logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sønderborg-ordningen

Tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge under 25 år.
Opdateret 18.03.2021

Foreninger i Sønderborg Kommune, som tilbyder aktiviteter til børn og unge med deltagerbetaling, kan få glæde af Sønderborg-ordningen.

 

Krav til foreningen:

 

 • Foreningen skal være en godkendt folkeoplysning forening
 • Foreningen skal forud være godkendt som tilskudsberettiget

Tilskuddets beregning og anvendelse

Tilskud gives i relation til foreningens udgifter til alle aktive medlemmer, som betaler kontingent.

Tilskud beregnes i forhold til foreningens aktive medlemmer under 25 år og foreningens udgifter i foregående kalenderår.

 

Der kan ydes følgende årlige tilskud: 

 • Medlemstilskud
  Der afsættes en medlemstilskudspulje på 48 procent af det samlede budgetbeløb til Sønderborg-Ordningen. Herfra fordeles et tilskud pr. aktivitetsmedlem under 25 år. Medlemstilskuddet kan ikke overstige det beløb aktivitetsmedlemmet har betalt i kontingent i foregående regnskabsår. Et aktivitetsmedlem er et medlem, der betaler særskilt kontingent til en aktivitet/sportsgren. Hvert medlem tæller én gang for hver forskellig idrætsgren, f.eks. håndbold, fodbold og gymnastik. Deltager et medlem på flere forskellige hold indenfor samme idrætsgren, tælles det med én gang, og det tæller også én gang hvis medlemmet går til samme idrætsgren både indendørs og udendørs. Ledere og bestyrelsesmedlemmer under 25 år kan kun medregnes, hvis de er aktivt udøvende i aktiviteten/sportsgrenen.

  Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:
  - Det samlede antal aktivitetsmedlemmer samt antallet af aktivitetsmedlemmer under 25 år fordelt på de enkelte aktivitetsarter/sportsgrene. Opgørelsestidspunktet er 31.12. foregående år – antal aktivitetsmedlemmer der har betalt kontingent i foregående regnskabsår opgøres.
  - Foreningens samlede kontingentindtægter fra aktivitetsmedlemmerne under 25 år.
   
 • Foreningstilskud
  Der afsættes en foreningstilskudspulje på 6 procent af det samlede budgetbeløb til Sønderborg-Ordningen. Herfra fordeles et foreningstilskud til foreninger der har aktive medlemmer under 25 år. Beløbet er et tilskud til dækning af foreningens administrationsudgifter.
   
 • Tilskud til kursusudgifter og materialer
  Af det samlede budgetbeløb til Sønderborg-Ordningen afsættes en pulje på 20 procent til foreningernes kursusudgifter og en pulje på 26 procent til foreningernes materialeudgifter. Tilskud til foreningens kursusudgifter og materialeudgifter beregnes forholdsmæssigt i forhold til de afsatte puljer og i forhold til foreningens aktive medlemmer under 25 år. Eventuelt overskud fra kursustilskudspuljen overføres til materialetilskudspuljen.
   
 • Kursusudgifter
  Tilskuddet ydes til foreningens udgifter til kurser i Danmark og Sydslesvig for alle foreningens ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer. Kurset skal være relevant for foreningens aktiviteter. Tilskud fra anden side til kursusudgifter skal fratrækkes. Specifikation med oplysning om den enkelte kursists udgifter pr. kursus vedlægges. Tilskudsberettiget er kursusudgifter maks. 5.000 kr. pr. kursus pr. kursist.
  Kursusudgifter dækker:
  - Kursusafgift
  - Overnatning
  - Fortæring – drikkevarer eksklusive
  - Materialer
  - Befordring – absolut billigste transport forudsættes.

  Puljen fordeles forholdsmæssigt og i forhold til den enkelte forenings antal medlemmer under 25 år.
   
 • Materialetilskud
  Der må medregnes foreningens afholdte udgifter til indkøb og vedligeholdelse af nødvendige materialer. Tilskud til indkøb og vedligeholdelse af materialer ydes kun til foreningens maksimaludgift på 6.000 kr. pr. enhed. Tilskud fra anden side til indkøb og vedligeholdelse af materialer skal fratrækkes. Ved nødvendige materialer forstås foreningsejede materialer, der nødvendigvis må forefindes, for at foreningen kan udøve aktiviteten i overensstemmelse med dens formål. Kriterier for nødvendige materialer udarbejdes af Folkeoplysningsudvalget. Hvilke udgifter der kan medtages, og hvilke der ikke kan medtages kan ses her (link). Puljen fordeles forholdsmæssigt og i forhold til den enkelte forenings antal medlemmer under 25 år. Indsendelse af ansøgning og udbetaling af tilskud Ansøgning bilagt specificeret og revideret regnskab for udgifter, skal være Fritidsafdelingen i hænde senest den 1. april. Tilskud fra Sønderborg-Ordningen udbetales inden udgangen af juni måned.