Teknik-, By- og Boligudvalget

Teknik-, By- og Boligudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for teknik-, land-, by- og boligområdet.

Teknik-, By- og Boligudvalget er ansvarlig for blandt andet veje, havne, kollektiv trafik, herunder færgefart, byggemodninger, bystrategier, byfornyelse og drift og vedligehold af kommunens egne bygninger.

Udvalget har 5 medlemmer.

Formand

Kirsten H. Bachmann

Slesvigsk Parti

Næstformand

Kristian Beuschau

Socialdemokratiet

Øvrige medlemmer

Ganeswaran Shanmugaratnam

Socialdemokratiet

Erik Krogh

Venstre

Jesper Kock

Socialdemokratiet