Frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger

Her kan du læse mere om foreningernes tilbud om frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde for ældre og handicappede i eget hjem.

Sønderborg Kommune samarbejder med frivillige sociale organisationer og grupper, som supplerer de kommunale opgaver.

Der er blandt andet:

 • Aflastning af pårørende til demente/kronisk syge
 • Aflastning af pårørende til alvorligt syge og døende/støtte til døende
 • Besøgstjenesten
 • Frivillige bisiddere
 • Hjælpende Hænder
 • Indkøbsbussen
 • Lydavisen for blinde, svagtseende og andre med læsehandicap
 • IT hjælp i hjemmet
 • Motionsvenner
 • Motion - træn dig glad
 • Motion - Stol på Motionen
 • Telefonstjernen
 • Vågetjenesten

Kontakt os

Frivillighedens Hus
Perlegade 50
6400 Sønderborg