tilrettelagte familieforløb 

Som borger i Sønderborg Kommune har du mulighed for at få et særligt tilrettelagt familierettet forløb med udgangspunkt i de udfordringer, der opleves af barnet, den unge, forældrene og/eller familien. Forløbet kan eksempelvis tage udgangspunkt i skilsmisse, familieliv, opdragelse, følelser, personlighed og identitet, uhensigtsmæssig adfærd eller børnehave, skole og uddannelse.

Ønsker du afklaring ift. deltagelse i forløbet, kontakt da Modtagelsen (se kontaktoplysninger nederst på siden).

For børn og unge med angst (Cool Kids) - Gruppeforløb for familier (børn i alderen 8-18 år og deres forældre)

Cool Kids/chilled er et lettere behandlingsforløb for børn/unge med angst. Gruppeforløbet kræver, at barnet/den unge er blevet screenet for deres angstproblematik. Gruppeforløbet er baseret på kognitiv adfærdsterapi, hvor der arbejdes ud fra og med manualer over et faslagt antal sessioner. I gruppen deltager børnene/de unge på lige fod med forældrene. Der er dog forskel på, hvor meget forældrene skal deltage hos de unge (14+).

Der indgår forskellige øvelser på gruppeplan samt øvelser og lektier i de enkelte familier.

I Cool Kids gruppen øver børnene/de unge sig på at møde deres angst og arbejde med denne under trygge rammer.

Forløbet strækker sig over 10 sessioner á 2 timers varighed, 1 informationsmøde inden forløbet og 2 opfølgninger sammen med skole og netværk på Borgmester Andersens Vej 26, 6400 Sønderborg.

Ønsker du afklaring ift. deltagelse i gruppeforløbet, kontakt da Modtagelsen (se kontaktoplysninger nederst på siden).

Kontakt os

Børn og Familie, Modtagelsen
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg