Forebyggende hjemmebesøg

Et forebyggende hjemmebesøg er et tilbud, som skal sikre, at du kan bevare eller forbedre dit funktionsniveau og øge din tryghed og trivsel i hverdagen.

Et forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til dig, der bor alene det år, du fylder 70 år og for 65+ borgere, der er i særlig risiko for at få nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. Du modtager et tilbud i det år, du fylder 75 år, og igen, når du fylder 80 år. Herefter tilbydes du et årligt besøg fra det år, du bliver 82 år.

Hjemmebesøget skal sikre, at du kan bevare eller forbedre dit funktionsniveau og øge din tryghed og trivsel i hverdagen. 

Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?

Et forebyggende hjemmebesøg er en individuel samtale, som foregår i dit hjem eller pr. telefon med en seniorvejleder.

Samtalen tager udgangspunkt i din hverdag, og vi drøfter de emner, som er vigtige for dig i forhold til at bevare et godt hverdagsliv. Det kan eksempelvis være emner som hvordan du klarer aktiviteter i hverdagen, din livssituation, din trivsel, ensomhed og socialt netværk, kost og ernæring, boligforhold og overvejelser for fremtiden eller helbred og opmærksomhed på sygdomstegn. Seniorvejlederne rådgiver og vejleder også om sundhed og informerer dig om aktiviteter og sociale tilbud i lokalområdet.

Seniorvejlederne kan ikke bevillige hjemmehjælp eller hjælpemidler, men kan sammen med dig finde ud af, hvem der er den rette at tale med i din situation.

Hvem får ikke tilbudt et forebyggende hjemmebesøg?

Du tilbydes ikke et forebyggende hjemmebesøg, hvis du modtager både personlig og praktisk hjælp fra hjemmeplejen.

Kan jeg selv henvende mig til et forebyggende hjemmebesøg?

Seniorvejlederne opfordrer dig til at tage kontakt, hvis du kender nogen i målgruppen 65+, som du tænker kunne have behov for et forebyggende hjemmebesøg. Måske er der tale om en ændret adfærd, nedsat energi eller livslyst, tiltagende isolation eller andre omstændigheder, der gør dig bekymret.

Du kan henvende dig anonymt med din bekymring.

Kommunens seniorvejledere har også mulighed for at deltage ved arrangementer, som foregår i dit nærområde og har et forebyggende eller sundhedsfremmende sigte.

Hvor kan jeg finde kvalitetsstandarder?

Se alle kvalitetsstandarder her.

Kontakt os

Seniorvejleder
Grundtvigs Allé 150
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - fredag: 8.00 - 9.00