Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne

Har du en varigt nedsat funktionsevne og er mellem 18 og 65 år, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i din dagligdag som følge af dit handicap.

Har du varig nedsat funktionsevne og er du mellem 18 og folkepensionsalderen, kan du søge om tilskud til de merudgifter du har i din dagligdag, som følge af dit handicap.

Du skal dokumentere din funktionsnedsættelse, og hvordan den medfører ekstraudgifter for dig.

Hvem kan søge om tilskud til merudgifter?

Du kan få dækket merudgifter som følge af et varigt fysisk eller psykisk handicap, hvis du er mellem 18 og folkepensionsalderen.

Nedsat funktionsevne kan være alt fra gangbesvær og nedsat hørelse til hukommelses- og koncentrationsforstyrrelser og kan være en konsekvens af et handicap eller en kronisk sygdom såvel som af en traumatiseret fortid.

Der skal være tale om en varigt nedsat funktionsevne, som har gennemgribende konsekvenser i dagligdagen, og som medfører, at der må sættes ind med betydelige hjælpeforanstaltninger for at opnå en tilnærmelsesvis normal tilværelse.

Personer, der modtager pension og førtidspension m.v., er ikke berettiget til ydelser.

Du kan ikke få dækket merudgifter, hvis du har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 - medmindre du har fået bevilget en hjælpeordning efter servicelovens § 96.

Lider du af cøliaki og har en stor udgift til diæt, er det ikke længere muligt at få merudgiftsydelse til dette, medmindre diæten er livsnødvendig.

Hvilke udgifter kan være nødvendige merudgifter?

Formålet med at dække nødvendige merudgifter for dig med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er at hjælpe dig og din familie.

Fælles for alle udgifterne er, at de skal være en følge af dit handicap. Det vil sige, at der er tale om ekstraudgifter, som dit handicap har påført dig.

 • Egenbetaling til medicin
 • Diætkost - hvis denne er livsvigtig
 • Slitage på tøj
 • Omsyning af tøj
 • Håndsrækninger til vinduespudsning, snerydning, havearbejde osv.
 • Transport i fritid og til og fra arbejde/uddannelse
 • Handicaprelaterede kurser
 • Indskud i lejebolig anvist af kommunen som følge af din funktionsnedsættelse - hvis du har fået afslag på indskudslån ved "økonomisk sikring"
 • Udgifter til større bolig

Derimod gives ikke tilskud til erhvervelse af "ting", som kan hjælpe dig i dagligdagen.

Hvilket beløb kan jeg få i tilskud?

Din merudgiftsydelse udmåles ud fra størrelsen af de sandsynliggjorte eller dokumenterede, nødvendige merudgifter, du har som følge af din funktionsnedsættelse.

For at du kan komme ind i ordningen, skal du sandsynliggøre nødvendige merudgifter på mindst 556 kr. pr. måned (2020). Det bliver kaldt minimumsgrænsen. Det gælder både de løbende udgifter og enkeltudgifter. Hvis du opfylder betingelserne, bestemmes tilskuddets størrelse ud fra følgende intervaller: 
 • Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 556 kr. og 1.561 kr., får du et standardbeløb på 1.040 kr. 
 • Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 1.562 kr. og 2.601 kr., får du et standardbeløb på 2.081 kr. 
 • Hvis du kan dokumentere merudgifter på over 2.602 kr. pr. måned, får du et beløb svarende til de faktiske merudgifter. 
Højst én gang om året kan du få reguleret beløbet for de løbende udgifter, hvis du kan sandsynliggøre, at du har stigende merudgifter. Du får kompensation med tilbagevirkende kraft, hvis dine merudgifter bliver godkendt af kommunen. Hvis du i løbet af året får en enkeltstående merudgift, kan du søge kommunen om kompensation. 
Din indkomst har ingen betydning for, om du kan modtage tilskud til merudgifter. Tilskuddet er skattefrit. 
Hvor længe kan jeg få støtte til merudgifter?

Du får udbetalt beløbet som en løbende ydelse.

I visse tilfælde kan der også ydes et éngangstilskud, når en given udgift ikke forekommer hvert år – for eksempel udgift til en ferierejse (inden for Danmark).

Du kan derimod ikke søge en éngangsudgift dækket, hvis du ikke er berettiget til en løbende ydelse.

Hvornår stopper udbetalingerne?

Kommunen kan sætte en dato for, hvornår beløbet skal genvurderes og eventuelt justeres op eller ned, men ikke en slutdato for udbetaling af beløbet, så længe du opfylder betingelserne.

Du har pligt til at gøre opmærksom på ændringer i den ene eller den anden retning.

Hvis du ikke længere opfylder betingelserne, stopper udbetalingen, og du modtager ikke tilskuddet måneden efter opfølgningsmødet.

Hvad sker der, når jeg bliver folkepensionist?

Du kan ikke få støtte til merudgifter, når du bliver folkepensionist. I stedet kan du søge om tillæg til pensionen.

Image
Udgifter

Kontakt os

Handicap og psykiatri
Ellegårdvej 25A
6400 Sønderborg