Sønderborg-ordningen

Tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Foreninger, der har aktiviteter for børn og unge under 25 år, kan søge om tilskud via Sønderborg-ordningen. 

Hvilke krav er der til os som forening, før vi kan bruge Sønderborg-ordningen?
 • Foreningen skal være en godkendt folkeoplysende forening
 • Foreningen skal forud være godkendt som tilskudsberettiget
Hvilke tilskud gives der gennem Sønderborg-ordningen?

Tilskud gives i relation til foreningens udgifter til alle aktive medlemmer, som betaler kontingent, og i forhold til foreningens aktive medlemmer under 25 år.

Ordningen giver mulighed for at søge inden for følgende kategorier:

 • Medlemstilskud

  Foreninger får et tilskud pr. aktivitetsmedlem under 25 år. Medlemstilskuddet kan ikke overstige det beløb, aktivitetsmedlemmet har betalt i kontingent det foregående regnskabsår.
  Et aktivitetsmedlem er et medlem, der er aktivt udøvende og betaler kontingent til en aktivitet/sportsgren. Hvert medlem tæller én gang for hver idrætsgren.

 • Foreningstilskud
  Foreningstilskud kan søges af foreninger, der har aktive medlemmer under 25 år. Beløbet er et tilskud til dækning af foreningens administrationsudgifter.
 • Tilskud til kursusudgifter

  Tilskuddet ydes til udgifter til relevante kurser i Danmark og Sydslesvig for foreningens ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer. Tilskud fra anden side til kursusudgifter skal fratrækkes. Dokumentation for den enkelte kursists kursusudgifter skal vedlægges. Der ydes maksimalt 5.000 kr. pr. kursus pr. kursist.
  Kursusudgifterne dækker kursusafgift, overnatning, mad (ikke drikkevarer), materialer og transport (billigste transport forudsættes).

 • Materialetilskud
  Der kan ydes tilskud til indkøb og vedligeholdelse af materialer op til 6.000 kr. pr. enhed. Tilskud fra anden side til indkøb og vedligeholdelse af materialer skal fratrækkes. Der kan ydes tilskud til materialer, som foreningen ejer, og som er nødvendige for aktiviteterne – fx bestyrelsesrelevante administrationsprogrammer (kun indkøb, ikke abonnement) og:
  - Gymnastik- og idrætsforeninger: Atletik- og gymnastikredskaber, bolde, hjørneflag, instruktionsbøger, musikudstyr, mål, overtræksveste, tennisnet.
  - Spejdere: Økser, telte, patruljekasser, orienterings- og klatreudstyr.
  - Andre foreninger: Noder, rollehæfter, sangbøger, teaterudstyr, musikinstrumenter.
  - Til udendørs anlæg og klubhuse: Materialer til bådebroer, vandingsanlæg, (tilskud til grus og sand på tennisbaner gives gennem anden tilskudsordning), haveredskaber.
  - Introduktionsmaterialer til fx prøvetimer og stævner: Ammunition, blink, fjerbolde, ledsagerbåde, skydeskiver, boksehandsker, båd, dykkerflasker, fluebindingsmateriel, faldskærme, heste, ketsjere.

Der ydes IKKE tilskud til køb og vedligeholdelse af fx computere, hardware og software, printer, skærme, printerpatroner, program for afvikling af stævner/turneringer, flag, forplejning, videokameraer og tidtagerudstyr, kontorhold og administrationsudgifter, annoncering, klubblade, beklædning, sportstasker, medaljer, pokaler, duelighedsbeviser, rosetter, drikkeflasker, indkøb til lægetaske, isposer eller harpiks, vask af tøj, konsulentydelser, dommerhonorarer, skoning af foreningsejede heste samt dyrlæge-regninger.

Hvordan ansøger vi om Sønderborg-ordningen?

Jeres ansøgning skal indeholde:

 • Det samlede antal aktivitetsmedlemmer samt antallet af aktivitetsmedlemmer under 25 år fordelt på de enkelte aktivitetsarter/sportsgrene. Opgørelsestidspunktet er 31/12 det foregående år – antal aktivitetsmedlemmer der har betalt kontingent i foregående regnskabsår opgøres.
 • Foreningens samlede kontingentindtægter fra aktivitetsmedlemmerne under 25 år.
 • Bilag, et revideret og af bestyrelsen underskrevet regnskab samt referat fra generalforsamlingen.

 Ansøgningsfristen er 1. april hvert år, og hvis ansøgningen imødekommes, udbetales beløbet inden udgangen af juni.

Image
Piger spiller fodbold

Kontakt os

Kultur, Idræt og Fritid
Rådhustorvet 10
6400  Sønderborg