Rådgivning til børn, unge, familier og pædagogisk personale

Læs om rådgivning og vejledning, PPR samt gruppetilbud til børn og unge og forældrekurser.
Hvor kan jeg henvende mig, hvis jeg eller mit barn har brug for hjælp?

Du kan enten:

 • Henvende dig til Modtagelsen (se kontaktoplysninger nederst på siden)
 • Bede om konsultativt møde i dit barns daginstitution/skole
 • Kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
 • Booke et forløb gennem Børne- og Ungerådgivningen 
  Hvis du som forælder, barn eller ung står i en svær situation som f.eks. skilsmisse, konflikter i familien eller blandt kammerater, tristhed, bekymringer i forhold til barnets/familiens trivsel og har brug for et længerevarende rådgivningsforløb, kan Børne- og Ungerådgivningen måske hjælpe dig/jer. Læs mere om forløbene herunder.
 • Booke en tid til åben anonym rådgivning
  Rådgivning foregår torsdage fra kl. 14.00-17.00 ved personligt fremmøde i Sønderborg eller via telefon. Den sidste torsdag i måneden er der åben rådgivning i Nordborg. Du kan komme uanmeldt i tidsrummet 15.00-16.30, men i så fald kan der forekomme ventetid, eller du bliver henvist til ugen efter.
Hvad er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)?

Hvis du som forælder eller dit barns institution eller skole er bekymret for dit barns læring, udvikling og trivsel, kan du få hjælp af PPR.

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) tilbyder pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning til børn, forældre og personaler i dagtilbud og skole.

Det kan være, at du som forældre oplever, at dit barn:

 • Har sproglige og hørevanskeligheder
 • Har sensoriske og motoriske vanskeligheder 
 • Ikke udvikler sig som forventet eller mistrives

I sådanne tilfælde kan PPR hjælpe. Læs mere om børnehaver med specialtilbud og skoletilbud til børn med særlige behov.

Kontakt

Leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Lone Nørgaard Andresen
Mail: lnan@sonderborg.dk

 

Forløb og kurser gennem Børne- og Ungerådgivningen

Individuelle forløb og individuelt tilrettelagte familieforløb 

Som borger i Sønderborg Kommune har du mulighed for at få et særligt tilrettelagt familierettet forløb med udgangspunkt i de udfordringer, der opleves af barnet, den unge, forældrene og/eller familien. Forløbet kan eksempelvis tage udgangspunkt i skilsmisse, familieliv, opdragelse, følelser, personlighed og identitet, uhensigtsmæssig adfærd eller børnehave, skole og uddannelse.

For børn af psykisk syge forældre (MindU) - Gruppeforløb for børn i alderen 8-18 år

For børn af psykisk syge forældre 

I forløbet møder barnet andre i samme situation, og der veksles mellem aktiviteter, øvelser og samvær. Forløbet strækker sig over 8 gange på hver 2 timer.

Skilsmissegruppe for børn i skilsmisseramte familier - Gruppeforløb for børn i alderen 8-18 år

For børn i skilsmisseramte familier

I forløbet møder barnet andre i samme situation, og der arbejdes blandt andet med historiefortælling, film, tegning, kropslige aktiviteter og lege. Forløbet strækker sig over 8-10 gange på hver 2 timer.

Sorggruppe for børn, der har mistet forældre eller søskende - Gruppeforløb for børn i alderen 6-18 år

For børn, der har mistet forældre eller søskende 

Sorggrupperne inddeles efter alder, og der tales om sorgens mange følelser. Barnet kan deltage i sessioner på 1½-2 timer så længe der er et behov.

For søskende til børn med diagnoser - Gruppeforløb for børn i alderen 8-18 år

For søskende til børn med diagnoser

Når et barn har en funktionsnedsættelse, fysisk såvel som psykisk f.eks. autisme, ADHD eller anden diagnose, kan det medføre, at søskende har en særlig udfordring. Forløbet vil veksle mellem oplæg, små film og aktiviteter. Forløbet strækker sig over 8 sessioner på hver 2 timer, hvor forældre og lærere også er med enkelte gange.

For børn anbragt i plejefamilier - Gruppeforløb for børn i alderen 8-18 år

For børn anbragt i plejefamilier

I forløbet møder barnet andre børn anbragt udenfor familien, og der arbejdes med identitet, familielivet og andre relevante emner. Gruppen mødes hver 14. dag i 2 timer, så længe der er et behov.

Skilsmissegruppe - Gruppeforløb for forældre

For skilsmissegruppe for forældre

Forløbet vil bestå af temabaseret oplæg samt inddragelse af gruppen, hvor vi støtter jer som forældre i at fastholde fokus på barnet/børnenes trivsel og mindske konflikterne. Forløbet strækker sig over 7 ugentlige sessioner. 

Klar til baby (inden 20. graviditetsuge) - Gruppeforløb for kommende forældre

For kommende forældre - Klar til baby (inden 20. graviditetsuge) 

Forløbet er for kommende forældre, der har brug for hjælp og støtte til at kunne håndtere de nye udfordringer som forældre, samt til at kunne skabe en god og nær kontakt til barnet. Forløbet strækker sig over 6 sessioner på hver 2 timer inden fødslen og 8 sessioner efter fødslen.

Mødre med en efterfødselsreaktion - gruppeforløb

For mødre med en efterfødselsreaktion

Efterfødselsreaktionsgrupper er et gruppeforløb over 6-7 gange til mødre med en efterfødselsreaktion, hvor der er mulighed for at møde andre mødre, som også har en efterfødselsreaktion. Gruppeforløbet er uden børn og foregår hver anden uge.

God start baby (0-1 år) - Gruppeforløb for småbørnsforældre

For småbørnsforældre - God start baby (0-1 år)

Et tilbud for nybagte forældre, der gerne vil styrkes i den nye forældrerolle. Foregår over 8 sessioner på hver 2 timer.

Livet med småbørn (2-4 år) - Gruppeforløb for småbørnsforældre

For småbørnsforældre - Livet med småbørn (2-4 år)

For forældre med småbørn, som oplever, at familielivet med småbørn kan være udfordrende og ønsker hjælp. Foregår over 6 sessioner på hver 2 timer.

For børn og unge med angst - Gruppeforløb for familier

For børn og unge med angst - Cool Kids & Chilled (for børn i alderen 8-18 år og deres forældre)

Cool Kids er et gruppeforløb for børn/unge, som har en angstproblematik, der kræver lettere behandling. I gruppen deltager børnene/de unge sammen med forældrene (ved større børn deltager forældrene i mindre grad). Forløbet strækker sig over 10 sessioner på hver 2 timer.

Kontakt os

Børn og Familie, Modtagelsen
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg