Fælles Sønderjyske Anliggender

Puljen for Fælles Sønderjyske Anliggender er en fælles pulje i de fire sønderjyske kommuner. Læs mere om hvad puljen dækker over, og hvordan du ansøger.

Puljen for Fælles Sønderjyske Anliggender kan søges af alle kulturforeninger og –institutioner beliggende i eller med særlig relation til Sønderjylland.

Hvad understøtter puljen?

Puljen understøtter:

  • nye tværkommunale kulturaktiviteter og processer
  • styrkede kulturelle samarbejder
  • kvalitetsløft af eksisterende initiativer
  • eksperimenterende kulturoplevelser
  • positiv sønderjysk imageskabelse
Hvem administrerer puljen?

Det er Tønder Kommune, der administrerer puljen.

Image
Sønderborghus

Kontakt os

Kultur, Idræt og Fritid
Rådhustorvet 10
6400  Sønderborg