Specielt for tosprogede børn udenfor dagtilbud

Læs mere om det obligatoriske læringstilbud og sprogvurdering og -stimulering for børn udenfor dagtilbud.

Dit barn modtager et obligatorisk læringstilbud, hvis du bor på Nørager, Søstjernevej, Søgræsvej, Koralvej eller Konkylievej og ikke har skrevet dit barn op til pasning senest tre måneder, inden det fylder et år. I så fald vil du modtage et brev i din e-boks med procedure, vilkår mv.

Hvad er et obligatorisk læringstilbud?

I et obligatorisk læringstilbud har både forældre og børn mødepligt. Det betyder, at hvis dit barn udebliver eller, hvis I som forældre ikke deltager i det planlagte forældreforløb, stopper udbetalingen af jeres børneydelse.

I det obligatoriske læringstilbud deltager dit barn i vuggestuens daglige aktiviteter og rutiner. Derudover omfatter læringstilbuddet:

At dit barn skal gå i vuggestue 25 timer om ugen fordelt over 5 dage. Du kan ikke aflevere eller afhente dit barn tidligere eller senere, end hvad der er bestemt. Dit barn skal deltage i et forløb, hvor det lærer om danske traditioner, højtider og værdier. Forløbet vil også have fokus på dit barns sprog, læring og udvikling. Begge forældre skal deltage i et obligatorisk forældreforløb i samarbejde med vuggestuen. Det obligatoriske læringsforløb er gratis, men du skal betale for kost og medbringe bleer.

Du kan ikke melde dit barn ud af det obligatoriske læringstilbud, så længe det er under 3 år. I stedet kan du vælge at booke en plads i en af kommunens dagplejer eller daginstitutioner. Du kan også vælge at ansøge om tilskud til pasning af eget barn.

Har du som forældre spørgsmål til de obligatoriske læringstilbud kan du kontakte koordinator på tlf. 27 90 41 76

Skal mit barn sprogvurderes?

Forældre til børn, der ikke er i kommunal eller privat børnehave, skal kontakte koordinatoren for flerkulturelt arbejde i dagtilbud på tlf. 27 90 41 76.

Tosprogede børn, der ud fra en sprogvurdering vurderes til at have behov for hjælp for at kunne lære dansk, som er en forudsætning for, at barnet kan klare sig godt i skole og senere på arbejdsmarkedet, vil blive henvist til at modtage et sprogstimuleringstilbud 30 timer om ugen.

Det er det tosprogede barns sproglige kompetencer, som er afgørende for, om barnet skal optages i et sprogstimuleringstilbud.

Image
Barn leger i bolde

Kontakt os

Pladsanvisningen
Jyllandsgade 38
6400 Sønderborg